A+ A

Vakances

SIA “BŪKS” aicina darbā Remontstrādnieku

SIA “BŪKS” pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu un kanalizācijas novadīšana un pārstrāde, asenizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Baldones novadā. Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi.

DARBA PIENĀKUMI:
* Veikt pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo ēku (būvju) un inženierkomunikāciju remontus Baldones novadā, kā arī novērst avāriju sekas saskaņā ar namu pārziņa rīkojumiem un uzdevumiem;
*
Nodrošināt un izpildīt pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo ēku (būvju) un inženierkomunikāciju remontdarbus, neparedzētos darbus (avārijas situācijas u.c.) un uzturešanu Baldones novadā;
*
Veikt zāles pļaušanu apsaimniekošanā esošajās teritorijās Baldones novadā;
*
Plānot izpildāmos darbus kopā ar citiem darbiniekiem un sniegt priekšlikumus un risinājumus remontdarbu veikšanai un avārijas seku novēršanai;
*
Sagatavot apsekošanas, darbu izpildes, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus un citu veida aktus.

PRASĪBAS:
* Pamata vai vidējā izglītība;
*
Vēlama pieredze līdzīgā amatā;
* B kategorija autovadītāja apliecība, C kategorija - vēlama;
* Pārzināt spēkā esošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus, kas regulē amata pienākumu veikšanai nepieciešamo jomu;
*
Vēlme un spējas iesaistīties komandas darbā, palīdzēt kolēģiem.
*
Ievērot, darba un vides aizsardzības, kā arī darba tiesisko attiecību normas.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
* Regulāru atalgojumu un sociālās garantijas;
*
Interesantu un dinamisku darba vidi;
*
Profesionālu un draudzīgu kolektīvu.

Lūgums sūtīt CV uz SIA "BŪKS", Rīgas iela 67, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai
uz e-pastu:
baldonebuks@inbox.lv līdz 2017.gada 25.maijam.

Uzziņām tālrunis67932700 vai 29432117.

Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem!

Pieteikšanās līdz: 25.05.2017
Skatīt vairāk
BALDONES NOVADA DOME izsludina pretendentu pieteikšanos uz IZPILDDIREKTORA amata vietu

Prasības:

1. Augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistītas ar izpilddirektora pienākumu izpildi (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, būvniecībā);
2. Vismaz 3 gadu pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā vai izpilddirektora amatā pēdējo 5 gadu periodā;
3. Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
4. Prasme analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus;
5. Teicamas komunikācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā un saskarsmes kultūra;
6. Prasme vadīt lielu kolektīvu, komandas darbu, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus;
7. Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
8. Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
9. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
10. “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
11. Pieredze publisko iepirkumu jomā.

Galvenie amata pienākumi:

1. Organizēt domes izdoto saistoši noteikumu, nolikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
2. Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
3. Pārraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, tai skaitā savas kompetences ietvaros nodrošināt to darbības nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem;
4. Piedalīties pašvaldības budžeta sagatavošanā;
5. Organizēt gada publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniegt tos apstiprināšanai domei;
6. Domes noteiktajā kārtībā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;
7. Kontrolēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
8. Pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, organizējot iepirkumu procedūras pašvaldības vajadzībām. Piedalīties iepirkumu komisijas darbā.
9. Piedalīties ES struktūrfondu līdzfinansēto celtniecības un rekonstrukcijas projektu sagatavošanā, realizācijā. Pārraudzīt un koordinēt šos darbus.
10. Organizēt un pārraudzīt pašvaldības atkritumu saimniecību, risināt ar to saistītos jautājumus.

Amata atbildība:

1. Par atbildībā nodotās mantas apsaimniekošanu, lietderīgu izmantošanu un saglabāšanu;
2. Par pašvaldības pasūtījumu tehniskās izpildes kvalitātes nodrošināšanu;
3. Par pašvaldības finanšu resursu lietderīgu izmantošanu.

Piedāvājam:

1. Atalgojumu – EUR 1400.00 (viens tūkstotis četri simti) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
2. Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku no 27.06.2017.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Motivēta pieteikuma vēstule ar redzējumu par Baldones novada darbību un turpmāku attīstību;
2. Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums izpilddirektora amatam” iesniegt līdz 28.04.2017. plkst.12:00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (103.kab.), adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350, mob.tālr.29481113 (domes priekšsēdētāja Karina Putniņa)

 

Pieteikšanās līdz: 28.04.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā ŠEFPAVĀRU

 

Profesija:

Šefpavārs

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba vietu skaits:

1

Prasības

Izglītības līmenis:

Vidējā profesionālā izglītība attiecīgā specialitātē vai kursi

Prasības:

Praktiskā darba pieredze vismaz 2 gadi.

