A+ A

Senioru ansamblis Dziedātprieks

Senioru ansamblis “Dziedātprieks’’

Ansamblim “Dziedātprieks” ir sava priekšvēsture. Kolhozam Baldone bija jauktais koris, kuru vadīja Jāņa Dūmiņa skolnieks Edvīns Dziļums. Kad kolhozs likvidējās, beidza pastāvēt arī koris. Divi mūsu dalībnieki ir dziedājuši šajā korī.

1985.gada 10.decembrī Baldones vidusskolas skolotājs Andrejs Baumanis nodibināja senioru kori “Dziedātprieks”. Skolotājs Baumanis bija stingrs un gudrs diriģents. Viņa laikā tika ielikti pamati kora disciplīnai. Dziedātāji viņu cienīja un respektēja. Vēl tagad tie, kas pie viņa dziedājuši mēdz izmest: ”Baumanis būtu darījis tā...”,vai arī “Ko par to būtu teicis Baumanis?”

Skolotājam Baumanim mūžībā aizejot stafeti pārņēma Baldones mūzikas skolas pasniedzēja Sarmīte Krūzmane, kura kolektīvu vadīja līdz 2014.gada oktobrim. Mūsu repertuārā ir desmit viņas sarakstītas melodiskas dziesmas, veltītas tieši mūsu kolektīvam. Pa šo laiku mums izveidojās draudzība ar koncertmeistari Lindu Barkāni.

Gadu gaitā kora rindas saruka un 2009.gada novada skatē Ādažos mēs pēdējo reizi uzstājāmies kā korītis ar minimālo 16 cilvēku sastāvu. Zaudējot vēl vienu dziedātāju ,turpmāk pasākumos uzstājāmies jau kā ansamblis “Dziedātprieks”.

Esam atvērti sabiedriskajai dzīvei. Piedalāmies visur, kur mūs uzaicina. Katru gadu esam braukuši uz Salaspils organizēto senioru saietu “Dugavas abas malas”, kā arī uz Ādažu senioru salidojumu. Viesojāmies Mārupē senioru ansambļu pēcpusdienā. Vairākkārt pie sevis mūs aicinājis Vecumnieku senioru koris “Atbalss”. Esam uzstājušies Baldones baznīcā un priecājušies par tās labo akustiku. Pie sevis ciemos esam uzņēmuši Lielvārdes senioru kori. Laba sadarbība izveidojusies ar skolotājas Brigitas Kalniņas vadīto meiteņu ansambli ,ar kuru kopā esam uzstājušies. Tā kā četras mūsu dziedātājas dejo kolektīvā “Luste”, mēs ,abi kolektīvi uzstājamies arī kopā. Skaisti, ar koncertu nosvinējām “Dziedātprieka” 25.dzimšanas dienu2011gadā.

Ar šo - 2015.gadu mums ir jauns(arī gados) vadītājs - enerģisks un teicams pianists - Ingus Kokins. Apgūstam jaunas dziesmas un gatavojamies koncertiem. Mūsu repertuārs ir daudzpusīgs: tautas dziesmas, populāras estrādes dziesmas, korāļi. Vadītājs mūs slavē, ka esam apzinīgi, cītīgi, ātri mācāmies un labi dziedam. Mums ir ļoti patīkami to dzirdēt.

Ansamblī esam 13 dalībnieki. No tiem viens ir mūsu vienīgais vīrietis Oļģerts, kurš ļoti gaida sev līdzās vēl kādu dziedošu vīru. Mēs priecātos arī par jaunām dziedātājām. Mūsu jaunākajai dziedātājai ir 30 gadi, bet vecākajam 86 gadi. Mūsu kolektīvs ir saticīgs un sirsnīgs. Atbalstam viens otru priekos un bēdās. Pašiem gadiem esam satuvinājušies kā viena ģimene. Mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu. Mūsu variantā apstiprinās veca patiesība, ka tie kas mīl dziesmu ir labi cilvēki. Mēģinājumi notiek pirmdienas vakaros vidusskolā Uz tiem nākam kā uz svētkiem. Ir prieks satikties un kopā padziedāt. Dziedot uzlabojās garastāvoklis, aizmirstās ikdienas rūpes, kaulu sāpes un gadu nasta. Dziesma mums palīdzējusi pārdzīvot sarežģījumus ģimenē, tuvu cilvēku zaudējumus un slimības, jo kopā mēs jūtamies jaunāki, stiprāki un varošāki. Ļoti ceram, ka varēsim atkal turpmāk turēt līmenī Baldonē izveidoto augsto dziedāšanas kultūru.

Mūsu moto:
Es gribu savus gadus izdziedāt
Kā dzērves izdzied savu ilgu kāsi,
Kā jūra izdzied sāļo lāsi,
Es gribu savus gadus izdziedāt.

Kontakti:
kokinguss@inbox.lv
Tālr.28730969

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 19:00 līdz 19:30 un Ceturtdienās no plkst. 17:00 līdz 18:30 Baldones vidusskolā, 313. kabinetā.