A+ A

"Baldones ziņas" 2020

UZMANĪBU!

Saziņai lūdzam izmantot e-pasta adresi: baldoneszinas@baldone.lv
Informatīvie materiāli jāiesniedz līdz mēneša 15. datumam.

Izdevums "Baldones Ziņas" iznāk mēneša pirmajā nedēļā.


"Baldones Ziņas", 2020. gada februāris

"Baldones Ziņas", 2020. gada janvāris