A+ A

Senioru deju kolektīvs Luste

Senioru deju kolektīvs „Luste”

Kolektīvs izveidots 2001.gada februārī , tā vadītāja līdz 2009. gadam bija Ilona Ķimena. Sākumā dejojām  galvenokārt  Eiropas senioru dejas, jo kolektīvs bija arī Eiropas Deju  asociācijas biedrs. Piedalījāmies kopīgajos asociācijas rīkotajos pasākumos Valkā, Saldū, Jelgavā un citur Latvijā, esam dejojuši arī  Dzintaru koncertzālē. Ar prieku un patiku iestudējām arī  Ilona Ķimenas veidotās dejas. Kopš 2009. gada  deju kolektīvu vada Biruta Putniņa. Dejojam latviešu tautas dejas un mūsu vadītājas jaunrades dejas. Esam piedalījušies jaunrades deju skatēs Valmierā ,kur 2012.gadā saņēmām atzinību  ar B.Putniņas deju  „Pļāpiņas”, un  Slampē. Mums ir daudz draugu, tādēļ diezgan bieži ir kolektīva braucieni, lai piedalītos dažādos pasākumos. Esam dejojuši  Vecumniekos, Vallē, Ķegumā, Salaspilī, Ādažos, Mālpilī, Salacgrīvā, Sabilē, Koknesē, Sēlpilī, Balvos un citur. Regulāri notiek dažādu paaudžu deju kolektīvu ar nosaukumu „Luste” salidojumi, kuros cenšamies piedalīties. 2012.gada jūlijā „Lustes” uzņēmām pie mums Vanagkalnu estrādē. Deju kolektīvs ir  sniedzis labdarības koncertus Vecumnieku pansionātā un pansionātā „ Dzimtene” jūrmalā. Divas reizes vasarās Vanagkalnu estrādē pulcējām savus draugu kolektīvus koncertā „ Kad gadiem es pāri skatos”. Kolektīvam ir izveidojušās savas tradīcijas, protam kopā priecāties, sniegt atbalstu smagākos dzīves brīžos. 

Šobrīd kolektīvā ir 16 dejotāji, vadītāja Biruta Putniņa, koncertmeistare Velga Pavloviča.  Mēģinājumi notiek vidusskolas zālē divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienās no plkst.18.30 līdz 20.00. Tel. 26839263.

Mūsu kolektīva moto ir: Dienas un gadus nevajag skaitīt, bet izdzīvot.  Kamēr varam, tikmēr darām.