A+ A

Saistošo noteikumu projekti

Saistošie noteikumi Nr.18 "Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”" PROJEKTS UN  PASKAIDROJUMA RAKSTS Skatīt (107.81 KB)
Saistošie noteikumi Nr.16 "Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" PROJEKTS UN  PASKAIDROJUMA RAKSTS Skatīt (121.58 KB)
“Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”” PROJEKTS UN PASKAIDROJUMA RAKSTS Skatīt (99.51 KB)