A+ A

Saistošie noteikumi

 • Par budžetu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.2 26.02.2019. Baldones novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets un speciālais budžets (738.19 KB) 04.03.2019.
 • Par dzīvokļu jautājumu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.19 28.05.2018. Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (392.10 KB) 03.08.2018.
Nr.26 29.11.2016. Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (327.64 KB) 25.03.2017.
Nr.18  26.09.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (107.81 KB) 25.11.2017.
 • Par komunālajiem pakalpojumiem
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.8 06.03.2001. Baldones pilsētas ar lauku teritoriju noteikumi ūdensskaitītāju uzstādīšanai un izmantošanai individuālās dzīvojamās mājās, dzīvokļos un juridisko personu objektos (konsolidēti) (273.11 KB) 01.04.2001.
Nr.9 25.07.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baldones novada teritorijā (192.50 KB) 23.09.2017.
Nr.20 29.01.2019. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību (447.10 KB)  
 • Par mājdzīvnieku uzturēšanu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.13 28.10.2014. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā (345.35 KB) 23.01.2015.
Nr.8 26.05.2015. Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr.13“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā” (119.69 KB) 25.07.2015.
Nr.8 29.03.2016. Grozījumi Baldones novada domes 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā” (86.89 KB) 23.04.2016.
 • Par nodevām, nodokļiem un nomas maksām
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.15 26.09.2017. Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā (264.22 KB) 20.10.2017.
Nr.31 07.12.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā” (97.43 KB) 22.12.2017.
Nr.9 03.06.2009. Par Baldones pašvaldības nodevām (272.07 KB) 23.05.2015.
Nr.19 27.09.2016. Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”  (87.36 KB) 24.12.2016.
Nr.5 28.02.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (94.10 KB) 25.03.2017.
Nr.12 28.08.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (82.30 KB) (94.10 KB) (82.30 KB) 25.11.2017.
Nr.4 16.02.2016. Grozījumi Baldones novada domes 2009.gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Baldones pašvaldības nodevām” (99.34 KB) 23.04.2016.
Nr.8 19.05.2010. Par pašvaldības zemes nomu Baldones novadā (265.13 KB) 01.07.2010.
Nr.18 24.10.2012. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2013.-2014.gadā (140.67 KB) 24.12.2012.
Nr.2 09.01.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei, palīgēkām un inženierbūvēm (71.25 KB) 23.01.2013.
 • Par pašvaldību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.8 30.06.2014 Par Baldones novada simboliku (209.65 KB) 23.08.2014
Nr.10 25.07.2017 Baldones novada pašvaldības nolikums (konsolidēts) (291.67 KB) 26.07.2017
Nr.13 29.08.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (94.58 KB) 30.08.2017
Nr.34 19.12.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (332.24 KB) 20.12.2017
Nr.13 28.08.2018 Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (311.13 KB) 05.09.2018
Nr.17 25.10.2018 Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (228.54 KB) 27.10.2018
Nr.2 26.01.2016 Par Baldone novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (80.32 KB) 24.02.2016
 • Par reklāmu, izkārtnēm un sludinājumiem
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.12 22.05.2013 Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā (245.67 KB) 22.10.2013
Nr.9 26.05.2015 Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā” (119.22 KB) 25.07.2015
 • Par sabiedrisko kārtību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.18 19.12.2017 Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā (171.59 KB) 06.04.2018
 • Par sociālo aizsardzību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.23 28.11.2017 Par pabalstiem audžuģimenei (258.31 KB) 06.03.2018
Nr.24 28.11.2017 Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (konsolidēti) (141.92 KB) 06.03.2018
Nr.25 28.11.2017 Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu (249.19 KB) 06.03.2018
Nr.26 28.11.2017 Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu (258.30 KB) 06.03.2018
Nr.27 28.11.2017 Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā (338.85 KB) 06.03.2018
Nr. 5 20.02.2013 Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem (299.16 KB) 21.06.2014
Nr. 3 16.02.2016 Grozījumi Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem” (111.45 KB) 23.03.2016
 • Par teritorijas apbūvi
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Stājas spēkā
Nr.11 31.05.2016 Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību - Baldones pilsēta un Baldones pagasts, robežu noteikšanu (847.24 KB) 23.07.2016
Nr.7 30.06.2014 Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana (367.99 KB) 23.08.2014
Nr.9 29.03.2016 Grozījums Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana” (87.43 KB) 21.05.2016
Nr. 2   Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošanu un noformēšanu” (292.71 KB) 06.03.2018
Nr.8 19.10.2011 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā (konsolidēti) (143.04 KB) 23.05.2015
 • Par tirdzniecību un ražošanu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.13 29.09.2015 Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā (101.17 KB) 24.10.2015
Nr.17 02.06.2004 Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākumu norises laikā (konsolidēti) (145.91 KB) 24.07.2013
Nr.19 07.11.2012 Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā (209.65 KB) 24.12.2012
 • Par lauksaimniecību un vides labiekārtošanu, apsaimniekošanu un tīrību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.10 30.06.2015 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā (70.23 KB) 24.10.2015
Nr.11 13.08.2008 Par Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu (konsolidēts) (250.99 KB) 26.05.2014
Nr.2 30.01.2018 Par Baldones novada teritorijas uzturēšanu un kopšanu (164.78 KB) 06.04.2018
Nr.16 19.09.2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā (157.70 KB) 26.11.2012
Nr.15 19.09.2012 Par koku ciršanu ārpus meža Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (konsolidēts) (100.48 KB) 01.01.2014
 • Par īpaši aizsargājamiem objektiem
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.6 03.04.2013 Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā (konsolidēti) (140.54 KB) 01.01.2014
 • Par pasažieru pārvadāšanu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.24 05.08.2009 Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi (240.01 KB) 26.09.2009
 • Par izglītību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr.7 29.03.2016 Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai (101.87 KB) 01.06.2016
Nr.18 22.12.2015 Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē (122.94 KB) 24.02.2016
Nr.3 31.12.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē” (99.96 KB) 22.04.2017
Nr.15 28.10.2014 Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu (82.15 KB) 20.12.2014
Nr.11 30.06.2015 Grozījumi 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu" (91.20 KB) 25.07.2015
Nr.3 25.02.2014 Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs (67.09 KB) 26.05.2014
Nr.12 04.07.2012 Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (395.62 KB) 22.08.2012
Nr.8 23.05.2012 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā (55.36 KB) 22.08.2012
Nr.9 23.05.2012 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Mākslas skolā (54.75 KB) 22.08.2012
Nr.17 22.12.2010 Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai (175.55 KB) 23.02.2011