A+ A

Sadraudzība

Sadraudzības pilsēta - Leruma

2004.gada 7. oktobrī Baldones domes priekšsēdētāja Karina Putniņa un Lerumas pilsētas (Zviedrija) mērs Henriks Ripa parakstīja starptautiskās sadarbības līgumu.
Svinīgajā brīdī piedalījās viesi no Zviedrijas, Baldones izglītības iestāžu vadītāji, domes deputāti, uzņēmēji. Kā savā uzrunā sacīja K. Putniņa, tas ir vēsturisks notikums. Jau 6 gadus notikusi nemitīga sadarbība starp iestādēm, tādēļ līguma parakstīšana ir kā loģisks noslēgums. Arī Lerumas mērs H. Ripa augstu novērtēja līdzšinējo kopīgi veikto darbu un sacīja, ka arī turpmāk tiek gaidīti vēl ciešāki kontakti.
Interesants fakts – kā pastāstīja zviedru viesi, dokuments tika parakstīts ar īpašām pildspalvām, kuru tinte nepazudīšot ne pēc 100, ne 200 gadiem.
Sarunās Baldones domes priekšsēdētāja Karina Putniņa atzīmēja, ka laba sadarbība jau gadiem notiek starp skolām, bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijā sabiedrībā, zviedri paspējuši atzinīgi novērtēt mūsu bērnudārza darbu, pašdarbnieku augsto līmeni pilsētas svētkos. Pilnīgi no jauna veidojama sadarbība uzņēmējiem. No mūsu puses tie varētu būt transporta pakalpojumi un mēbeļu ražošana. Arī zemnieki būtu ieinteresēti mācīties no zviedru kolēģiem moderno lauksaimniecību, kā strādāt Eiropas Savienības apstākļos. Tā kā mums ir slimnīca, interesanti būtu uzzināt ko tuvāk par veselības aizsardzības sistēmu Zviedrijā.

Lerumas mērs Henriks Ripa īsumā iepazīstināja ar savu pilsētu. Leruma atrodas 30 km no Geteborgas. Pilsētā ir 36 tūkstoši iedzīvotāju. Mērija atbild par izglītību, ceļiem, viņiem nav savas slimnīcas. Pilsētā ir 1500 dažādu firmu, kuru strādājošo skaits svārstās no dažiem cilvēkiem līdz pat 100. Īpaši tiek atbalstīti mazie un vidējie uzņēmēji. Municipalitāte seko līdzi viņu darbam, palīdz uzplaukt, jo mazās sabiedrības ir izdevīgas ar to, ka neveiksmju gadījumā bez darba nepaliek liels cilvēku skaits un tiem vieglāk atkal pārorientēties. Pilsēta neiegulda naudu firmās, bet algo konsultantu, kas palīdz kompānijām darboties.
Geteborgas rajonā ir 30 municipalitātes, kas izstrādā vienotu izglītības sistēmu, lai pavērtu vienādas tālākizglītības iespējas. Nopietna problēma Zviedrijā ir – kā ietaupīt dažāda veida enerģijas. Tāpat arī viņus interesē veco ļaužu aprūpe, īpaši Eiropas Savienības kontekstā. Mērija strādā ar šiem jautājumiem un viņiem būtu interesanti iegūt ziņas no citām valstīm. H. Ripa atzīmēja, ka viņi vēlas arvien vairāk cilvēku piesaistīt dzīvei Lerumā, lai tie, kas nevēlas vairs dzīvot dzīvokļos, izvēlētos pie viņiem celt mājas.
Karina Putniņa atzīmēja, ka daudzas lietas mums ir kopīgas – arī veco ļaužu problēma, arī tas, kā, veidojot teritoriālo plānojumu, padarīt to pievilcīgu rīdziniekiem, lai viņi izvēlētos pārcelties šeit uz dzīvi.
Kopīga ir abu pilsētu vēlme pavisam konkrēti sadarboties, veidojot kopīgus projektus, izmantojot Eiropas Savienības naudu.

Divpusējais līgums.

Sekojošais līgums noslēgts starp Lerumas komūnu Zviedrijā un Baldones pašvaldību Latvijā.

Brāļu pilsētu sadarbības nolūks ir:
-sekmēt draudzību un sapratni starp divām pašvaldībām,
-stimulēt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp vietējām pašvaldībām,
-radīt personīgus kontaktus starp pašvaldību iedzīvotājiem,
-radīt iespēju pašvaldību iedzīvotājiem pieredzes apmaiņai dažādās sfērās.

