A+ A

Saistošo noteikumu projekti

PROJEKTS UN PASKAIDROJUMA RAKSTS "Grozījumi Baldones novada domes 2012. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”"

Skatīt (89.75 KB)