A+ A

14. augustā notiks noslēdzošais Veselības skrējiena posms

12.08.2019
Drukāt

Trešdien, 14. augustā, plkst. 19.00 Baldones vidusskolas stadionā notiks noslēdzošais sacensību "Baldones veselības skrējiens 2019" posms. Aicinām interesentus iepazīties ar sacensību nolikumu un pieteikties! Pasākuma izskaņā notiks LIELĀ APBALVOŠANA (tiks apbalvoti 1. –3. vietas ieguvēji sieviešu/meiteņu, vīriešu/zēnu grupās un 1.–6. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupās), kā arī LOTERIJA - izloze tiem, kas piedalījušies visos "Baldones veselības skrējiena 2019"  posmos.
Rezultāti pirmajiem 3 posmiem.

Baldones veselības skrējiens 2019

Nolikums

1. Pasākuma mērķis

1.1. Popularizēt skriešanu un rosināt interesi par veselīgu un sportisku dzīves veidu Baldones iedzīvotāju vidū.

1.2. Noskaidrot labākos Baldones novada skrējējus.

2. Laiks un vieta

2.1. Sacensības notiks: 2019. gada 22. maijā, 19. jūnijā, 17. jūlijā un 14. augustā.

Starta laiks: plkst. 19.00. Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana no plkst. 18.15 līdz 18.50.

2.2. Sacensības notiks Baldones vidusskolas stadionā, Rīgas ielā 55.

3. Pasākumu organizē

Sacensības organizē: Baldones sporta komplekss.

Sacensību galvenais tiesnesis: Baldones sporta kompleksa vadītājs Edgars Brigmanis, t. 26335442.

4. Pasākuma apraksts

4.1. Skrējiens notiek pa apļiem. Skrējiena ilgums ir 45 minūtes, kuru laikā jāveic pēc iespējas lielāks apļu skaits. Apļu skaitu katru skrējiena reizi summējot kopā, tiks noskaidrots ātrākais skrējējs/skrējēja.

5. Pasākuma dalībnieki

5.1. Sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.

5.2. Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, kā arī izvērtē savas skriešanas spējas un nepārsniedz tās. Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam ir OBLIGĀTA pilngadīgas personas rakstiska piekrišana, sacensību dienā to apliecinot ar parakstu.

6. Pieteikumu iesniegšana un vērtēšana

6.1. Dalībnieks var pieteikties pasākumam, sūtot pieteikumu uz e-pastu edgars.brigmanis@baldone.lv, vai pirms katra posma sacensību vietā no plkst. 18.00 līdz 18.50.

6.2. Vērtēšana notiek vecuma grupās katram dzimumam atsevišķi:

1 .grupa

2012. g. dz. un jaunāki

7 gadi un jaunāki

2. grupa

2011. – 2008. g. dz.

8 līdz 11 gadi

3 .grupa

2004. – 2007. g. dz.

12 līdz 15 gadi

4. grupa

2003. – 1990. g. dz.

16 līdz 29 gadi

5. grupa

1989. – 1980. g. dz.

30 līdz  39 gadi

6. grupa

1979. –  1970. g. dz.

40 līdz  49 gadi

7. grupa

1969. – 1960. g. dz.

50 līdz  59 gadi

8. grupa

1959. – 1950. g. dz.

60 līdz  69 gadi 

9. grupa

1949. g. dz. un  vecāki

70 gadi  un  vecāki

Katram dalībniekam tiek reģistrēti pilni noskrieti apļi, kas tiek veikti 45 minūšu laikā (finišēt drīkst arī ātrāk, brīdinot tiesnesi).

6.3. Kopvērtējuma rezultātu sastāda 3 labāko posmu veikto pilno apļu kopsumma. Ja dalībnieks ir piedalījies visos posmos, tad kopvērtējuma rezultātu veido 3 labāko posmu veikto pilno apļu kopsumma. Gadījumā, ja noskrietu apļu kopsumma vairākiem dalībniekiem ir vienāda, tad augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam, kas uzrādījis ātrāku laika rezultātu.

7. Apbalvošana

7.1. Pēdējā posmā, kas notiks 14. augustā, tiks apbalvoti visu grupu godalgotie dalībnieki. Tiks apbalvoti:

  • 1. –3. vietas ieguvēji sieviešu/meiteņu un vīriešu/zēnu grupās;
  • 1.–6. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupās.

Tāpat tiks izspēlētas balvas starp dalībniekiem, kuri piedalījušies visos četros posmos.

7.2. Apbalvošanas ceremonija notiks 14. augustā pēc pēdējā skrējiena posma. Balvas tiek pasniegtas apbalvošanas ceremonijā, izsniedzot tās sportistiem personīgi.

7.3. Pēc pieprasījuma katrs dalībnieks varēs saņemt apliecinājumu par veikto distanci un to noskriešanas laiku.

7.4. Sacensību organizatoram ir tiesības apbalvot dalībniekus arī pēc saviem ieskatiem.

8. Rezultāti

8.1. Katra posma rezultāti un kopvērtējums tiks publicēti www.baldone.lv.

9. Citi noteikumi

9.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai publiskajos materiālos.

9.2. Nozaudēta numura gadījumā tiks piemērota maksa EUR 10.00.

9.3. SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT NOLIKUMU, PAR TO INFORMĒJOT DALĪBNIEKUS.

Nolikumu izstrādāja sporta kompleksa vadītājs: E. Brigmanis, t. 26335442.