A+ A

Elektroniskais katalogs un jaunākā literatūra

elektroniskais katalogs : https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

JAUNĀS GRĀMATAS – JŪLIJS 2017

 1. Ikšelis, Aivars.
      Ideālisma vietā  - : Stalkers A IK, 2016 (SIA Libri Style). - 60 lpp.

 2. Jansons, Gunārs Alfrēds.
      Savas dzīves piemiņai -Turaidas muzejrezervāts. - 478, lpp.

 3. DižDundaga : apcerējumi par Dundagas novadu : monogrāfisks rakstu krājums - 366, lpp., [16] lpp.

 4. Kārkliņa, Vaira.
      Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam : senās zināšanas mūsdienās - 223 lpp.

 5. Latvietis, Indriķis.
      Bailes - lpp.

 6. Beitners, Rolands.
      Jūras romantiķa memuāri : [atmiņu grāmata] - Rīga : Madris, ©2017. - 239, lpp.

 7. Jansone, ILze.
      1000 padomi : [Latvijas brīnumzāles] - : [b.izd], [2017]. - 241, [7] lpp.

 8. Geidāns, Valērijs.
      Es paliku viens... : , 2016. - 176 lpp.

 9. Uz oglēm gatavoti ēdieni - 294, lpp.

 10. Spīdzināšana, cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā : teorētiskie un praktiskie aspekti no Eiropas Padomes perspektīvas / - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2017. - 233 lpp.

 11. Ikšelis, Aivars.
      Valkas dižozols latviešu grāmatniecībā - [Valka] : Stalkers A IK, 2017 (Rīga : Libri Style tipogrāfija). - 78, lpp.

 12. Dzintare, Anna.
      Melns ūdens. Balts gaiss : dzeja / teksts, ilustrācijas: Anna Dzintare ; Riharda Delvera vāka noformējums. - : Nordik, 2017 (ADverts). - 95, lpp.

 13. Fatimai 100. - 76, lpp.

 14. Kamingss, Edvards Estlins.
      Pavasara virpulis : dzejas izlase = Springtime circling - Rīga : Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp.

 15. Kurtils de Sandrā, Gatjēns.
      D'Artanjana dzīvesstāsts  - 231 lpp.

 16. Tirzmaliete.
      Cik vajag priekš cilvēka laimes? : Tirzas perioda (1876-1912) īsstāsti: septiņi daiļrades sākumposma - līdz 1905. gadam - darbi - Rīga : NT2015, ©2017 (Drukātava). - 79 lpp.

 17. Ar plinti plecā pasaulē : fotogr. - Rīga : Jumava, 2017. - 223, lpp.

 18. Švāgers, Reinholds Mārtiņš.
      Mani karavīra piedzīvojumi : leģionāra dienasgrāmata  - Rīga : J.L.V., 2017. - 191 lpp.

 19. Tilaks, Dzintars.
      Oki doki! jeb kad mēs augām - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 143, lpp.

 20. Bakmans, Frēdriks.
      Omce sūta sveicienus un atvainojas : lpp.

 21. Vēriņš, Aldonis.
      Peonijas : skaistāko un smaržīgāko šķirņu izvēle un kopšana - 143 lpp.

 22. Moruā, Andrē.
      Vēstules Nezināmai - 223, lpp.

 23. Brauns, Sergejs.
      Viņpus pagātnes : - Rīga : Jānis Roze, 2017. - 295 lpp.

 24. Dimā, Aleksandrs.
      Trīs musketieri : romāns - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 755, lpp.

 25. Pērse, Laine, 1990-.
      Ziemeļamerikas kokteilis - 254, lpp.

 26. Šmidchens, Guntis, 1963-.
      Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā. - 563, lpp.

 27. Sēja, Ludvigs.
      Es pazīstu vairs tikai sevi : diplomāta dienasgrāmata un memuāri: 1941-1961 - 573, lpp.

 28. Piedzīvojumi virtuvē ar Roberto - Rīga : Roberto Meloni, 2017. - 213, lpp.

 1. Черников, Сергей.
      Рига криминальная - Terra Komerc : основано на реальных событиях : криминальный роман - 368 lpp.

 

 

 1. Meijere, Merisa.
      Sindera : romāns - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 396 lpp.

 2. Bergmanis, Gotfrīds.
        Augu studijas. - Rīga : Alis, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 48 lpp.

 3. Blaumanis, Rūdolfs.
      Rūdolfa stāsti : Rūdolfa Blaumaņa proza - Rīga : Jumava, 2011 (Zelta rudens). - 270, lpp.

 4. Bleka, Holija.
          Vara bruņu cimds - Rīga : Egmont Publishing, [2016]. - 264, lpp.

 5. Peivere, Mišela.
      Piekūna acs : romāns - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 256 lpp. - (Dievi un karotāji ; 3. grāmata).

JAUNĀS GRĀMATAS- JŪNIJS 2017

 

 1. Prēgencere, Brigite.
      Dziedinošo akmeņu izmantošana pēc Hildegardes fon Bingenas metodes / - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 143 lpp.

 2. Šadre, Daina.
      Daudz laimes dzimšanas dienā - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 186, lpp.

 3. Rauhala, Paulīna.
      Debesu dziesma  - Rīga : J.L.V., 2017. - 270, lpp.

 4. Penaks, Daniels.
      Feja ar karabīni - Rīga : Omnia Mea, 2017. - 292, lpp.

 5. Judina, Dace.
      Gredzens : Kalēju- Nordenu dzimtu stāsts - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 235, .

 6. Robotams, Maikls.
      Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns] - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, lpp.

 7. Ozoliņš, Ojārs.
      Baltijas sacelšanās / Ojārs Ozoliņš. Impēriju lāsts / Māris Linde ; priekšvārdu sarakstīja Dace Ozoliņa. - Rīga : Sava grāmata, 2017. - 361 lpp.

 8. Belševica, Vizma.
      Bille, Anss un citi - Rīga : Mansards, 2017. - 164, lpp.        [2.].

 9. Osendovskis, Antonijs Ferdinands.
      Cilvēku, zvēru un dievu zemē : jāšus cauri Centrālajai Āzijai - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, lpp.

 10. Roze, Elza.
      Bērnības atmiņas Lauku jaunajā muižā (1903-1918) - Rīga : Jumava, 2017. - 183 lpp.

 11. Freitele, Linda.
          Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar mīlestību un konsekvenci : kā izturēt visas mazās un lielās katastrofas ģimenes ikdienas dzīvē - Rīga : J.L.V., 2017. - 94, lpp.

 12. Gripando, Džeimss.
      Biedējošā tumsa : - Rīga : Kontinents, 2017. - 470 lpp.

 13. Siliņš, Uldis.
      Āderu krusti : divpadsmit jaunas atziņas. - Rīga : Mansards, 2017. - 83, lpp.

 14. Heijerdāls, Tūrs.
      Aku-Aku. Lieldienu salas noslēpums - Rīga : Jumava, [2017]. - 387, lpp., lpp.

 15. Ķezbers, Kārlis.
      Ar domu par Latviju. Baltās un nebaltās dienas : atmiņu stāsts  - Rīga : Mansards, 2017. - 200 lpp.

 16. Ziņģīte, Inese.
      Aug cilvēks : no dzimšanas līdz pusaudža gadiem: padomi vecākiem  - Rīga : Jumava, 2017. - 70, lpp.

 17. Dreika, Dagnija.
      Baltais tornis : romāns - Jūrmala : Daugava, 2017. - 236, lpp.

 18. Bērziņš, Māris.
      Gūtenmorgens otrreiz - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 189, lpp.

 19. Jakubovska, Māra.
      Ievu kalni, ievu lejas : romāns - 170, lpp. (Lata romāns ; 6 (216)

 20. Hemēns-Antila, Jāko.
      Islāma rokasgrāmata  - : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 279, lpp.

 21. Linde, Māris.
      Mūsu senatne I / Māris Linde. Mūsu senatne Balti I. - 419 lpp.

 22. Puriņš, Ivo.
      Maiju kalendāra sakrālais laika cikls - Rīga : Jumava, ©2017. - 413, lpp.

 23. Esbauma, Džila Aleksandra.
      Mājsaimniece : romāns - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, lpp.

 24. Klaina, Emma.
      Meitenes : romāns - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 300, lpp.

 25. Vācietis, Jukums.
      Pa aizputinātām pēdām - Grāmata sagatavota pēs 1956 g. izdevuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 399 lpp.

 26. Strelēvica, Daina.
      Ja tevi mīl un gaida : sieviešu rehabilitācija un resocializācija Iļģuciema cietumā - : J.L.V., ©2017. - 175, lpp.

 27. Urbanovičs, Jānis.
      Kā dibināja Latviju. - : Baltijas Forums, 2017. - 160 lpp.

 28. Stranga, Aivars.
      Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika (1934-1940) : monogrāfija - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 269 lpp.

 29. Grudule, Māra.
      Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos  - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.

 30. Brastiņš, Ernests.
      Latviešu ornamentika 2017. - 71 lpp.

 31. Ričmonda, Mišela.
      Laulību līgums - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 475 lpp.

 32. Auziņš, Arnolds.
      Literārais ķēķis : latviešu rakstnieku omulības: mazliet nenopietni par nopietniem rakstniekiem  - Rīga : Jumava, ©2017. - 111 lpp.

 33. Viks, .
      Maziņā : tchastuschkas - : Valters un Rapa, ©2017. - 95 lpp.

 34. Latvija.
      Latvijas Republikas Satversme : Satversmes sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtais teksts ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2014. gada 19. jūnijam. - 46, lpp.

 35. Latvijas pilis un muižas : 93 muižu un piļu apraksti : 69 akcijas "Apceļosim Latvijas pilis un muižas" dalībnieki / Latvijas Piļu un muižu asociācija "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", teksts. - 1 : 500 000. - Rīga : Karšu izdevniecība "Jāņa sēta", 2017.

 36. Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti- Rīga : Jumava, 2016. - 983, lpp., lpp        5. sējums. 1987-2000.

 37. Latvijas tautsaimniecības vēsture - Rīga : Jumava, 2017. - 1051, lpp.

 38. Latviešu ziņģes un šlāgeri : latviešu komponistu dziesmas un pasaules klasika- : MicRec, 2017. - 103 lpp. : notis. - (100 populāras dziesmas).

 39. TR Notārs.
      Pelēkzils uz rozā - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 256 lpp.

 40. Moriartija, Laiena.
      Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi : - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). - 509, lpp.

 41. Eglītis, Anšlavs.
      Pansija pilī : atmiņu romāns - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 318, lpp.

 42. Tvinings, Džeimss.
      Pa Karavadžo pēdām. Kapeņu izlaupītāji : romāns - Rīga : Kontinents, 2017. - 430 lpp.

 43. Kristovskis, Ģirts Valdis.
      Pieskāriens : biogrāfisks romāns - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 247, . lpp.

 44. Kureši, Nabīls.
      Pretrunīgais islāms : Korāna un Bībeles patiesības mūsdienu pasaulē: jautājumi, atbildes un skaidrojumi - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 190 lpp.

 45. Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā : - Rīga : Madris, ©2017. - 192 lpp.

 46. Eniņa, Vija.
      Veselība pie mājas sliekšņa : 100 populārākie ārstniecības augi Latvijā  - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 264 lpp.

 47. Beitnere, Dagmāra.
      Saprast un piederēt : dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem - Rīga : Madris, ©2017. - 293, lpp.

 48. Gavriļins, Aleksandrs.
      Vēstures avotu pētniecība : lekciju kurss - : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017. - 111 lpp.

 49. Jansone, Ilze.
      Sportistu veselībai : arī dejotāju, cirkus mākslinieku un smaga fiziska darba veicēju - Rīga : Ilze Jansone, lpp.

 50. Khemiri, Jūnass Hasens.
      Viss, ko es neatceros : romāns - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. - 266, lpp.

 51. Perija, Tasmīna.
          Zelta nams : [romāns- Rīga : Kontinents, 2017. - 415 lpp.

 52. Lindberga, Hanna.
      Stokholmas fails : romāns  - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (PNB Print). - 316, lpp.

 53. Vesto, Šells.
      Trešdienu klubs  - 319, lpp.

 54. Ikstena, Nora.
      Trīs : triloģija  - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 349, lpp.

 55. Ulberga, Kristīne.
      Tur : romāns  - 244, lpp.

 56. Mežale, Benedikta.
      Zelta saule ūdensvīra laikmetā : dzeja  - 247, lpp.

 57. Viegliņa-Valliete, Gina.
      Saule plaukstās : dzejas izlase - Rīga : Jumava, 2017. - 87, lpp.

 58. Dinsbergs, Ernests.
      Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi - : Biedrība Atvērtās krātuves, [2017]. - 91 lpp.

 59. Pīra-Rezovska, Baiba.
      Rīgas dārzu un parku ceļvedis - Rīga : Jumava, 2017. - 199, lpp.

 60. Sorīna, Frena.
      Rokot dziļāk : radošās būtības atklāšana caur dārzkopību - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 224 lpp.

 61.  Beļskis, Normunds.
      Vēstules uz bruģa : dzeja - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 61, lpp.

 62. Šmids, Vilhelms.
      Rimtums : ko mēs iegūstam, kad kļūstam vecāki - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 78, lpp.

 63. Doidžs, Normens.
      Smadzenes nenoveco, tās mainās  - : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 492, lpp.

 64. Lagzdiņa, Gunita.
      Spēlītes : kad runa ir par mīlestību, likmes ir augstas... - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 267, lpp.

 65. Poētika tuvplānā : viena dzejoļa analīzes antoloģija - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 247 lpp.

 66. Ferrante, Elena.
      Aizbēgt vai palikt : romāns  - 415, lpp.  3. grāmata.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Pontī, Klods.
      Cālēns Blēzs un Dzimiņas Dīnas forti - 44 lpp.

