A+ A

Baldones mākslas skola

 1988.gadā Baldonē darbu uzsāka Baldones mākslas skola, kurā mācās Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas skolēni. Skolā māca veidošanu, grafiku, glezniecību, kompozīciju, zīmēšanu, keramiku, mākslas vēsturi un modelēšanas dizainu. Skola katru gadu Baldonē rīko Mākslas dienas, skolēnu un skolotāju darbu izstādes.
No 1995.gada bērnu darbi piedalās starptautiskos konkursos.

 

 

 

 

Adrese: Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones novads, LV – 2125
tel.: 67932077- skolotāju istaba,

mob.tel.: 29109263- direktors
e-pasts: talis.muzikants@gmail.com

Adrese, kur arī notiek nodarbības: Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV-2125

 

e-pasts: makslasskola@baldone.lv,

Mājas lapa: www.baldonesmaksla.lv