A+ A

Atklātās Baldones MTB riteņbraukšanas meistarsacīkstes

19.09.2019
Drukāt

13. oktobrī notiks Atklātās Baldones MTB riteņbraukšanas meistarsacīkstes.

Aicinām iepazīties ar sacensību nolikumu!

ATKLĀTĀS BALDONES MTB RITEŅBRAUKŠANAS MEISTARSACĪKSTES

N O L I K U M S

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 • Veicināt un popularizēt riteņbraukšanu Baldonē kā visiem pieejamu sporta veidu.
 • Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.
 • Risināt jauniešu brīvā laika nodarbinātības problēmas Baldonē.
 • Nostiprināt draudzīgus sakarus ar Latvija sporta skolām un sporta klubiem.
 • Noteikt labākos jaunos riteņbraucējus.

2. VIETA UN LAIKS

Sacensības notiek 2019. gada 13. oktobrī Baldonē,  Riekstukalnā.

3. VADĪBA

Sacensības organizē Baldones novada dome sadarbībā ar biedrību “MB SPORT”. Sacensības notiek saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem.

Sacensības galvenais tiesnesis: E. Brigmanis 26335442

4. SACENSĪBU PROGRAMMA

Dalībnieku reģistrācija no pl. 10.00 līdz 11.30.

Sacensību sākums plkst. 12.00

Apbalvošana plkst. 16.00

5. Vecuma grupas ir sadalītas - Tekošais gads, atņemot dzimšanas gadu, pēc UCI noteikumiem.

Grupas:  S – Sievietes, V – Vīrieši

Trase iezīmēta 8 km aplī

S – SIEVIETES 19 – 34 g. 3 apļi V – VĪRIEŠI 19 – 34 g. 4 apļi
S – JUNIORES 17 – 18 g. 2 apļi V – JUNIORI 17 – 18.g. 4 apļi
S – JAUNIETES 15 – 16 g. 2 apļi V – JAUNIESI 15 – 16 g. 4 apļi
S – MEITENES 6 13 – 14 g. 1 apļi V – ZĒNI 6 13 – 14 g. 2 apļi
S – MEITENES 5 11 – 12 g. 1 apļi V – ZĒNI 5 11 – 12 g. 1 aplis
S – MEITENES 4 9 – 10 g. 1 apļi V – ZĒNI 4 9 – 10 g. 1 aplis
S – MEITENES 3 7 – 8 g. 1000m V – ZĒNI 3 7 – 8 g. 1000 m
S – MEITENES 2 5 – 6 g. 500m V – ZĒNI 2 5 – 6 g. 500m
S – MEITENES 1 4 g. un jaun. 500m V – ZĒNI 1 4 g. un jaunāki 500m
S – MASTER 1 35 – 39 g. 3 apļi V – MASTER 1 35 – 39 g. 4 apļi
S – MASTER 2 40 – 49 g. 3 apļi V – MASTER 2 40 – 49 g. 4 apļi
S – MASTER 3 50 – 59 g. 2 apļi V – MASTER 3 50 – 59 g. 3 apļi
S – MASTER 4 60 g. un vecāki 2 apļi V – MASTER 4 60 g. un vecāki 2 apļi

6. GALVENIE SACENSĪBU NOTEIKUMI

 • Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Dalībniekam numurs jāpiestiprina priekšpusē pie stūres.
 • Dalībniekiem aizliegts apgriezt numurus. Dalībnieks ar apgrieztu numuru netiek vērtēts.
 • Pēc finiša numuri jāatdod sekretariātā. Sods par nenodotu numuru 5 EUR.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos.
 • Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā – diskvalifikācija.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Jebkurš riteņbraucējs, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min laikā pēc sava brauciena beigām.
 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jāaizpilda reģistrācijas anketa, kurā jānorāda pareizs dzimšanas datums. Ar parakstu jāapliecina, ka sniegtā informācija ir precīza un bez gramatikas kļūdām (lūgums rakstīt ar drukātiem latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts.
 • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
 • Sacensībās drīkst startēt ar jebkura tipa velosipēdiem !

7. APBALVOŠANA

2.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, kā arī piemiņas balvām.

8. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību organizēšanas izdevumus apmaksā biedrība “MB SPORT” un Baldones novada dome. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošā organizācija.

Līdz 18 gadu vecumam sacensības ir bezmaksas, pārējiem dalības maksa EUR 3,-

9. PIETEIKUMI

Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 12. oktobrim plkst. 24.00 E-Pasts: edgars.brigmanis@inbox.lv

Kontaktpersona: Edgars Brigmanis+371 26335442.