A+ A

Hip Hop

Hip Hop grupa "Be one"

Mūsu mērķi:

  1. Sagatavot dejotāju darbībai dažādu deju stilu un žanru improvizācijā un horeogrāfijā.
  2. Attīstīt dejotājā spēju izmantot kustību kā daudznozīmīgu ekspresijas veidu.
  3. Attīstīt dejotājā spēju atlasīt horeogrāfisko materiālu, pamatojoties uz zināšanām par dažādiem deju stiliem un žanriem.
  4. Pilnveidot dejotāja redzesloku, izpausmes līdzekļu un horeogrāfiskās valodas bagātību, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas dejas nozarē, improvizācijā, aktiera meistarības pamatos un dažādos mūsdienu deju žanros un tehnikās.

Nodarbību laiki :
Pirmdienas
16:00 – 17:00
Trešdienas
20:30 – 21:30
Piektdienas
18.30-21.30
(dalībnieki tiek dalīti pa vecuma grupām)

Kontaktinformācija :
Atrodamies Baldones novada sporta kompleksā, Iecavas ielā 2, Baldone, Baldones novads, 2.stāvā.

Vadītāja
Zane Bērziņa
t. 26745474