A+ A

Ulmanio kalniukas

1935 metų rugsėjo 7 d. garsiajame Balduonės kurorte sieringą šaltinį aplankė tų laikų Latvijos valstybės Ministras pirmininkas Karlis Ulmanis.

Apsilankymo metu Karlis Ulmanis susitiko su Balduonės valsčiaus seniūnu Janiu Priede, sieringų šaltinių direktoriumi Dr. Arvetu Kesis ir kitais organizacijų atstovais, ir aptarė įvairius reikšmingus su Balduonės kurorto plėtra susietus klausimus, iš kurių tuo metu aktualiausias buvo modernios maudynės įrengimas. Svečiavimosi metu, Balduonėje, ant kalniuko prie ąžuolo Ministras pirmininkas pasakė kalbą, ir šio įvykio garbei šioje vietoje buvo pastatytas memorialinis akmuo, todėl netgi iki mūsų dienų šią vietą vadina „Ulmanio kalniuku” arba „Ulmanio akmeniu”. Ant kalniuko ant memorialinio akmens užrašyta: „Prie šio ąžuolo 1935 metų rugsėjo 7 d. Ministras pirmininkas Karlis Ulmanis kreipėsi į liaudį.” Karliui Ulmaniui išvykstant į Rygą, jį palydėjo maždaug 200 žmonių.

Memorialinė vieta randasi Kekavinias upelio dešiniajame krante, Rygos gatvėje 83, Balduonėje.
LAT: 56.7424, LON 24.3994: