A+ A

Vakances

BALDONES NOVADA DOME izsludina pretendentu pieteikšanos uz IZPILDDIREKTORA amata vietu

Prasības:

 1. Augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistītas ar izpilddirektora pienākumu izpildi (vadības zinībās, tiesību zinātnēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, būvniecībā);
 2. Vismaz 3 gadu pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā vai izpilddirektora amatā pēdējo 5 gadu periodā;
 3. Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 4. Pieredze valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un ceļu uzturēšanā;
 5. Pieredze darbā ar Eiropas fondu finansētu projektu sagatavošanu un projektu realizāciju;
 6. Prasme analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus;
 7. Teicamas komunikācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā un saskarsmes kultūra;
 8. Prasme vadīt lielu kolektīvu, komandas darbu, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus;
 9. Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 10. Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 11. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 12. “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 13. Pieredze publisko iepirkumu jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, nolikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 2. Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
 3. Pārraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, tai skaitā savas kompetences ietvaros nodrošināt to darbības nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem;
 4. Piedalīties pašvaldības budžeta sagatavošanā;
 5. Organizēt gada publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniegt tos apstiprināšanai domei;
 6. Domes noteiktajā kārtībā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 7. Kontrolēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 8. Pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, organizējot iepirkumu procedūras pašvaldības vajadzībām. Piedalīties iepirkumu komisijas darbā.
 9. Piedalīties ES struktūrfondu līdzfinansēto celtniecības un rekonstrukcijas projektu sagatavošanā, realizācijā. Pārraudzīt un koordinēt šos darbus.
 10. Organizēt un pārraudzīt pašvaldības atkritumu saimniecību, risināt ar to saistītos jautājumus.

Amata atbildība:

 1. Par atbildībā nodotās mantas apsaimniekošanu, lietderīgu izmantošanu un saglabāšanu;
 2. Par pašvaldības pasūtījumu tehniskās izpildes kvalitātes nodrošināšanu;
 3. Par pašvaldības finanšu resursu lietderīgu izmantošanu.

Piedāvājam:

 1. Atalgojumu – EUR 1400.00 (viens tūkstotis četri simti) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
 2. Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Motivēta pieteikuma vēstule ar redzējumu par Baldones novada darbību un turpmāku attīstību;
 2. Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
 3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).
 4. Rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums izpilddirektora amatam” iesniegt līdz 06.11.2017. plkst.17:00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (103.kab.), adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350, mob.tālr.28692780 (domes priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs)

Pieteikšanās līdz: 06.11.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā Šūšanas interešu pulciņa audzinātāju

Profesija:

Šūšanas interešu pulciņa audzinātājs

Darba veids:

Darba līgums uz noteiktu laiku

Darba vietu skaits:

0.75

Prasības

Izglītības līmenis:

Augstākā izglītība un /vai vidējā profesionālā izglītība attiecīgajā jomā

Papildus prasības:

Pieredze līdzvērtīgā jomā (darbā ar līdzīgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbības) tiks uzskatīta par priekšrocību. Spēja kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, patstāvīgi izvēloties atbilstošās iekārtas un instrumentus. Zināšanas par darbā lietojamo līdzekļu darbības principiem un to lietošanas noteikumiem. Spēja vadīt šūšanas nodarbības, attīstīt audzināmo radošās spējas nodarbībās. Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klient orientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu. Spēja strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.

Alga no EUR:

309

Alga līdz EUR:

392

Darba režīms:

Normāls darba laiks (30 stundas nedēļā)

Slodzes tips:

0.75 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi “šūšanas interešu pulciņa audzinātājs’’ sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv; 67436871

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

 

 

 

 

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā Sociālo audzinātāju

Profesija:

Sociālais audzinātājs

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba vietu skaits:

1

Prasības            

 

Izglītības līmenis:

Vidējā izglītība

Papildus prasības:

Vēlama pieredze pedagoģijā vai sociālajā aprūpē

Alga no EUR:

412

Alga līdz EUR:

522

Darba režīms:

Summētais darba laiks (saskaņā ar darba grafiku)

Slodzes tips:

Viena vesela slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi “sociālais audzinātājs” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova, tālr. 67436871,

adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā Pavāru

Profesija:

Pavārs

 

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Darba vietu skaits:

1

Prasības

Izglītības līmenis:

Arodizglītība vai vidējā profesionālā izglītība (pavāra specialitātē).

 

Papildus prasības:

Praktiskā darba pieredze attiecīgajā jomā. Zināšanas par ēdiena uzglabāšanas un realizācijas termiņiem, temperatūru. Zināšanas par darbā lietojamo tehnisko ierīču, sadzīves tehnikas uzbūvi, darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmu.

 

Alga no EUR:

389

 

Alga līdz EUR:

460

 

Darba režīms:

Summētais darba laiks (saskaņā ar darba grafiku)

 

Slodzes tips:

Viena vesela slodze

 

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

 

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi “pavārs” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova

ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv;

67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā NAMDARI

Profesija:

Namdaris

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba vietu skaits:

1

Prasības

Izglītības līmenis:

Arodizglītība vai vidējā izglītība.

Papildus prasības:

Zināšanas par koka ēku izstrādājumiem.

Alga no EUR:

389

Alga līdz EUR:

400

Darba režīms:

Normālais darba laiks – 40 stundas nedēļā

Slodzes tips:

1 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi “namdaris” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova

ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv;

67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā Medicīnas māsu

Profesija:

Medicīnas māsa

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba vietu skaits:

1

Prasības                 

Izglītības līmenis:

Vidējā vai augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā jomā.

Papildus prasības:

Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts atbilstošajā specialitātē.

Alga no EUR:

464

Alga līdz EUR:

573

Darba režīms:

Summētais darba laiks

Slodzes tips:

1 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Baldone”.

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi „medicīnas māsa” sūtīt uz e-pastu: Ieva.Mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova, tālr. 67436871, adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā SANTEHNIĶI

Profesija:

Santehniķis

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba vietu skaits:

0.5

Prasības

Izglītības līmenis:

Arodizglītība vai vidējā izglītība. Santehniķa sertifikāts.

Papildus prasības:

Pieredze darbā ar santehnikas iekārtām.

Praktiskā pieredze santehniķa amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alga no EUR:

195

Alga līdz EUR:

200

Darba režīms:

Normālais darba laiks – 20 stundas nedēļā

Slodzes tips:

0.5 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi “santehniķis” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova

ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv;

67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

     

 

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā ERGOTERAPEITU
Profesija: Ergoterapeits
Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba vietu skaits: 1

Prasības        

Izglītības līmenis:

Akadēmiskā vai otrā līmeņa medicīniskā augstākā izglītība. Ārstniecības personas reģistrs, sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā).

Papildus prasības:

Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā. Praktiskā darba pieredze ergoterapeita amatā un ar līdzīgu klientu grupu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alga no EUR:

540

Alga līdz EUR:

700

Darba režīms:

Normāls (40 stundas nedēļā)

Slodzes tips:

1 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 31.oktobrim ar atzīmi “ergoterapeits” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv; 67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

 

Pieteikšanās līdz: 31.10.2017
Skatīt vairāk