A+ A

AKTUALITĀTES

Uzsākta projekta PROTI un DARI ieviešana

10.01.2017.
1385_i.jpg

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta

05.01.2017.
1383_leader_logo_istais.jpg

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
No 2017. gada 24.janvāra līdz 24.februārim.

Taps skatu tornis Baldonē

02.01.2017.
1378_rk1.jpg 

 Apstiprināts sadarbības projekts Nr.16-04-AL02-A019.2201-000002 “Skatu tornis Baldonē”.

 

Labiekārtotas jauniešu centra telpas

02.01.2017.
1377_r.jpg

 

 

 


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu ir īstenots projekts “Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde” Nr.16-04-AL02-A019.2202-000007.
 

Noslēgusies projekta ideju iesniegšana

10.10.2016.
1282_i.jpg

Noslēgusies projekta ideju iesniegšana konkursam “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem 2016’’.

Apstiprināts projekts jauniešu centra labiekārtošanai

10.10.2016.
1284_jauniesi.jpg

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu
"Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde" Nr.16-04-AL02-A019.2202-000007.

 

Īstenots projekts Meža dienas 2016

10.10.2016.
1280_6.jpg

Par godu Latvijai simtgadē, 7.oktobrī Ceriņu parkā pasākuma “No paaudzes paaudzei’’ laikā, tika atjaunoti stādījumi.
 

LEADER projekti

06.10.2016.
1237_leader_logo_istais.jpg

PPP biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016. gada 3. oktobra līdz 3. novembrim.

NO PAAUDZES PAAUDZEI

06.10.2016.
1268_meza_dienas_2016.jpg

7.oktobrī plkst. 15:00, atjaunojot stādījumus Ceriņu parkā Meža dienu 2016 ietvarā, par godu  Latvijai simtgadē, tiks stādīti košumkrūmi.

 

Apliecinājums par sadarbību par mūžizglītības iespējām novadā

05.09.2016.
1240_i.jpg

Noslēgts Apliecinājums  Baldones novada pašvaldībai ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci'' projekta īstenošanā. 

Piešķirts finansējums Meža dienu 2016 īstenošanai

01.09.2016.
1236_meza_attistibas_fonds.jpg

Latvijas pašvaldības iepriekšējo gadu Meža dienu projektos veiksmīgi  turpināja aizsākto tradīciju - darīja Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīja jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Meža attīstības fonds un organizatori vienojušies, ka turpmākos 3 gadus savus labos darbus veltīsim LATVIJAI simtgadē. Sakopsim vēsturiskos parkus un atjaunosim tajos stādījumus un mazās koka arhitektūras formas, kā arī veidosim jaunus parkus! Projekts  atbalsta Latvijas apstākļiem atbilstošu, ģenētiski un fizioloģiski konkrētam reģionam piemērotu stādāmo materiālu, kā arī kokmateriālu izmaksas dažādu mazo arhitektūras formu izveidei. Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Sadarbības līgums par DI projektu

04.03.2016.
1239_i.jpg

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=550Rīgas plānošanas reģions noslēdzis Sadarbības līgumu ar Baldones novada pašvaldību par ES struktūrfondu projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" Nr.9.2.2.1/15/I/002 pakalpojumu pieejamību Baldones nnovadā.

Sadarbības partneru meklējumos

14.10.2015.
875_kopbilde.jpg

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs 2015.gada 7.-8.oktobrī organizēja pieredzes apmaiņas un kontaktu dibināšanas braucienu uz Igauniju.

Grants ceļu segumu atjaunošana Baldones novada lauku teritorijās

25.09.2015.
856_1.jpg

Iespējas Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē

24.09.2015.
859_sandra_lace_parks_migla.jpg

Darbības programma  “Izaugsme un nodarbinātība”  
LEADER pieeja