A+ A

Pastatas Rīgas gatvėje 87

Pastatas Rīgas gatvėje 87 pastatytas 20-o amžiaus 30-ais metais, kaip pašto pastatas. Šiuo metu čia buvo telefonas ir telegrafas.

Tarybų metais pastate veikė ryšių skyrius ir III grupės Komunistinio darbo kolektyvas, kuris susidėjo iš Komunistinės partijos ir komjaunimo grupės. Bendrai pašto pastate dirbo 25 darbuotojai, Komunistinio darbo kolektyvui vadovavo Anna Venta.
Laikotarpiu nuo 1976 iki 1980 metų ryšių skyrius inkasavo 449.4 tūkstančių rublių, pertvarkė telefono ryšius, nuėmė nusidėvėjusius komutatorius, įrengė tiesioginius automatinius ryšius su Ryga ir kitais miestais, kolektyvas kelis kartus iškovojo garbingus apdovanojimus, už gerus darbo rezultatus “Garbės ženklo”  ordinu buvo apdovanota operatorė Ida Laima. 

Šiuo metu pastatas priklauso VAB Latvijas Pasts, nes vis dar vykdo pradinę funkciją – jame yra Balduonės pašto skyrius.

Kontaktinė informacija:

Rīgas iela 86, Baldone, LV 2125
+371 67 932 740

Balduonės pašto skyriaus darbo laikas:

Kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 16.00 val.