A+ A

Pasākumu plāns

VISI PUBLISKIE PASĀKUMI LĪDZ 14.04.2020. IR ATCELTI!

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

 

JANVĀRIS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
03.01.2020 - 09.01.2020 Romantiska komēdija "Jaungada taksometrs 2" Kultūras centrs
05.01.2020 pl. 11.00 dievkalpojuma laikā Rīgas Doma kora skolas Gospeļkora koncerts Baldones ev. lut. baznīcā
06.01.2020 - 27.01.2020 Izstāde "Dzejniekam Fricim Bārdam - 140" Novada bibliotēka
06.01.2020 - 31.01.2020 Izstāde "Barikāžu aizstāvju atceres diena" Novada bibliotēka
07.01.2020 - 06.03.2020 Baldones Mākslas skolas audzēkņu izstāde Mākslas skola
07.01.2020 Izstāde "Aktierim Gundaram Āboliņam – 60" Novada bibliotēka
07.01.2020 Izstāde "Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam – 95" Novada bibliotēka
10.01.2020 Izrāde "Burvīgie blēži" Kultūras centrs
12.01.2020 pl 11.00 dievkalpojuma laikā senjoru ansambļa "Dziedātprieks" koncerts Baldones ev. lut. baznīcā
13.01.2020 Izstāde "Rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai Repšei – 60" Novada bibliotēka
16.01.2020 Izstāde "Rakstniecei Annai Saksei – 115" Novada bibliotēka
17.01.2020 Izstāde "Arhitektam Gunāram Birkertam – 95" Novada bibliotēka
19.01.2020 Izstāde "Mūziķim, režisoram Aigaram Graubam – 55" Novada bibliotēka
24.01.2020 - 26.01.2020 Animācijas filma "Karalienes korgijs" Kultūras centrs
27.01.2020 - 17.02.2020 Izstāde "Ar mīlestības pinekļiem" Novada bibliotēka
28.01.2020 Izstāde "Rakstniekam Ērikam Lansam – 75" Novada bibliotēka
30.01.2020 Izrāde bērniem un vecākiem – "Toms pret Superpelēm" Kultūras centrs
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
FEBRUĀRIS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
07.01.2020 - 06.03.2020 Baldones Mākslas skolas audzēkņu izstāde Mākslas skola
05.02.2020 Droša interneta diena (nodarbība skolēniem sadarbībā ar Ķekavas bibliotēku) Novada bibliotēka
06.02.2020 Cirka izrāde un klaunu šovs "OKI - DOKI" Kultūras centrs
07.02.2020 pl. 18.00 Ziemas balle Vidusskola
08.02.2020 VPDK "Degsme" un draugu koncerts "Nāc griezties dejā" Sporta komplekss
10.02.2020 - 15.02.2020 Ēnu diena - ēnojam māksliniekus Mākslas skola
12.02.2020 Ēnu diena Baldones bibliotēkā (Sadarbība ar Baldones vidusskolas skolēniem) Novada bibliotēka
12.02.2020 - 12.03.2020 Mākslinieces Ē.Zalcmanes personālizstāde Mākslas skola
14.02.2020 Netradicionālās dejas koncerts Kultūras centrs
14.02.2020 svētā Valentīna diena Novada bibliotēka
15.02.2020 - 19.02.2020 Vēsturiska drāma "Pilsēta pie upes" (12+) Kultūras centrs
16.02.2020 Izstāde "Rakstniekam Jēkabam Janševskim - 155" Novada bibliotēka
19.02.2020 pl. 17.00 Tikšanās ar grāmatas “Latvieši Gērnsijā” autori Lilitu Krūzi Novada bibliotēka
20.02.2020 pl. 18.00 Stāstu vakars "Apkārt Baikālam ar 4x4" Mercendarbes muiža
21.02.2020 Starptautiskā dzimtās valodas diena Novada bibliotēka
23.02.2020 pl. 11.00 dievkalpojuma laikā Lielsalacas draudzes kora "Dvēseles dziesma" koncerts Baldones ev. lut. baznīcā
23.02.2020 Izstāde "Dzejniecei Liānai Langai - 60" Novada bibliotēka
24.02.2020 - 01.03.2020 Pasaules kaķu diena Novada bibliotēka
26.02.2020 pl. 18.00 Trio Momentum meistarklases un kopkoncerts J.Dūmiņa mūzikas skola
27.02.2020 Izrāde bērniem – "Mežā" Kultūras centrs
29.02.2020 pl. 13.00 Baldone kokļu skaņās Kultūras centrs
29.02.2020 pl. 18.00 Stāvizrāde ar Maksimu Trivaškeviču Kultūras centrs
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
MARTS
VISI PUBLISKIE PASĀKUMI LĪDZ 14.04.2020. IR ATCELTI!
