A+ A

Noteikumi/nolikumi

NOLIKUMS Baldones novada pašvaldības nolikums
NOTEIKUMI Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos (156.37 KB)
NOLIKUMS Baldones novada domes fotokonkurss "Meklē un atrodi Baldones Takā!" (92.48 KB)
NOLIKUMS Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem (36.43 KB)
NOLIKUMS Par kārtību, kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas (98.97 KB)
NOLIKUMS Par vokālo konkursu „Vāverciema lakstīgala” (61.56 KB)
NOLIKUMS "Interešu izglītība vasaras brīvlaikā" (54.63 KB)
NOLIKUMS "Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību" (106.40 KB)
NOLIKUMS Baldones novada domes informatīvā izdevuma „Baldones Ziņas” (45.76 KB)
NOLIKUMS Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts” un „Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu (49.50 KB)
Konkursa „BALDONES SAKOPTĀKAIS NAMS UN LAUKU SĒTA” NOLIKUMS (353.06 KB)
NOLIKUMS Par Baldones vispārējās izglītības iestāžu interešu izglītības konkursu un sporta sacensību uzvarētāju un pedagogu apbalvošanu (256.59 KB)
NOLIKUMS "Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem" (97.70 KB)
NOLIKUMS "Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā" (124.84 KB)
NOLIKUMS "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs" (340.38 KB)

1.pielikums
Nolikumam par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs

FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) LĪGUMS (31.00 KB)

PAŠVALDĪBU IESTĀDES
“PIERĪGAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE”
NOLIKUMS (199.80 KB)
ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMA KONKURSA 2010 NOLIKUMS (50.50 KB)
DEPUTĀTU ĒTIKAS KODEKSS (173.71 KB)