A+ A

Baldones baznīca

Baldones ev. lut. Svētā Miķeļa baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tā uzcelta un iesvētīta 1824. gadā. 

Latvijas ziedu laikos - 20. gadsimta 20. un 30. gados - draudze bija aktīva un veica vērienīgu baznīcas remontu, bet baznīcas laukuma brīvajā daļā ierīkoja piemiņas birzi 1. pasaules karā kritušajiem draudzes dēliem. 53 ozoli veltīti kareivju-varoņu piemiņai. Un katram ozolam līdzās iestādīta liepa kā pateicības simbols karavīru māmuļām. Birzē izvietots laukakmeņu altāris brīvības uguns iedegšanai. 

Padomju laikos, kad draudze bija izirusi skaitliski un nespēja vairs baznīcu uzturēt kārtībā, šeit tika ierīkots plastmasas rūpnīcas cehs “Ausma”. Kā populārāko tā laika produkciju baldonieši atceras plastmasas matu ruļļus. 

Telpas bija pārvērtušās līdz nepazīšanai, tomēr ar atmodas laiku sākās arī baznīcas atjaunošana. 1988. gadā notika pirmais Ziemassvētku dievkalpojums. Nepilnu gadu vēlāk daļēji par draudzes, daļēji par valsts naudu sākās vērienīga renovācija, kuras gaitā notika baznīcas gaiļa un bumbas restaurācija un apzeltīšana. 

Ienāciet baznīcā, lai apskatītu atjaunotās telpas, tās īpaši lielos logus un skaistās ērģeles, kas 2009. gadā atvestas no kādas privātkolekcijas Austrijā. Baznīcu rotā cēls altāris, unikālā pērļu granīta altrārgalds (svars 1400 kg) un kristāmtrauks.

Draudzē darbojas kristīgo skautu pulciņš un svētdienas skola, notiek Alfa kurss un lūgšanu vakari, savukārt dievkalpojumi - katru svētdienu plkst. 14:00. Katru gadu Lāčplēša dienā Baldones iedzīvotājus pulcē lāpu gājiens, kas noslēdzas pie ugunskura baznīcas piemiņas birdzī.

Kontakti

Rīgas iela 40, Baldone 
info@baldonesbaznica.lv 
www.baldonesbaznica.lv
LAT: 56.7421, LON: 24.3937