A+ A

Noderīga informācija

Avota pie Sakaiņu pilskalna “ Avotiņš” ūdens testēšanas pārskats

Ūdenim raksturīga ļoti augsta kopējā cietība(14,7mmol/L). Cietību nosaka kalcija un magnija sāļu saturs ūdenī. Baldone atrodas joslā, kurai raksturīgie ieži galvenokārt sastāv no ģipsi saturošiem dolomītiem, ģipšakmeņiem un māliem (CaCO3, MgCO3, MgSO4). Iežiem pakāpeniski lēnām šķīstot ūdenī nonāk kalcija un magnija savienojumi. Augstā  ūdens elektrovadītspēja  arī norāda uz lielu izšķīdušo minerālsāļu saturu, destilēts ūdens elektrisko strāvu nevada. Vide reakcija pH 7,5 vienības  norāda, ka ūdens ir vāji bāzisks, kas atbilst kvalitatīvam dzeramajam ūdenim (pH pieļaujamā norma dzeramajā ūdenī ir 6,5 – 9,5 vienības.  LRMK noteikumi Nr.235. 28.11.2015.).

Ūdenī nav konstatēti veselībai kaitīgi mikroorganismi. Testēšanu veica SIA “Vides audits’’ laboratorija pēc Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta pasūtījuma 2017.gada novembrī.
Testēšanas rezultātu pārskats pieejams ŠEIT (396.20 KB)

GPS: 56.785707, 024.390145


Avota “Ķirzaciņa’’ ūdens testēšanas pārskats

Sēravota ūdens nozīmīgākā  sastāvdaļa ir sērūdeņradis (H2S)  4,5 mg/L, tas nosaka ūdenim raksturīgo smaržu un garšu un ir pamats tā ārstnieciskajām īpašībām. Ūdens sastāvā daudz sulfātjonu (SO42-) 1262mg/L, karbonātjonu (CO32-)  297 mg/L un hidrogenkarbonātjonu (HCO3-)  362mg/L., kā arī kalcija jonu (Ca2+)  581mg/L un magnija jonu (Mg2+) 31,1mg/L. To nosaka Baldones ģeoloģiskais novietojums, jo Baldone  atrodas joslā, kurai raksturīgie  ieži galvenokārt sastāv no ģipsi saturošiem dolomītiem, ģipšakmeņiem un māliem (CaCO3, MgCO3 , CaSO4). No metālu joniem nelielos daudzumos arī nātrijs (Na+)  9,14mg/L un kālijs (K+) 3,08 mg/L. Visi šie elementi ir labvēlīgi gan organismam gan videi. Ūdens sastāvā nav konstatēti smago metālu (Pb, Zn, Hg,Cu, Ni) joni, kā arī nitrītu (NO2-) un nitrātu (NO3-) joni, kas nav vēlami dabai un organismam. Dziednieciskas īpašības sērūdenim piešķir galvenokārt sērūdeņradis, bet nozīmīgs ir arī sulfātjonu daudzums. Sērūdeni var lietot iekšķīgi un ārīgi. Ūdenī ir konstatēti veselībai kaitīgi mikroorganismi – koliformas. Pēc SIA “Vides audits’’ laboratorijas ieteikuma, lietotāja paša ziņā, kā tas bija līdz šim, būs šo ūdeni lietot vai nelietot uzturā. Ūdeni var arī destilēt.

Avota "Ķirzaciņa'' - Rīgas iela 54, Baldone testēšana veikta 2017.gada novembrī.

Testēšanu veica SIA “Vides audits’’ laboratorija pēc Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta pasūtījuma. 
Testēšanas rezultātu pārskats pieejams ŠEIT (805.97 KB)