A+ A

Balduonės Evangelikų liuteronų Švento Mikelio bažnyčia

Bažnyčios istorija bėgant laikui

Pirmieji rašytiniai liudijimai apie Balduonės bažnyčią išliko nuo 16 amžiaus. Bažnyčios pastatas amžių eigoje pasikeitė, tačiau vietovė, kur yra bažnyčia, išliko nepasikeitusi.

16 - 19 amžius. Pirmoji Balduonės Evangelikų liuteronų Šv. Mikelio bažnyčia pastatyta apytiksliai 1560 - 1570-aisiais metais, iš medienos. 1637 metais ji jau iš dalies sugriuvo ir 1638 metais buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia, kurią puošė spalvoto stiklo langai. Bažnyčios mediniame bokšte buvo laikrodis, jo kraige buvo matomas Kuržemės ir Žiemgalos hercogo (valdymo laikotarpis nuo 1698 iki 1711 metų) Fridricho III Vilhelmo Ketlerio ir jo hercogienės Annos Ivanovnos giminės ženklas ir metų skaičius.
Trečiasis bažnyčios pastatas buvo pastatytas iš rąstų laikotarpiu nuo 1730 iki 1735 metų. Ketvirtoji Balduonės Evangelikų liuteronų Šv. Mikelio mūrinė bažnyčia, kuri išliko iki šių dienų, pastatyta nuo 1823 iki 1824 metų. Bažnyčia sukurta ampyro stiliumi, patalpos statinys pailgos formos su dideliais pusapskritimio trijų dalių dengtais langais ir kelių pakopų bokštu.

Dvidešimtojo šimtmečio dvidešimtaisiais ir trisdešimtaisiais metais parapija aktyviai vykdė plataus masto bažnyčios remontą, bažnyčios aikštės laisvoje dalyje pasodino atminimo giraitę, skirtą Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems parapijos sūnums. Penkiasdešimt trys ąžuolai skirti kareivių-didvyrių atminimui, prie kiekvieno ąžuolo pasodinta liepa kaip dėkingumo simbolis kareivių motulėms. Giraitėje įrengtas ir riedulių altorius laisvės ugnies uždegimui, kuris išliko ir naudojamas taip pat ir šiuo metu.

Sovietmečiu bažnyčioje buvo atidarytas vienas iš gumos gamybos susivienijimo “Ausma” (įsteigtas 1971 m. Rygoje) filialų. Gamybos susivienijimo filialai buvo Suntaži ir Balduonėje, o pagrindinis pastatas - Rygoje. Gumos gamybos susivienijimas „Ausma” specializavosi žaislų ir daugiau nei 40 įvairių buitinių gaminių – galanterijos, ūkinių, kanceliarinių prekių, sporto reikmenų ir kt. gamyboje. Kaip populiariausią to meto produkciją Balduonės gyventojai atsimena plastmasės plaukų suktukus. 

Atgimimo laikotarpis. Bažnyčios atgimimas prasidėjo kartu su latvių liaudies trečiuoju atgimimu 20-ojo amžiaus 80-aisiais metais, kai per 1988-ųjų metų Kalėdas įvyko pirmosios pamaldos. Po nepilnų metų parapija atnaujino per karą sunaikintą bokštą ir padengė stogą nauja danga parapijos ir valstybės lėšomis. Renkant lėšas bažnyčios atnaujinimui buvo rengiami labdaros koncertai, panaudoti ir turto pardavime įgyti pinigai,             seserų parapijų aukos, labai padėjo parapijos nariai ir Amerikos jaunimas.

Bažnyčia šiandien. Ateikit į bažnyčią, apžiūrėkite atnaujintas patalpas, jos ypatingai didelius langus ir gražius vargonus, kurie 2009 metais buvo atvežti iš kokio privačios kolekcijos Austrijoje. Bažnyčią puošia kilnus altorius, unikalaus perlų granito altoriaus stalas (1400 kg svorio), kurį dovanojo seserų parapija iš Norvegijos, ir krikšto indas. Bažnyčia yra valstybinės reikšmės kultūros paminklas. Prie bažnyčios giraitėje išliko Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareivių kapai ir Antrojo pasaulinio karo sovietinių karininkų kapai.

Parapijoje veikia krikščionių skautų būrelis ir sekmadienio mokykla, vyksta Alfa kursas ir meldimosi vakarai, savo ruožtu, pamaldos - kiekvieną sekmadienį 14:00 val. Kiekvienais metais Lačplėsio dieną Balduonės gyventojai susiburia į fakelų eitynes, kurios užsibaigia prie laužo bažnyčios atminimo giraitėje.

Pamaldos - kiekvieną sekmadienį 14:00 val.
Sekmadienio mokykla - pamaldų metu;
Mažųjų skautų užsiėmimai – sekmadieniais 10:00 val.
Skautų užsiėmimai – ketvirtadieniais 18:30 val.
Norint apžiūrėti bažnyčią, būtina iš anksto užsirašyti nurodytu e-paštu ar skambinant.

Kontaktinė informacija:

Rīgas iela 40, Baldone, LV - 2125
info@baldonesbaznica.lv 
www.baldonesbaznica.lv
+371 29231154 (Parapijos viršininkas Aivars Mirkšs)
LAT: 56.7421, LON: 24.3937