Norises laiks Pasākums Norises vieta
07.01.2020 - 06.03.2020 Baldones Mākslas skolas audzēkņu izstāde Mākslas skola
12.02.2020 - 12.03.2020 Mākslinieces Ē.Zalcmanes personālizstāde Mākslas skola
01.03.2020 - 03.03.2020 Starptautiskā dzirdes diena "Dzirdi, klausies, atbildi" (tematiska nodarbība sadarbībā ar PII "Vāverīte") Novada bibliotēka
05.03.2020 Izstāde "Aktierim Jurim Hiršam - 55" Novada bibliotēka
06.03.2020 - 31.03.2020 D.Cēderes-Salnājas izstāde "Starp mums, meitenēm…" Mercendarbes muiža
06.03.2020 - 12.03.2020 Komēdija "Klases salidojums 2" (16+) Kultūras centrs
06.03.2020 Koncerts "Spēlē zēni" Baltā pils
06.03.2020 Izstāde "Aktrisei Lidijai Freimanei - 100" Novada bibliotēka
08.03.2020 Izstāde "Dzejniecei Mairai Asarei - 60" Novada bibliotēka
11.03.2020 Izstāde "Mākslas zinātniecei Tatjanai Kačalovai – 105" Novada bibliotēka
11.03.2020 pl. 15.00 Prezentācija "Latvijas Nacionālā arhīva digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!" Kultūras centrs
12.03.2020 Izstāde "Rakstniekam, publicistam Jānim Grīziņam – 120" Novada bibliotēka
13.03.2020 Muzikāli izglītojošā rotaļprogramma SUPERMEITENES Kultūras centrs
15.03.2020 pl. 10.00 Seminārs "Ciltskoku veidošana un dzimtas vēstures pētīšana" Mercendarbes muiža
16.03.2020 Izstāde "Dzejniecei Aspazijai - 155" Novada bibliotēka
18.03.2020 Izstāde "Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei – 135" Novada bibliotēka
23.03.2020 Izstāde "Baldones novada bibliotēkai 75" Novada bibliotēka
24.03.2020 Pasaules dzejas diena (tematiska tikšanās ar Baldones vidusskolas skolēniem "Mans mīļākais dzejoli") Novada bibliotēka
25.03.2020 Izstāde "Mūziķim, dzejniekam Guntaram Račam - 55" Novada bibliotēka
25.03.2020 Represēto piemiņas diena  
25.03.2020 - 02.04.2020 Izstāde "Pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam - 215" Novada bibliotēka
27.03.2020 Koncerts "Vecais ratiņš"  
27.03.2020 Izstāde "Starptautiskā teātra diena" Novada bibliotēka
27.03.2020 - 17.04.2020 A.Gašperes gleznu izstāde “Visi ziedi mātei” Līvenu zālē Mercendarbes muiža
28.03.2020 VPDK Degsme un SDK Degļi koncerts  
29.03.2020 J.Dūmiņa piemiņas pasākums "Dziesmu ziedi" Vidusskola
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
APRĪLIS
VISI PUBLISKIE PASĀKUMI LĪDZ 14.04.2020. IR ATCELTI!
