A+ A

Ulmaņa kalniņš

1935. gada 7. septembrī slaveno Baldones kūrortu un sēravotu apmeklēja tā laika Latvijas valsts Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Savas viesošanās laikā Baldonē, uzkalniņā pie ozola, K. Ulmanis uzrunāja tautu.

Ozols tur aug vēl šodien un pie tā atrodas kāpnītes ar piemiņas akmeni.

Piemiņas vieta atrodas Baldones sanatorijas parkā, Ķekaviņas upītes labajā krastā, Rīgas ielā 83, Baldonē.
LAT: 56.7424, LON 24.3994: