A+ A

Kontaktinformācija

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 108. kabinetā
Pirmdien 
no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

AMATS VĀRDS/UZVĀRDS KONTAKTINFORMĀCIJA
Kultūras darba organizatore Inta Vidže e-pasts: inta.vidze@baldone.lv
Kultūras darba metodiķe Ieva Upeniece mob.tālr. 25 634 747
e-pasts: ieva.upeniece@baldone.lv