 2.  Mana pirmā matemātika - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 24 lpp.

 3. Tarvida, Ieva.
      Mana pirmā ābecīte : - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 34 lpp.

 4. Meža putnu mazā dziesmu grāmata : ienes mājās meža skaņas! - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - lpp.

 5.  Dārza putnu mazā dziesmu grāmata : ieskandini rītausmas kori! - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - lpp.

 6. Malvina, Miklós.
      Pelēns Edžiņš un noslēpumainā lādīte : mazā pelēna brīnumainais ceļojums - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. - 47, lpp.

 7. Kampe-Pērsone, Gundega.
      Latvijas Zīdītāji : pilnīgs sugu apskats  - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 192 lpp.

 8. Gaile, Inga.
      Kā veidot muzikālu uzvedumu : pirmsskolas un sākumskolas skolotāju radošai darbībai - Rīga : RaKa, ©2017. - 87, lpp.

 9. Penaks, Daniels.
      Feja ar karabīni - Rīga : Omnia Mea, 2017. - 292, lpp.

 10. Maša un Lācis. : Filmējam! - Rīga : Egmont Latvija, 2017. - lpp.

 11. Stiltons, Džeronīmo.
      Gadsimta neprātīgākais maratons : [stāsts bērniem] - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 104, lpp.

 12. Vau! / Apgāds Zvaigzne ABC. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - lpp.

 13. Benksa, Rouzija.
      Noslēpumainā karaļvalsts. Burvju kalns - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 113, lpp.

 14. Letrija, Žozē Žorži.
      Ja es būtu grāmata - Rīga : Liels un mazs, 2017. - lpp.

 15. Sudrabu, Edžus.
      Dullais Dauka - Rīga : Jumava, 1968. - 69, lpp.

 16. Zīgners, Ingo.
      Mazais pūķis Kokosrieksts un dižais burvis : - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 69 lpp.

 17. Apšeniece, Leontīne, 1939-.
      Lidojošā slieka : fabulas bērniem - Rīga : J.L.V., 2017. - 54, lpp.

 18. Patersons, Džeimss.
          Pamatskola. Mans brālis ir briesmīgi liels melis : lpp.

 19. Klerijs, Džūlians.
      Pārgalvji steidz palīgā : lpp.

 20. Parvela, Timo.
      Muris un Vufs : [stāsti bērniem] - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 126, lpp.

 21. Benksa, Rouzija.
          Noslēpumainā karaļvalsts. Nāru klintis : lpp.

 22. Jērāne, Jolanta.
      Naudiņš mācās saprast naudu : bērniem par naudu : 5-10 gadi - : [Jolanta Jērāne], ©2017 (Dardedze Hologrāfija). - 106, lpp.

 23. Makdonalds, Alans.
      Nevīža Bērtijs. Nelabums! - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 92 , lpp.

 24. Grejs, Džeikobs.
      Zvērači - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, lpp.

 25. Mērfijs, Glens.
     Vai uz visiem jautājumiem ir atbildes? : daudzi ļoti svarīgi jautājumi no Londonas Zinātnes muzeja - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 301, lpp.

 26. Zelta stāstu grāmata : Elza, Anna un viņu lieliskie draugi- Rīga : Egmont Publishing, ©2017. - 316, lpp.

 27. Horovics, Entonijs.
          Skeleta sala : spiegu romāns - 236, lpp.

 28. Kesa, Kīra.
      Prinča līgava. Mantiniece : sērijas ceturtā grāmata - Rīga : Zvaigazne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, lpp.

 29. Po, Alans Edgars.
      Slepkavība Morgielā : stāsti - Rīga : Jumava, 2017. - 269, lpp.

 30. Lokhārta, Emīlija.
      Puišu grāmata : puišu paradumu un uzvedības pētījums un metodes viņu pieradināšanai - : BaibaBooks, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp.

 31. Horovics, Entonijs.
      Pērkondārds : spiegu romāns - 181, lpp.

 32. Rainis, Jānis.
      Visi desmit : mana grāmata / Rainis ; māksliniece Mārīte Elksne. - Rīga : Madris, lpp.

 33. Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans.
      Zilonīte, kura ļoti gribēja aizmigt : pasaka, kas bērniem palīdz aizmigt  - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 31 lpp.

 34. Beloraga, Gunta.
      Zinošs un drošs : mācību līdzeklis 1.-3. klases skolēniem drošības jautājumu apguvei - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp.

 35. Graveta, Emīlija.
      Tīrīgais : [pasaciņa] - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - lpp.

 36. Svaža, Ruta.
      Tracis bērnistabā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - lpp.

 37. Ņau! / Apgāds Zvaigzne ABC. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - lpp.

 38. Vzduļska, Valentīna.
      Plutons  - Rīga : Jumava, 2017. - 27 lpp.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­