A+ A

Kontaktinformācija

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 108. kabinetā
Pirmdien 
no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kultūras darba organizatore Inta Vidže tālr. 29151386
e-pasts: inta.vidze@baldone.lv