A+ A

Baldones vidusskola

Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV - 2125
Tel.67932713, 67932317, mob. 27840477
e-pasts: skola@baldonesvsk.lv
mājas lapa: www.baldonesvsk.lv

Es vēlu vidusskolai vienmēr pilnus gaiteņus ar skolēniem, skolotājus, kuri dod savas zināšanas skolēniem, un absolventus, kuriem ir vislabākās atmiņas par laiku savā mīļajā skolā.
Elīna Šimiņa, 2000.gada absolvente.

 

 

 

 

 

Baldones vidusskolas vēsture sākās ar 1955./56.mācību gadu, kad septiņgadīgo skolu pārveidoja par vidusskolu.
1955.gadā vidusskolas telpās darbu uzsāka vakara vidusskola, kuru vēlāk pārdēvēja par konsultāciju punktu, tagad tā ir neklātienes grupa. 1959.gadā divas klases svinēja 1.skolas izlaidumu (klases audzinātājas M.Sperliņa un E.Lejasmeijers).
1961.gadā tika uzcelta skolas pirmā piebūve, 1999.gadā otrā.
1992.gadā 1. – 4.klases skolēni uzsāka mācības bērnudārza telpās.
2005./2006.mācību gadā skolēni sāka sportot jaunajā hallē.
50 gados vidusskolu ir beiguši 1028 skolēni. 2005.gadā (46.izlaidums) skolu beidza vislielākais absolventu skaits- 36 (klases audzinātājas D.Vekula, M.Eglīte), bet vislielākā (31 skolēns) bija 2000.gada vidusskolas izlaiduma klase (klases audzinātāja S.Krastiņa).
Visvairāk audzināmo klašu bija Ā.Dauburei (5), E.Keišai (4) un G.Bukumam (4).
No 1955.gada līdz 2005.gadam skolā mācījās mazākumtautību plūsmas 1. – 9.klašu skolēni.

Baldones vidusskolas direktori:

Gunārs Gulbis (1955/56-1958/59) Jānis Tīkmers (1959/60-1966/67)
Dzidra Goldberga (1967/68-1975/76) Dzintars Taurenis (1976/77-1978/79)
Indra Vīksna (1979/80-1986/87) Gunārs Feldbergs (1987/88-1991/92)
Sandra Goldberga (1992/93-2006/07) Dita Starta (2007/08 – 2007.06.11.)  
Dzintra Knohenfelde no 2008.04.06.    

Baldones vidusskola saviem audzēkņiem piedāvā 6 izglītības programmas:

  • pamatizglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
  • pamatizglītības otrā posma programma;
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma;
  • 2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās programmas. 


Lai mūsu vidusskolas dotās zināšanas un attiecību pieredze ļauj tās absolventiem sasniegt vispārdrošākos mērķus un kāpt "kalnā visaugstākajā", ar lepnumu pieminot savu skolu un tās pedagogus.
Karina Putniņa,
1972.gada absolvente.

Baldones vidusskola
Iecavas iela 2
Baldone, Baldones novads, LV - 2125
Tel.67932713, 67932317, mob. 27840477
e-pasts: skola@baldonesvsk.lv