A+ A

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgā darbs:

  • tas ir brīvas gribas darbs
  • tas ir darbs bez finansiālas ieinteresētības
  • labuma guvējs ir sabiedrība

Brīvprātīgā darbs ir visā pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajās norisēs, pārveido un uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, risina humānas, sociālas un vides problēmas. 

Brīvprātīgā darba nosacījumi ir definēti Biedrību un nodibinājuma likuma 8.pantā, kā arī Jaunatnes likuma 9. un 10.pantā.

Kāpēc brīvrpātīgā darbs ir nozīmīgs?

Ja vēlies attīstīt savas līdz šim iegūtās spējas un prasmes vai gūt jaunu pieredzi, brīvprātīgāis darbs palīdzēs iesaistīties un ietekmēt dažādus sabiedriskus procesus. Brīvprātīgajam ir iespēja izvēlēties savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan dažas stundas mēnesī. Brīvprātīgā darbs veido apziņu, ka vari kādam būt noderīgs, palīdzēt un paveikt lietderīgu darbu, kā arī iegūt jaunu pieredzi, draugus un domubiedrus.

Jauniešiem ir būtiski veikt brīvprātīgo darbu viņu personības veidošanās procesā. Caur brīvprātīgā darba sniegto pieredzi, jaunieši apzinās tādas vērtības kā atbildība, uzticēšanās, cieņa, rūpes, līdzjūtība u.tml. Turklāt brīvprātīgais darbs sniedz praktiskas iemaņas sadarbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt, kas uzlabo jaunieša iespējas iekļauties sabiedrībā un veiksmīgi startēt darba tirgū.

Darba devēji novērtē kandidātus ar brīvprātīgā darba pieredzi, kas būs lielisks papildinājums savam CV. Par brīvprātīgā darba veikumu Baldones novada dome izsniedz īpašu apliecinājumu.

Brīvprātīgā darba vakances atrodamas brīvprātīgā darba datu bāzēs:

Biedrība „Brīvprātīgais.lv” http://brivpratigais.lv/datubaze/
Biedrība „Esi labs” http://www.esilabs.lv/brivpratigais
Jauniešu karjeras portāls http://www.prakse.lv
Iespēju karte http://www.iespejukarte.lv
Brīvprātīgo darba piedāvājumu apkopojums http://www.brivpratigajiem.lv

! Lai noskaidrotu brīvprātīgā darba iespējas Baldones novadā, raksti uz jaunatne@baldone.lv.