A+ A

Kontaktinformācija

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV- 2125
Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 108. kabinetā
Pirmdien 
no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kultūras centra vadītāja Ieva Upeniece mob.tālr. 25 634 747
e-pasts: ieva.upeniece@kekava.lv
Kultūras pasākumu speciālists Gunārs Zeiferts tālr. 67 932 738
e-pasts: gunars.zeiferts@kekava.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže e-pasts: inta.vidze@kekava.lv