A+ A

Baldones novada sporta laureāts 2019

13.09.2019
Drukāt

7. decembrī plkst. 19.00 Baldones Sporta kompleksā - Baldones novada Sporta laureāts 2019.

Aicinām pieteikt sportistus līdz 29. novembrim!  Lai iepazītos ar Baldones novada sporta laureāta nolikumu lasiet tālāk.

Pasākuma dalībnieki:

1. Pasākumā piedalās Baldones novada reģistrētās – pilnvarotās sporta komandas un biedrības, kas pārstāv Baldones novadu.

2. Individuālie sportisti, kas ir deklarēti Baldones novadā.

3. Pretendenti, kas pēc noteikumu izvērtēšanas paredzēti apbalvojuma saņemšanai.

Lūdzam pieteikt savu/savas komandas vai jums zināmu kandidatūru Baldones sporta laureāta nominācijai, ja tā atbilsti šādiem kritērijiem:

1. Par izcīnītu 1. līdz 3. vietu Pierīgas sporta spēlēs 2019. gadā (individuāli vai komandā);

2. Par izcīnītu 1. līdz 10. vietu Latvijas čempionātā 2019. gadā (individuāli vai komandā);

3. Par dalību Eiropas un Pasaules čempionātos 2019. gadā (individuāli vai komandā);

4. Par ieguldījumu sporta attīstībā Baldones novadā ilgtermiņā;

5. Par Baldones novada vārda nešanu ārpus tā robežām caur sportiskiem sasniegumiem ilgtermiņā.

Aicinām sūtīt pieteikumus uz augstāk minētajām nominācijām Baldones sporta dzīves organizatoram Edgaram Brigmanim uz epastu - edgars.brigmanis@inbox.lv līdz 2019. gada 29. novembrim, iesūtot informāciju ar nominācijai izvirzītās personas:

• vārdu un uzvārdu,

• minētajiem sasniegumiem sportā 2019. gadā, norādot augstāko sportista sasniegumu (izņemot nominācijām par ieguldījumu sportā un novada vārda nešanu ārpus tā robežām),

• kā arī vienu vai vairākas fotogrāfijas no sporta gaitām (var būt no jebkurām sportista sacensībām).

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 26335442