A+ A

Saistošo noteikumu projekti

"Grozījumi Baldones novada domes 2012. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”" PROJEKTS UN PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skatīt (89.75 KB)

"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baldones novada teritorijā" PROJEKTS UN PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skatīt (192.61 KB)
“Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”” PROJEKTS UN PASKAIDROJUMA RAKSTS Skatīt (99.51 KB)