Norises laiks Pasākums Norises vieta
25.03.2020 - 02.04.2020 Izstāde "Pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam - 215" Novada bibliotēka
27.03.2020 - 17.04.2020 A.Gašperes gleznu izstāde “Visi ziedi mātei” Līvenu zālē Mercendarbes muiža
02.04.2020 Izstāde "Starptautiskā bērnu grāmatu diena" - 2019. gadā izdotā oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem Novada bibliotēka
04.04.2020 Meistaru dienas Mercendarbes muiža
04.04.2020 Laivu brauciens sadarbībā ar Ķekavu (Satekas - Stūri)  
05.04.2020 Izstāde pasākuma "Satiec savu meistaru" ietvaros Muzejs
05.04.2020 Pierīgas novadu 2020.gada sporta spēles telpu futbolā – priekšsacīkstes Sporta komplekss
03.04.2020 Izstāde "Nāc, nākdama, Liela diena, Visi bērni tevi gaida…" Novada bibliotēka
07.04.2020 Izstāde "Pasaules veselības diena" Novada bibliotēka
08.04.2020 Izrāde bērniem un vecākiem - “Uzmanību peles” Kultūras centrs
08.04.2020 - 10.04.2020 Lieldienu pasākumi PII ”Vāverīte” audzēkņiem Novada bibliotēka
13.04.2020 Lieldienu pasākums  
20.04.2020 - 26.04.2020 Tematiskā nodarbība bērniem - bibliotēku nedēļa 2020 “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!” Novada bibliotēka
24.04.2020 Atvērto durvju diena Baldones novada tūrisma objektos  
24.04.2020 Pasākums un izstādes atklāšana "Deklarācijai "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" 1990. gada 4. maijā – 30!" Muzejs
23.04.2020 Izstāde "Pasaules grāmatu un autortiesību diena" Novada bibliotēka
25.04.2020 SDK Degļi jubilejas koncerts Sporta komplekss
29.04.2020 Izstāde "Literatūrzinātniecei, teātra kritiķei Silvijai Radzobei - 70" Novada bibliotēka
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
MAIJS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
04.05.2020 Baltā galdauta svētki  
04.05.2020 Izstāde "Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena" Novada bibliotēka
05.05.2020 Izstāde "Aktrisei Indrai Burkovskai – 65" Novada bibliotēka
09.05.2020 Kora Tempus koncertlekcija  
10.05.2020 Baldones novada atklātais čempionāts pavasara krosā Riekstukalns
10.05.2020 Atzīmējam Mātes dienu kopā ar PII "Vāverīte" audzēkņiem Novada bibliotēka
11.05.2020 “Mākslas Dienas 2020” - izstādes atklāšana Mākslas skola
11.05.2020 Izstāde "Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim – 185" Novada bibliotēka
16.05.2020 Tūrisma sezonas atklāšana Riekstukalns
16.05.2020 Eiropas Muzeju nakts Baldones muzejā Muzejs
16.05.2020 Izstāde "Rakstniekam Mārim Rungulim – 70" Novada bibliotēka
18.05.2020 - 25.05.2020 "Grāmatu starts" lasīšanas veicināšanas programma – uz bibliotēku tiek aicinātas  PII "Vāverīte" vecākās grupiņas Novada bibliotēka
20.05.2020 Baldones veselības skrējiens 2020 Vidusskolas stadions
24.05.2020 Pierīgas novadu 2020.gada sporta spēles vieglatlētikā Vidusskolas stadions
25.05.2020 - 01.06.2020 Izstāde "Starptautiskā bērnu aizsardzības diena" Novada bibliotēka
30.05.2020 Pierīgas deju kolektīvu sadancis Baldones estrādē Baldones estrāde
30.05.2020 pl. 18.00-24.00 "Baznīcu nakts" koncerti Baldones ev. lut. baznīcā
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
JŪNIJS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
03.06.2020 Baldones veselības skrējiens 2020 Vidusskolas stadions
06.06.2020 Pierīgas novadu 2020.gada sporta spēles MTB riteņbraukšanā Riekstukalns
06.06.2020 pl. 16.00 Noslēguma darbu izstāde, izlaidums Mākslas skola
06.06.2020 Baldones brokastis  
