A+ A

Uzākta Baldones visusskolas stadiona pārbūve

05.08.2017
Drukāt

Darbu pasūtītājs: Baldones novada Dome
Darbus veic: SIA „Reaton”
Projekta autors: Projektēšanas birojs “Skizo”
27.jūnijā uzsākta Baldones vidusskolas stadiona pārbūve, kuru plānots realizēt gada laikā. Stadiona komplekss tiks izvietots uz diviem zemes gabaliem: Rīgas iela 55 (zemes kadastra Nr. 80050010708) un Rīgas iela 53a (zemes kadastra Nr. 80050010609). 

No VAS “Latvijas Valsts ceļi” saņemta atļauja iebrauktuves – izbrauktuves vietu stadionā veidot no objekta auto stāvvietas Rīgas ielā 55. Uz zemes gabala Rīgas ielā 55 esošo skeitparka aprīkojumu paredzēts pārnest uz Rīgas ielas pretējo pusi – Iecavas ielā 2 blakus esošajai brīvdabas slidotavai.

Stadiona paredzētā izmantošana:

  1. sporta nodarbības Baldones novada vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, dodot iespēju jauniešiem kvalitatīvi sagatavoties Izglītības ministrijas uzstādīto standartu izpildei skolas sporta stundās, tai skaitā futbola un regbija nodarbības un sacensības, vieglatlētikas nodarbības un sacensības.
  2. skolēnu Pierīgas novadu sacensības un spartakiādes, bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola, regbija un vieglatlētikas sacensības un spartakiādes.
  3. treniņu grupu un sporta nometņu organizēšana, novada iedzīvotāju individuālās sporta nodarbības.
  4. Dažādi citi izklaides pasākumi.

Stadiona rekonstrukcija tiks veikta tā, lai objekts atbilstu starptautiskajām vieglatlētikas stadiona prasībām. Tajā būs seši skriešanas celiņi pa 400 metru apli, kā arī astoņi celiņi 100 metru taisnē. Celiņu segums tiks veidots no gumijas granulu sistēmas. Stadionu papildinās arī citu vieglatlētikas disciplīnu sektori ar iespējām veikt augstlēkšanas, kārtslēkšanas, tāllēkšanas, trīssoļlēkšanas, vesera mešanas, šķēpa mešanas un lodes grūšanas disciplīnas. Stadionā ir paredzēta iespēja organizēt arī kavēkļu skrējienu. Augsta līmeņa vieglatlētikas sacensību nodrošināšanai stadionā būs pieejams nepieciešamais sporta inventārs, kā arī paredzēta elektronikas (fotofiniša) uzstādīšanas iespēja. Būs pieejams informatīvais tablo. Ziemas mēnešos apkārt stadionam paredzēts organizēt distanči slēpošanas trasi un skriesanas celiņu, jo teritorija būs izgaismota līdz plkst.23.00.

Sporta laukums pie vieglatlētikas sektoriem un skrejceliņa būs paredzēts futbola un regbija nodarbību, treniņu un sacensību organizēšanai. Futbola laukuma izmērs 68m x 106m ar dabīgā zāliena segumu.  Teritorijā atradīsies arī tiesnešu, informatoru, tablo vadības ēka, kā arī skatītāju tribīnes ar vietām līdz 500 cilvēkiem. Stadiona teritorija būs nožogota, iekļaujot arī automašīnu stāvvietu un velosipēdu novietnes. Paredzēta stadiona teritorijas izgaismošana, apsardzes un video sistēmu pieslēgums, ūdens ieguves un laukuma laistīšanas sistēma, kā arī bruģēts laukumus pārvietojamām tualetēm un sadzīves atkritumu konteineriem, laukums izbraukuma tirdzniecībai.

Stadiona kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro, kam ņemts aizņēmums no Valsts kases.

Rakstu sagatavoja E.Brigmanis,
sporta kompleksa vadītājs,
sporta dzīves organizators.

Skatīt stadiona projektu...