A+ A

Baltoji pilis

Baltoji pilis - tai vienas gražiausių Balduonės miesto pastatų ir žymiausių objektų savo baltos spalvos ir architektūros dėka. Pastatas yra paprastas, turi du bokštus, priekyje yra didelė terasa. Kai pilis buvo pastatyta, ji turėjo gražų balkoną, tačiau jis šiuo metu perdarytas į paprastus langus. Prie pilies buvo įrengtas fontanas ir parkas. Pastato statyba pradėta 1890-aisiais metais, tačiau visiškai užbaigtas 1901-aisiais metais. Pilis buvo pastatyta girininkui Adomui Mickevičiui kaip medžioklės pilis, pavadinimą ji gavo dėl baltos spalvos. Parko sodiniai iš dalies išliko iki šių dienų ir puošia gamtovaizdį egzotiniais medžiais, tokiais, kaip kėnis, kedrų pušys, Mandžiūrijos kamštiniai medžiai, sidabrinės eglės ir raudonieji ąžuolai. Parko fontanas buvo atnaujintas 2016-aisiais metais. Parkas įtrauktas į Latvijos gamtos paminklų sąrašą.

Pirmojo Pasaulinio karo metu pilyje iki 1915-ųjų metų pabaigos buvo rusų armijos karo ligoninė, vėliau ir vokiečių armijos karo ligoninė. Po Pirmojo pasaulinio karo pilyje įsikūrė jo teisėtas savininkas Adomo Mickevičiaus sūnus Nikolajus su šeima ir dalį patalpų išnuomojo Balduonės kurorto svečiams. 1936 m. ir 1937 m. vasarą patalpos buvo išnuomotos Latvijos kovos su tuberkulioze bendrijai, pilyje buvo apgyvendintos 45 nepasiturinčios gimnazistės, kurios sirgo tuberkulioze. Vėliau pilyje iš Kuržemės buvo perkelta ir įrengta vaikų prieglauda, tačiau 1944 metų rugsėjo mėnesį vokiečių valdyba vaikų prieglaudą perkėlė į Mercendorfo dvarą, kur jau buvo antroji vaikų prieglauda, o atlaisvintose patalpose įrengė vokiečių kariuomenės lazaretą.


Nuo 1945-ųjų metų iki 1980-ųjų metų Baltojoje pilyje buvo sanatorijos „Balduonė” 1-asis skyrius – moterų skyrius. Jame ilsėjosi 75-80 poilsiautojų per mėnesį.
Nuo 1980-ųjų metų Baltąją pilį perdavė gyvenvietės ligoninei. Tačiau ligoninės ten neįrengė, o kolūkis „Balduonė” pilyje įrengė bendrabutį, kur gyveno kolūkio statybininkai ir samdomi darbininkai.


1985-aisiais metais pilyje oficialiai buvo įsteigta Balduonės muzikos mokykla, vėliau, 1993-aisiais metais, ir muzikos pradinė mokykla. Kai per Balduonės muzikos dienas iš Amerikos atvyko vyresniojo girininko Mickevičiaus anūkas su žmona, pilis 1994-aisiais metais buvo perduota muzikos pradinei mokyklai.

Pilies vaiduoklis

Kiekviena pilis dažnai turi savo vaiduoklį, pasirodo, kad tokį turi ir Baltoji pilis. Žinovai pasakoja, kad pilies vaiduoklis yra labai aktyvus ir geraširdis. Vaiduoklis suaktyvėja naktimis ir vėlų vakarą, todėl jį dažniausiai pastebi valytojai ir tie, kurie vėlų vakarą paskutiniai išeina iš pastato. Vaiduoklis užverčia natas, grojant fortepijonu, sukelia įvairius garsus ir perkelia daiktus, vėlyvais rudens vakarais jis vaikšto po pilies parką. Nėra istorinių liudijimų apie tai, kas galėjo įtakoti vaiduoklio atsiradimą, nebent tas faktas, kad 1915-aisiais metais pastate buvo armijos karo ligoninė, kur gydė kareivius.

Kontaktinė informacija:

Daugavas iela 23, Baldone, LV-2125
+371 67 932 069
baltapils@inbox.lv
www.muzikasbaltapils.lv
LAT: 56.7421, LON: 24.3937