A+ A
KontaktiIzsolesBaldones ziņasSos
     

Jaunākās galerijas

Jaunākās ziņas

Sveicam Latvijas 101. neatkarības gadadienā!

18.11.2019.
2956_16_novembri.jpg

Šogad Latvijas valstij aprit  jau 101. gads. Esam iesoļojuši jaunajā gadsimtā ar lepni paceltu galvu un apņēmības pilni pilnveidot savu valsti. Laiks mūsdienās rit arvien straujāk un vairs neatliek laika domāt par pagātni, tomēr novembris ir tas mēnesis, kad svinam Latvijas neatkarību un pieminam tos, kas cīnījušies, lai mēs, Latvijas iedzīvotāji, varam dzīvot brīvā valstī. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai mūsu godājamo senču upuri nebūtu veltīgi, lai mūsu vecāki un vecvecāki lepotos ar mūsu darbiem un vārdiem. Šī iemesla dēļ aicinu ikvienu ikdienas straujā ritumā neaizmirst, ka zeme, pa kuru soļojam, nav dota tāpat vien, bet gan caur smagiem likteņu pārbaudījumiem.

Ir svarīgi apzināties, ka tikai ar neatlaidīgu darbu ikviens var panākt savu, savas ģimenes un savas valsts labklājību, tajā pašā laikā ir svarīgi atrast laiku arī nemateriālām vērtībām – ģimenei, līdzcilvēkiem, tradīcijām un patriotismam. Mūsu laikmeta lielākais izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp ģimeni, darbu, atpūtu un pilsoniskajiem pienākumiem, ikdienā noteikt prioritātes. Novēlu šo līdzsvaru atrast ikvienam, lai Latvija augtu liela, stipra, mīlestībā un saticībā. Novērtēsim pagātnes pūliņus un pūlēsimies arī paši, lai Latvija būtu valsts, kur iespējams būt laimīgiem! Sargāsim to, kas mums pieder un radīsim jaunas vērtības, lai nākamās paaudzes dzīvotu brīvībā un savstarpējā uzticībā! Dievs, svētī mūsu dārgo Latviju un tās tautu!

Ar sveicieniem Latvijas 101. gadadienā,

Raimonds Audzers

Domes priekšsēdētājs

Par sabiedrisko kārtību un drošību Baldones novadā

14.11.2019.
2955_2907_bnpp.jpg

Lai varētu identificēt un novērtēt sabiedriskās kārtībās un drošības problēmas Baldones novadā, Baldones novada Pašvaldības policija aicina Baldones iedzīvotājus aizpildīt aptaujas anketu.
Anketa ir anonīma, aizpildāma internetā un apkopotie dati tiks izmantoti tikai Baldones novada Pašvaldības policijas vajadzībām.
Aptaujas aizpildīšana aizņems vien dažas minūtes Jūsu laika. Aptauja norisinās līdz 2019. gada 24. novembrim.
Lai aizpildītu anketu spiediet šeit.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

14.11.2019.
2954_skanu_maja.jpg

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu no 20.02.-20.03.2020 rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Izsludinās projektu konkursu lauksaimniecības produktu pārstrādei

14.11.2019.
2953_bezglutenaprodukcijasrazotne.jpg

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu no 6.02.-6.03.2020 rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai

14.11.2019.
2952_informacija_277.jpg

Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai uz 2 gadu termiņu.

Vairāk informācijas šeit.

100 gadi kopš brīvības cīņām un uzvaras, kas deva neatkarību!

13.11.2019.
2951_a1.jpg

Bērnībā mēs visi esam lasījuši pasakas un droši vien apcerējuši tās, kurās ir aprakstīti laimīgie vinnesti – Galdiņ klājies, Par zelta zivtiņu, par pamuļķo trešo tēvadēlu, kuram vienmēr piekrīt lielais laimests... Pasaku sapņi mēdz mūs pavadīt arī pieaugušajā dzīvē, tikai ar laiku mēs saprotam, ka nekas šajā pasaulē nenāk par velti – viss ir jānopelna un par visu ir jāmaksā.

Visi jaunumi