A+ A

Par kūlas dedzināšanu

11.04.2019
Drukāt

Der iegaumēt un zināt, ka ne vienmēr kūlu kāds aizdedzina, tā var aizdegties arī no stikla gabaliņa, plēves vai jebkāda cita priekšmeta, kura struktūra palielina saules siltuma enerģiju un ar to izraisa uguns aktivizāciju, tāpēc lūdzam Baldones iedzīvotājus jau laikus sakopt savas teritorijas, lai laicīgi novērstu iespējamās kaitīgās sekas.

Bieži vien neaizdomājamies par sekām, par to, ka aizdedzinot kūlu uguns liesma acu mirklī var palikt nevaldāma un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvības nerunājot par dažādām dzīvnieku sugu dzīvībām, kuras mīt pļavās.

Par īpašumā izveidojušos kūlu īpašniekam iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otro daļu, t.i., par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos. Par ko ir paredzēts naudas sods fiziskām personām no 140 līdz 700 euro, bet juridiskām personām no 700 līdz 2900 euro.

Savukārt par kūlas dedzināšanu fiziskām personām draud naudas sods no 280 līdz 700 euro, ko nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturtā daļa, t.i., par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – par kūlas dedzināšanu.

Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki lūdz Baldones novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņojt par kūlas dedzināšanas gadījumiem, kā arī par īpašumiem, kuros ir izveidojusies kūla, iespējams, tā Jūs glābsiet savu vai kāda cita dzīvību un īpašumu.