A+ A

"Baldones ziņas" 2018

UZMANĪBU!

Baldones novada domes izdevumam "Baldones Ziņas" mainīta e-pasta adrese.
Turpmāk saziņai lūdzam izmantot e-pasta adresi baldoneszinas@baldone.lv

Informatīvie materiāli jāiesniedz līdz mēneša 20. datumam.

Izdevums "Baldones Ziņas" iznāk mēneša pirmajā nedēļā.


"Baldones Ziņas", 2018. gada janvāris (3.30 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada februāris (5.99 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada marts (8.74 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada aprīlis (16.84 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada maijs (14.52 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada jūnijs (12.51 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada jūlijs (23.50 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada augusts (14.32 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada septembris (18.67 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada oktobris (15.18 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada novembris (13.75 MB)

"Baldones Ziņas", 2018. gada decembris (7.55 MB)