A+ A

Aktualitātes

Baldones novada bibliotēka aicina uz izstādēm:

1.- 30. septembris
"Baldones novada literāti, novadnieki grāmatu lappusēs”

1.- 30. septembris
"Gribu visu zināt! Gatavojos skolai."

1.- 9. septembris
Ļevam Tolstojam - 190

9.- 15. septembris
Inesei Zanderei - 60

15.- 30. septembris
"Dzejoļu krāsainā pasaule" – jaunākās dzejas grāmatas.

1. - 31.10. - Rokdarbu izstāde
“Adiet meitas, ko adiet
Vilkam zeķes noadiet…”
Neadiet vilkam, bet saviem
mīļajiem…

1. - 31.10. - Klāt “Mošķu diena -
Helovīns”

6.10. - Albertam Belam- 80

9.10. plkst. 17.00 - viesos pasaules apceļotājs Pēteris Strubergs

11.10. - Ādolfam Alunānam-170

19.10. - Elīnai Zālītei - 120

20.10. - Otfrīdam Preisleram - 95 “Reiz dzīvoja Herbe ar lielo cepuri, mazā raganiņa un citi”

28.10. - Kārlim Zālem - 130