A+ A

Mēģinājumu grafiks

BALDONES NOVADA MĀKSLINIECISKO KOLEKTĪVU MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2019/2020 SEZONĀ

Nr. Kolektīvs Atsāk
nodarbības
Diena, laiks Kurā vietā Kolektīvu vada Tālr.
numurs
1. Jauniešu vokālā grupa "SONA" 11.09 Trešdienās, piektdienās
18.00-20.00
Vidusskolā,
305. kabinetā
Brigita Kalniņa 29182604
2. Senioru ansamblis "DZIEDĀTPRIEKS" 09.09 Pirmdienās, trešdienās
17.00-19.00
Vidusskolā Inguss Kokins 28730969
3. Koris "TEMPUS" darbojas Pirmdienās, trešdienās
19.00-21.00
Mūzikas skolā Jānis Lapsa 26489224
4. Kokļu ansamblis "DZĪTARI" darbojas Svētdienās
11.00-14.00
Domes zālē Dace Priedīte 26481347
5. Kokļu studija (bērni) 14.09 Sestdienās
10.00-12.00
Domes zālē Inta Rēvolde 28356613
6. Amatierteātris "SUDRABA NAGLA" 10.09 Otrdienās, ceturtdienās
19.00-21.30
Kultūras centrā Zigrīda Ezeriņa 28253723
7. VPDK "DEGSME" 16.09 Pirmdienās, trešdienās
19.00-22.00
Vidusskolā, zālē Anda Krišāne 26426444
8. SDK "DEGĻI" 16.09 Pirmdienās, trešdienās
18.00-19.00
Vidusskolā, zālē Anda Krišāne 26426444
9. Hip-hop "BE ONE" 11.09 Trešdienās
20.30-22.00
piektdienās
18.30-22.00
Sporta kompleksā Zane Bērziņa 26745474
10. Breiks "SOUL CITY BREAKERS" 11.09 Trešdienās
20.30- 21.30
Piektdienās
18.30-21.30
Sporta kompleksā Dzintars Rožkalns 27753656
11. SDK "LUSTE" 10.09 Otrdienās, ceturtdienās
18.30-20.00
Vidusskolā, zālē Biruta Putniņa 26839263
12. JSO "DRAUGI" 04.09 Trešdienās
18.00-19.00
katra otrā sestdiena
13.00-18.00
Mūzikas skolā

Kultūras centrā
Solvita Loka

Aigars Dziļums
26124012

 
13. Austrumu deju grupa "FARIDA" 03.09 Otrdienās
20.00-22.00
ceturtdienās
21.00-23.00
Sporta kompleksā Marina Katkova 26458271
14. Līnijdejas "SIDE BY SIDE" 26.08 Pirmdienās
17.00-18.30
ceturtdienās
17.00-18.30
Domes zālē

Kultūras centrā
Liene Linuža 26872908
15. Folkloras kopa darbojas Svētdienās
11.00-13.00
Kultūras centrā Irita Vimba 29472990