Apmaiņa var notikt starp vietējās pašvaldības komitejām, komisijām, departamentiem, atsevišķiem iedzīvotājiem, skolām, to atsevišķām klasēm, sabiedrībām, uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām.

Šāda apmaiņa, kas balstās uz demokrātisku sabiedrību, var aptvert tādas sfēras kā kultūra, vēsture, izglītība, vide, tirdzniecība, rūpniecība, sports un tūrisms.

Sadarbības pašvaldībām katru gadu jāveido sadarbības programmas.

Divpusējais līgums ietver pielikumu, kas nosaka pušu atbildību par ceļa un uzturēšanās izdevumiem.

Līgums stājas spēkā pēc abu pašvaldību padomes vai līdzīgas institūcijas apstiprinājuma.

Lerumas pašvaldība 2004-10-07      Baldones pašvaldība 2004-10-07
Henrik Ripa                                             Karina Putniņa
Lerumas mērs                                        Baldones pilsētas ar lauku
                                                                    teritoriju domes priekšsēdētāja

Līguma pielikums.

Pamatojoties uz divpusējo līgumu, tiek apstiprināti sekojoši delegāciju apmaiņas noteikumi:
-viesu puse apmaksā visus ceļa izdevumus līdz gala mērķim un atpakaļ,
-viesu puse ir atbildīga par delegācijas apdrošināšanu slimību un nelaimes gadījumos,
-uzņēmējpuse nav atbildīga par izdevumiem, kas radušies viesu pusei slimības vai nelaimes gadījumu rezultātā.

***

2005.gada jūnijā Internacionālās dienas Lerumā (Zviedrijā), kas nu jau izvērtušās par ikgadēju starptautisku pasākumu, arī šogad aicināja pie sevis ciemiņus no Baldones. Jau otro reizi pēc kārtas dziedāt uz Lerumu devās Baldones mūzikas pamatskolas meiteņu ansamblis.
Starptautiskā sadarbība, kas Baldonei ar Lerumu ilgst jau aptuveni 10 gadus, arvien vēršas plašumā. Šī brauciena laikā Baldones mūzikas pamatskolas direktore Dace Sloka un Leruma Kultūras skolas direktore Gudruna Rosena noslēdza savstarpēju vienošanos - turpmāk katru gadu rīkot apmaiņas braucienus bērniem un pedagogiem, lai dalītos pieredzē, kopā muzicētu, kā arī vienkārši viens otru iepazītu tuvāk.
Ļoti interesanti un jauki izvērtās mūsu koncertceļojums šā gada maijā. Meiteņu ansamblim bija iespēja padzīvot zviedru ģimenēs, izjust, kā dzīvo, mācās un izklaidējas zviedru bērni. Ļoti svarīgi un atbildīgi bija trīs koncerti dažādās Leruma skolās, kā arī viens liels koncerts Leruma Ģimnāzijas Teātra koncertzālē. Jāsaka, ka daudz ko jaunu savai skatuves brīvībai guvām tieši šajos skolu koncertos, kur bērni ar ļoti lielu interesi un sajūsmu klausījās mūsu priekšnesumus… Koncertos piedalījās arī vairāki Leruma Kultūras skolas audzēkņi, un mūs pārsteidza viņu brīvā izturēšanās uz skatuves, prieks un pārliecība par savu priekšnesumu.
Vislielākais gandarījums par to, ka mūsu meitenes, kaut arī tikai septiņas, ļoti pārliecinoši un skanīgi uzstājās lielajā Teātra koncertzālē. Šo koncertu noklausījās apmēram 350 klausītāji. Pēc koncerta saņēmām ļoti daudz apbrīnas un atzinīgu vārdu par labo dziedāšanas kvalitāti un atraisītību uz skatuves. Un kā gan ne - tādi grandiozi aplausi, smaids un atbalsts klausītāju sejās - tas taču ir tāds stimuls dziedāt!
Pēc koncertiem meitenēm bija sagatavota aizraujoša programma - ūdens atrakciju parkā Lerumā, Universum muzeja apmeklējums Gēteborgā, piedalīšanās eksotisko deju nodarbībā Stenkulan skolā, prezentācijas stundas angļu valodā Leruma Ģimnāzijā, kur mums bija jāprezentē sava valsts, Baldone un mūsu tradīcijas. Bijām arī rokdarbu studijā Stenkulan skolā, kur brīvā, radošā atmosfērā pagatavojām dažādas neparastas lietiņas.

Pārrobežu sadarbība

2009.gada 30.aprīlī Ogrē tika parakstīts līgums pārrobežu sadarbības programmai „SINGING NEIGHBOURS" (Dziedošie kaimiņi).

