A+ A

Biznesa ideju konkurss jauniešiem ir sācies

06.04.2017
Drukāt

Pretendents var būt jebkurš Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis no 18 līdz 29 gadiem, kurš realizēs projektu Baldones novadā un kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību vai tādu jau veic.

Līdzfinansējumu iespējams saņemt projektā paredzēta aprīkojuma, darba instrumentu, tehnikas, iekārtu iegādei, pakalpojumiem, un tml., bet ne izejmateriālu iegādei, izņemot ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei.

Līdz 2017.gada 2.maijam projekta iesniegumu  var iesniegt:
1. slēgtā aploksnē  Baldones novada pašvaldībā, Pārupes ielā 3, Baldone, 1.stāva kancelejā 
2. sūtot pa pastu Pārupes iela 3, Baldones, Baldones novads, LV – 2125 (pasta zīmogs 2017.gada 2.maijs)
3. elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  ar norādi “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem’’ uz e-pasta adresi attistiba@baldone.lv.  

KONKURSA NOLIKUMS
IESNIEGUMS
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
LĪGUMS
PRIEKŠAPMAKSAS MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS
 

Novēlam izdošanos un veiksi!

Konkursu organizē Attīstības nodaļa
29323110, attistiba@baldone.lv