Pienākumi

Izstrādāt ēdienkartes, ievadīt datus grāmatvedības uzskaites programmā. Plānot, organizēt un kontrolēt virtuves darbu.

Alga no EUR:

411

Alga līdz EUR:

510

Darba režīms:

Normālais darba laiks – 40 stundas nedēļā

Slodzes tips:

Viena vesela slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 28.aprīlim ar atzīmi „šefpavārs” sūtīt uz e-pastu: Ieva.Mahņova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

 

Kontaktpersona: Ieva Mahņova, tālr. 67436871, adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

 

 

Pieteikšanās līdz: 28.04.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā SANTEHNIĶI

Profesija:

Santehniķis

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba vietu skaits:

0.5

Prasības

Izglītības līmenis:

Arodizglītība vai vidējā izglītība. Santehniķa sertifikāts.

Papildus prasības:

Pieredze darbā ar santehnikas iekārtām.

Praktiskā pieredze santehniķa amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alga no EUR:

195

Alga līdz EUR:

200

Darba režīms:

Normālais darba laiks – 20 stundas nedēļā

Slodzes tips:

0.5 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 28.aprīlim ar atzīmi “santehniķis” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova

ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv;

67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

     

 

Pieteikšanās līdz: 28.04.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā INTERNISTU
Profesija: Internists
Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba vietu skaits: 1

Prasības              

Izglītības līmenis:

Akadēmiskā vai otrā līmeņa medicīniskā augstākā izglītība attiecīgajā jomā. Ārstniecības personas reģistrs, sertifikāts (tiesīgs praktizēt internista profesijā).

Papildus prasības:

Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi. Praktiskā darba pieredze internista amatā un ar līdzīgu klientu grupu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alga no EUR:

650

Alga līdz EUR:

840

Darba režīms:

Normālais darba laiks – 40 stundas nedēļā

Slodzes tips:

1 slodze

Darba vietas adrese:

 Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV ar rekomendācijas sniegšanai norādītu kontaktpersonu līdz 2017.gada 28.aprīlim ar atzīmi “internists” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova

Ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv; 67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

 

 

Pieteikšanās līdz: 28.04.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā FIZIOTERAPEITU
Profesija: Fizioterapeits
Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba vietu skaits: 1

Prasības        

Izglītības līmenis:

Akadēmiskā vai otrā līmeņa medicīniskā augstākā izglītība attiecīgajā jomā. Ārstniecības personas reģistrs, sertifikāts (tiesīgs praktizēt fizioterapeita profesijā).

Papildus prasības:

Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi. Praktiskā darba pieredze fizioterapeita amatā un ar līdzīgu klientu grupu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alga no EUR:

540

Alga līdz EUR:

700

Darba režīms:

Normāls (40 stundas nedēļā)

Slodzes tips:

1 slodze

Darba vietas adrese:

  Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 28.aprīlim ar atzīmi “fizioterapeits” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova

Ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv; 67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

 

 

Pieteikšanās līdz: 28.04.2017
Skatīt vairāk
VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” aicina darbā ERGOTERAPEITU
Profesija: Ergoterapeits
Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba vietu skaits: 1

Prasības        

Izglītības līmenis:

Akadēmiskā vai otrā līmeņa medicīniskā augstākā izglītība. Ārstniecības personas reģistrs, sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā).

Papildus prasības:

Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā. Praktiskā darba pieredze ergoterapeita amatā un ar līdzīgu klientu grupu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alga no EUR:

540

Alga līdz EUR:

700

Darba režīms:

Normāls (40 stundas nedēļā)

Slodzes tips:

1 slodze

Darba vietas adrese:

Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, filiāle „Baldone”

CV līdz 2017.gada 28.aprīlim ar atzīmi “ergoterapeits” sūtīt uz e-pastu: ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv

Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Ieva Mahņova ieva.mahnova@vsacriga.gov.lv; 67436871 vai 29364050

Adrese:

Pāles iela 12, Rīga, LV-1024

 

Pieteikšanās līdz: 28.04.2017
Skatīt vairāk