A+ A

Amatierteātris Sudraba nagla

Amatierteātris “Sudraba nagla’’

Teātra spēlēšanas priekam Baldonē ir senas tradīcijas. Jau tālajā 1873.gadā tika iestudēta vērienīga izrāde - Aspazijas romantiska komēdija “Pūcesspieģelis”, kurā tiek izmantotas tautas teikas un S.Skostēna flāmu motīvi. Vēlākajos gados vērienīgus iestudējumus piedzīvo arī Raiņa “Pūt vējiņi” un “Indulis un Ārija”. Režisore Hermane 70.gados iestudē komēdiju “Dižūdru Māle”, kura tiek translēta Latvijas televīzijā. No 2002.gada atjaunotajā amatierteātrī izrādes iestudējuši pazīstami režisori A.Migla,P.Vilkaste,J.Cekuls,Z.Ezeriņa. Rīgas reģiona skatēs amatierteātra “Sudraba nagla” iestudējumi vairākkārt tiek augsti novērtēti. “Sudraba naglas” kolektīvs ir izauklējis jaunu teātra tradīciju - festivālu “Spogulis” ,kas popularizē amatierteātru kustību Baldones novadā un Latvijā.

Režisore Zigrīda Ezeriņa kopā ar amatierteātra aktieriem aktīvi darbojas komēdijas žanrā, veltot īpašu uzmanību aktiera meistarībai, veidojot spilgtus komiskos skatuviskos tēlus.

Amatierteātris aktīvi dodas viesizrādēs, brauc uz teātra festivāliem, kur saņēmuši skatītāju sirsnīgu atzinību.

Amatierteātra “SUDRABA NAGLA” mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no 19.00. -21.30 kultūras centrā (kinoteātrī). Gaidām interesentus un teātra mīļus savā pulkā.

    Zigrīda Ezeriņa  /amatierteātra “Sudraba nagla”režisore/  Tālrunis – 28253723/29151386