A+ A

AKTUALITĀTES

Noslēgusies projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

14.07.2019.
2795_img_20190723_115201.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” ir īstenota  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tika nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastādīja 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Atklāts rekonstruētais tirgus laukums

10.06.2019.
2791_dsc_0806.jpg

Noslēgusies LEADER projekta “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība” (Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007) īstenošana. Šā gada 8. jūnijā, svinīgi pārgriežot sarkonu lenti, Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers un izpilddirektore Tatjana Tihoņenko atklāja rekonstruēto Baldones tirgus laukumu.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

14.03.2019.
2648_macibaspieaugusajiemlv_4_karta_2019_gada_maijs.jpg

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Apstiprināts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

13.03.2019.
2644_ekii_lv.jpg

Pašvaldība saņēmusi Latvijas Vides investīciju fonda lēmumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu  projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ īstenošanai. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām.

Drīzumā tiks uzsākta projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

13.03.2019.
2640_sac_pirma_publicitate.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” paredzēta  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Baldones novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu pirmo 3 daudzdzīvokļu māju plānotās renovācijas I kārtai

06.03.2019.
2633_dzm.jpg

Baldones novada pašvaldībā saņemti un reģistrēti SIA “Būks” iesniegtie pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Baldonē, Pārupes ielā 2, Vanagkalnu ielā 15 un Zīļu ielā 13. Baldones novada domes Pieteikumu izskatīšanas komisijai izvērtējot saņemtos pieteikumus, tika pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu minēto dzīvojamo māju energosertifikātu un to pārskatu sagatavošanai, tehniskās apsekošanas atzinumu un būvprojektu vai apliecinājuma karšu / ēku fasāžu apliecinājuma karšu un būvdarbu tāmju sagatavošanai.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

11.02.2019.
2598_pumpurs_mazais.jpg

2018.gada nogalē tika noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Baldones vidusskolu un Baldones novada jauniešu centru. 

Īstenots projekts “Publiskās infrastruktūras attīstība Klapukroga teritorijā’’

31.10.2018.
2531_atklasana_5.jpg

Īstenots projekts Nr.3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’,  nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu.

Uzsākta Vārpu ceļa pārbūve

15.10.2018.
2645_118.jpg

Īstenojot projektu Nr. 18-04-A00702-000044 “Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā’’, uzsākta Vārpu ceļa posma ar trases sākumu V9 Iecava – Baldone – Daugmale tā km 17.46 labajā pusē  un trases beigām P89 Ķekava – Skaistkalne tā km 16.04 labajā pusē (no Senču veikala līdz Skaistkalnes šosejai), kopā pārbūvējot trīs kilometrus.

Īstenots pieredzes apmaiņas projekts

30.09.2018.
2529_1_19.jpg

Īstenots projekts  “Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu’’ un pašvaldība ieguvusi jaunus sadraudzības partnerus.
2018.gada vasarā  Baldones novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu un līdzfinansējumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā, aktivitātē “Valsts administrācija’’, projektā '' "Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu". Rezultātā pašvaldībā strādājošiem 8 speciālistiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz pašvaldībām  Zviedrijā un Somijā. 

LEADER projekts Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība

08.08.2018.
2300_leader_logo_istais.jpg

Apstiprināts LEADER projekts “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”
Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007

Skatu tornis Baldonē ir atvērts apmeklētājiem!

20.07.2018.
2270_tornis_1.jpg

Īstenots projekts Nr.16-04-AL02-A019.2201-000002 “Skatu tornis Baldonē”

 

Publiskās infrastruktūras attīstība Klapukroga teritorijā

03.07.2018.
2229_dsc_0571.jpg

Ir uzsākta projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’ īstenošana.

Ķirzaciņa ir mājās!

08.06.2018.
2201_kirzaka.jpg

Īstenots Rietumu Bankas labdarības fonda finansēts projekts “Vēsturiskā sēravota paviljona atjaunošana un skulptūras “Ķirzaciņa” uzstādīšana”

Īstenots projekts airēšanas sportam

07.06.2018.
2198_airesana_plakats_final1.jpg

Īstenots LEADER projekts “Airēšanas sporta attīstības veicināšana” Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000008

RAKSTI SNIEGĀ IZDEJOTI

19.12.2017.
1828_foto_avizei.jpg

  9. decembra vakarā mazi un lieli dejotāji aicināja baldoniešus uz koncertu “Deju raksti sniegā”.

Aktualitātes LEADER projetu īstenošanā

03.11.2017.
1769_dscn8846.jpg

Īstenots LEADER projekts un atklāts āra sporta aktivitāšu laukums.
Projekts “Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem” Nr.17-04-AL02-A019.2202-000006

Uzsākta sēravota Ķirzaciņa paviljona atjaunošana

13.09.2017.
1698_20170914_0813041.jpg

Ceriņu parkā uzsākti vēsturiskā sēravota paviljona atjaunošanas darbi. Atjaunošanas darbu laikā aicinām iedzīvotājus un viesus būt uzmanīgiem un saprotošiem.

LEADER projekts Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem

01.09.2017.
1658_leader_logo_istais.jpg

Apstiprināts LEADER projekts "Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem"
Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000009

Bērnu centrā bērniem būs iespēja veidot animācijas filmiņas

25.08.2017.
1657_leader_logo_istais.jpg

Apstiprināts LEADER projekts “Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis”” Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000007