A+ A

Poilsis prie ežerų

Balduonės krašte yra 4 ežerai, krašto šiaurėje netoli nuo Riešutų kalno - Lelijos ežeras, savo ruožtu, krašto rytuose – Kausuezers (Kaušų ežeras), Pakuļezers (Pakuležeras) ir Zāļezers (Žolių ežeras).

Kausezers

Vadinamas taip pat ir Kausu ežeru, tai dviejų be nuotėkio ežerų sistema (Didysis Kaušo ežeras ir Mažasis Kaušo ežeras). Ežero pavadinimas, manoma, kilo iš artimiausių “Kausu” namų ir Kausupes pavadinimo. Didžiojo Kaušo ežero vidutinis gylis yra 4.5 m, o maksimalus - 5.7 m. Mažojo Kaušo ežero ilgis 0.26 km.

Ežeras yra Balduonės gyventojų mėgstama maudynių vieta, jo pakrantėje įrengta poilsiavietė su suoliukais.


Lelijos ežeras

Tai įgriuvos ežeras Balduonės krašte prie Riešutų kalno, esantis netoli nuo Balduonės observatorijos teritorijos. Jis susidarė karsto piltuvo formos įgriuvoje virš gipso sluoksnių. Maksimalus gylis 12 m, plotis - 0,4 ha.

Vietiniai gyventojai sako, kad šiame ežere geriau neplaukioti. Ežeras yra dumblinas, o dugnas kartais pradingsta.

Sakmės apie Lelijos ežerą

Senovėje gyveno viena mergelė vardu Lilija. Ji buvo našlaitė, gyveno pas svetimus žmones, kurie su ja negailestingai elgėsi. Naktimis ji ėjo prie netoli esančio ežero ir apverkė savo sunkų likimą. Ji labai ilgėjosi savo motulės.

Kartą iš nevilties ji įšoko į ežerą, nenorėdama daugiau gyventi šiame pasaulyje ir kankintis. Ji pavirto undine, o jos ašaros – vandens lelijomis. Mėnulio pilnaties naktimis undinė pasirodo virš vandens, kviesdama pas save, klaidindama praeivius.

Kitoje sakmėje sakoma, kad ežere nuskendo jauna, graži mergaitė. Kai virš ežero pakyla rūkas, ji išlipa iš vandens ir šukuoja savo puošnius plaukus. Ten, kur iškrenta koks jos plaukas, pražysta vandens lelija. Vietiniai gyventojai šį ežerą, kur puošniai žydi vandens lelijos, pavadino Lelijos ežeru.


Pakuļezers (Pakuležeras)

Vadinamas Pakuļu ežeru, yra ežeras be nuotėkio, išsidėstęs tarp kopų įduboje 370 m į šiaurę nuo Balduonės - Tuomės kelio.

Pakuležero krantai yra nuožulnūs ir žemi. Ežero šiaurės vakarų krante įrengta poilsio vieta. Vidutinis ežero gylis - 2.3 m, maksimalus - 3.6 m. Ežero teritorija yra 1,03 ha ploto. Pakuležere veisiasi ešeriai.


Zāļezers (Žolių ežeras)

Zāļezers, vadinamas ir Žolių ežeru, yra vandens saugykla be nuotėkio krašto rytuose, esanti miško masyve tarp kopų užpelkėjusioje įduboje. Jo krantai - žemi, palei ežerą siaura pelkėta pakrantės juosta. Ežeras neturi privažiavimo kelių, todėl čia yra nepaliesta gamta, žydi baltos vandens lelijos. Ežere veisiasi karosai, lynai, lydekos. Vidutinis gylis - 2.0 m, o maksimalus - 2.9 m, plotis - 1,4 ha. Ežero ilgis - 0,56 km.