12.06.2020 Mūzikas skolas izlaidums  
14.06.2020 Ekskursija politiski represētajām personām  
17.06.2020 Baldones veselības skrējiens 2020 Vidusskolas stadions
21.06.2020 Ielīgošanas izrāde  
23.06.2020 Līgo zaļumballe  
29.06.2020 Dziesmu svētku ieskaņas koncerts  
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
JŪLIJS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
08.07.2020 Baldones veselības skrējiens 2020 Vidusskolas stadions
22.07.2020 Baldones veselības skrējiens 2020 Vidusskolas stadions
25.07.2020 Pilsētas svētku velobrauciens Sporta komplekss
25.07.2020 Izstāde un pārgājiens "Baldones dižkoki" Muzejs
26.07.2020 Vivus.lv MTB maratona 5. Posms Riekstukalns
30.07.2020 - 01.08.2020 Novada svētki  
30.07.2020 Akustiskais koncerts Mercendarbes muiža
31.07.2020 Baldones garša  
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
AUGUSTS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
30.07.2020 - 01.01.2020 Novada svētki  
01.08.2020 Baldones novada svētku sporta spēles Sporta komplekss
12.08.2020 Baldones veselības skrējiens 2020 Vidusskolas stadions
17.08.2020 - 26.08.2020 III Starptautiskais Baldones plenērs Mercendarbes muiža
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
SEPTEMBRIS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
04.09.2020 Zinību dienas burziņš  
08.09.2020 Starptautiskā rakstītpratības diena - diktāts bērniem Novada bibliotēka
09.09.2020 Pierīgas novadu 2020.gada sporta spēles krosā Riekstukalns
11.09.2020 Rainim – 155 -  dzejas dienas Baldones bibliotēkā Novada bibliotēka
27.09.2020 Baldones atklātais čempionāts novusa vienspēlēs Sporta komplekss
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
OKTOBRIS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
09.10.2020 Pasaules pasta diena - nodarbība PII "Vāverīte" audzēkņiem Novada bibliotēka
10.10.2020 Rudens tūrisma pasākums Mercendarbes muiža
11.10.2020 Atklātās Baldones MTB riteņbraukšanas meistarsacīkstes Riekstukalns
24.10.2020 Amatierteātru saiets "Spogulis" Kultūras centrs
29.10.2020 Starptautiskā animācijas diena - ciemojas PII "Vāverīte" audzēkņi Novada bibliotēka
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
NOVEMBRIS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
02.11.2020 Festivāls "Atoms avotā"  
10.11.2020 Mārtiņdienu gaidot - tematiskā nodarbība PII "Vāverīte" audzēkņiem Novada bibliotēka
11.11.2020 Lāčplēša dienas lāpu gājiens un koncerts  
15.11.2020 Latvijas svētku skrējiens "102 apļi Latvijas neatkarībai" Vidusskolas stadions
17.11.2020 Latvijas Republikas 102. gadadienai veltīts koncerts, pašdarbnieku balle  
22.11.2020 pl. 11.00 "Mūžibas svētdiena" - mirušo piemiņas diena Baldones ev. lut. baznīcā
29.11.2020 pl. 11.00 1. Adventa svētdienas dievkalpojums ar koncertu Baldones ev. lut. baznīcā
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit
DECEMBRIS
Norises laiks Pasākums Norises vieta
06.12.2020 pl.11.00 2. Adventa svētdienas dievkalpojums ar koncertu Baldones ev. lut. baznīcā
06.12.2020 Eglītes iedegšanas svētki  
13.12.2020 pl. 11.00 3. Adventa svētdienas dievkalpojums ar koncertu Baldones ev. lut. baznīcā
20.12.2020 pl. 11.00 4. Adventa svētdienas dievkalpojums ar koncertu Baldones ev. lut. baznīcā
22.12.2020 Ziemassvētku koncerts  
24.12.2020 pl. 18.00 Ziemsvētku dievkalpojums ar koncertu baznīcā Baldones ev. lut. baznīcā
27.12.2020 Eglīte pašiem mazākajiem  
Dienas centra plānotos pasākumus varat apskatīt šeit