Šis ir projekts, kuru īsteno Viru (Igaunija) pagasta pašvaldība, kā vadošais partneris sadarbībā ar Viru pilsētas domi, Jūrmalas domi, Ogres novada domi un Baldones novada domi. Projekta mērķis ir stiprināt vietējās kultūras identitāti un ar igauņiem kopīgās kormūzikas tradīcijas.Tajā piedalīsies abu valstu bērnu un jauniešu kori.

Galvenās aktivitātes ietver diriģentu meistarklases, kopējas jauniešu koru nometnes un sadraudzības koncertus, kā arī vienotas latviešu un igauņu dziesmu grāmatas sastādīšanu.

No Baldones projektā piedalās mūzikas pamatskolas 5 – 9 klašu koris (diriģente Sarmīte Skrūzmane) un vidusskolas 5 – 9 klašu koris (diriģente Brigita Kalniņa).
Projekta ietvaros tika nomainīta Vanagkalnu estrādes grīda 316,8 m2 platībā. Vairāk... (431.10 KB)

Projekta ‘’SINGING NEIGHBOURS’’ ietvaros no 2010.gada 3. līdz 5.martam Ogrē notika diriģentu meistarklase.
Organizatori bija parūpējušies par ļoti interesantām un vajadzīgām nodarbībām
Pusdienas laikā ieradāmies viesu namā ‘’Turbas’’, kur uzturējāmies visas šīs dienas. Nodarbības lielākoties notika viesu nama konferenču zālē un Ogres ģimnāzijā.
Programma plaša un daudzveidīga – vokālā metodika koriem un solistiem ar atraktīvo pasniedzēju A.Manguli, ģimnāzijas kora koncerts, kurā tika iestudētas dziedātāju kustības dziesmu svētku koncertam, kurš notiks 27.jūnijā Baldones estrādē, balss saišu vingrinājumi kopā ar foniatru D.Sumeragu, diriģentu komunikācijas un sadarbības treniņš ar pasniedzēju V.Vanagu.
Organizatori bija sarūpējuši ekskursiju Operas namā par kuru īpašu prieku un sajūsmu izrādīja igauņu kolēģi. Pēc ekskursijas skatījāmies operas izrādi Karmena, kura bija ar mūsdienīgiem elementiem un tādēļ, jo īpaši interesanta.
Šobrīd notiek aktīva darbība igauņu – latviešu jauniešu dziesmu svētku organizēšanā. Ir pasūtīti tautas tērpi abiem mūsu koriem, kuri būs gatavi maija vidū.
Jaunieši ar nepacietību gaida nometnes sākumu 25.jūnijā, kura noslēgsies ar gājienu un sirsnīgiem svētkiem Vanagkalnu estrādē 27.jūnijā.
Kā projekta kulminācija 2010.gada vasarā Baldones Vanagkalnu estrādē notiks igauņu – latviešu bērnu dziesmu svētki.

Kultūras darba organizatore Inta Vidže.
***

2009.gada mācību gads Baldones mūzikas pamatskolā sākās ar ļoti intensīvu darbu 5.-9.klašu korim, jo bija jāsagatavo 4 igauņu un 6 latviešu dziesmas koru nometnei Igaunijā, kura notika no 24.-27.septembrim.
Šī nometne notika starptautiskā projekta „Dziedošie kaimiņi” ietvaros un tas nebija vienīgais pasākums šajā projektā.
Bet šoreiz tieši par koru nometni... vairāk... (402.55 KB)

****

No 5.-7.augustam Jūrmalā notika seminārs diriģentiem Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta DZIEDOŠIE KAIMIŅI ietvaros.
Notika trīs diriģentu meistarklases;
pirmo vadīja mūzikas pasniedzēja ILGA MILLERE, runājot par muzikālās audzināšanas sistēmu Latvijā, Dziesmu un deju svētkiem.
Par balss kvalitātes uzlabošanu, kustību koordināciju, elpošanas mākslu rūpējās kultūras akadēmijas pasniedzējs IGORS KUDRJAVCEVS.
Ar netradicionālo mūziku un tās pielietojumu dzīvē diriģentus iepazīstināja mūziķis un operdziedātājs Artūrs Mangulis.
Jauka tikšanās notika ar mūziķi un folkloristi ILGU REIZNIECI, kura mācīja latviešu tautas dejas un rotaļas, bija daudz ko mācīties ne ikai igauņu partneriem, bet arī latviešiem.
Semināra ietaros apmeklējām Jūrmalas brīvdabas muzeju un starptautisko deju festivālu SUDMALIŅAS.

Ieskats Jūrmalā notikušajos pasākumos...