A+ A

Latvija skan, garšo, smaržo Baldonē, 4.05.2018

4. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas gadadienu, Baldonē notika pasākums "Latvija skan, garšo, smaržo Baldonē". Baldones mākslinieciskie kolektīvi bija sarūpējuši svētku koncertu, kurā piedalījās senioru vokālais ansamblis "Dziedātprieks" (vadītājs Ingus Kokins), kokļu ansamblis "Dzītari" (vadītāja Dace Cerbule), līnijdeju grupa "Side by side" (vadītāja Liene Linuža) un senioru deju kolektīvs "Degļi" (vadītāja Anda Krišāne).

Īpaši emocionāli un patriotiski bija Baldones jauniešu Jaunrades darbu lasījumi. Savus jaunrades darbus bija iesūtījuši kopumā 35 Baldones vidusskolas audzēkņi, no tiem kuriem 24 tikai aicināti uzstāties pasākumā darba lasījumu.

Pasākuma norises laikā bija iespējams baudīt un nogaršot Baldones saimnieču  - Daces Grundules, Ineses Grodņas un Ilzes Treimanes, pašceptos pīrāgus, kurus vērtēja netikai pasākuma apmeklētāji, bet arī tautā iemīļotais mākslinieks Roberto Meloni. Vēlāk publikai bija iespējams vērot kā Roberto Meloni ar palīgiem gatavoja itāļu slaveno saldo ēdienu - tiramisu. Pēc pasākuma sirsnīgā gaisotnē Roberto atbalstītāji varēja aprunāties ar mākslinieku un piemiņai no šīs dienas iegūt arī autogrāfu un nofotografēties.

Paldies Baldones novada mākslinieciskajiem kolektīviem, Baldones saimniecēm, Roberto Meloni! Īpašs paldies jaunajiem un talantīgajiem Baldones vidusskolas audzēkņiem par jaunrades darbiem Latvijai, kā arī paldies pasākuma apmeklētājiem!

Vairāk foto no pasākuma.