A+ A

Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu tēmas:

 • Par budžetu
Nr.4 31.01.2017 Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets (597.60 KB)
Nr.6 25.04.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (104.11 KB)
Nr.7 30.05.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (100.87 KB)
Nr.11 29.08.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (101.94 KB)
Nr.14 26.09.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (106.62 KB)
Nr.19 31.10.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (107.29 KB)
Nr.22 28.11.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (53.69 KB)
Nr.33 19.12.2017 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (114.15 KB)
 • Par dzīvokļu jautājumu
Nr.26 29.11.2016 Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (spēkā ar 25.03.2017) (125.95 KB)
Nr.18 26.09.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (spēkā ar 25.11.2017) (107.81 KB) (107.81 KB)
 • Par komunālajiem pakalpojumiem
Nr.8 06.03.2001
Nr.9 25.07.2017
 • Par kultūru
Nr.5 10.03.1998
 • Par mājdzīvnieku uzturēšanu
Nr.13 28.10.2014
Nr.8 26.05.2015 Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr.13
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”
(Spēkā ar 25.07.2015) (119.69 KB)
Nr.8 29.03.2016 Grozījumi Baldones novada domes 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.13
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”
(Spēkā ar 23.04.2016) (86.89 KB)
 • Par nodevām, nodokļiem un nomas maksām
Nr.8 26.08.2014 Par nekustamā īpašuma nodokli Baldones novadā (spēkā ar 01.01.2015) (97.53 KB)
Nr.17 27.08.2013 PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU (spēkā ar 25.11.2013.) (137.88 KB)
Nr.15 26.09.2017 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā (227.75 KB)
Nr.31 07.12.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā” (97.43 KB)
Nr.9 03.06.2009 PAR BALDONES PAŠVALDĪBAS NODEVĀM (konsolidēti, spēkā ar 23.05.2015.) (161.57 KB)
Nr.19 27.09.2016 Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”  (Spēkā ar 24.12.2016) (87.36 KB)  
Nr.5 28.02.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (Spēkā ar 25.03.2017) (94.10 KB)
Nr.12 28.08.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (Spēkā ar 25.11.2017) (82.30 KB)
Nr.8 19.05.2010 Par pašvaldības zemes nomu Baldones novadā (265.13 KB)
Nr.9 07.07.2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU
(197.30 KB)
Nr.18 24.10.2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām
2013.-2014.gadā
(Spēkā ar 24.12.2012) (140.67 KB)
Nr.2 09.01.2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei, palīgēkām un inženierbūvēm (Spēkā ar 23.01.2013) (71.25 KB)
Nr.4 16.02.2016 Grozījumi Baldones novada domes 2009.gada 3.jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 9 „Par Baldones pašvaldības nodevām”
(Spēkā ar 23.04.2016) (99.34 KB)
 • Par pašvaldību
Nr.8 30.06.2014 Par Baldones novada simboliku (spēkā ar 23.08.2014) (209.65 KB)
Nr.10 25.07.2017 "BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" (konsolidēts) (204.18 KB)
Nr.13 29.08.2017 “Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums”” (94.58 KB)
Nr.10 25.07.2017 „BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” . (310.04 KB)
Nr.2 26.01.2016 Par Baldone novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (spēkā ar 24.02.2016) (80.32 KB)
 • Par reklāmu, izkārtnēm un sludinājumiem
Nr.12 22.05.2013 Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā (184.20 KB)
Nr.9 26.05.2015

Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā” (spēkā ar 25.07.2015) (119.22 KB)

 • Par sabiedrisko kārtību
Nr.18 22.12.2014

Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā (spēkā ar 27.06.2015) (124.35 KB)

 • Par sociālo aizsardzību
Nr.4 20.02.2013 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā
(konsolidēti, spēkā ar 01.01.2014) (195.04 KB)
Nr.5 20.02.2013 Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem
(spēkā ar 21.06.2014) (117.57 KB)
Nr.3 16.02.2016 Grozījumi Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem” (spēkā ar 23.03.2016) (111.45 KB)
 • Par teritorijas apbūvi
Nr.11 31.05.2016 Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību - Baldones pilsēta un Baldones pagasts, robežu noteikšanu (spēkā ar 2016. gada 23.jūliju) (847.24 KB)
Nr.11 28.10.2014 Par Baldones novada lokālplānojumu “Silzemes” (72.65 KB)
Nr.7 30.06.2014 Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana (spēkā ar 2014.gada 23.augustu) (317.27 KB)
Nr.9 29.03.2016 Grozījums Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana” (spēkā ar 21.05.2016) (87.43 KB)
Nr.8 19.10.2011 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā (konsolidēti, spēkā ar 2015.gada 23.maiju) (143.04 KB)
Nr.18 „Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju "SŪNUPES" detālplānojumu” (107.75 KB)
Nr.21 16.03.2005 „Par nekustamā īpašuma "SŪNUPES" (kadastra Nr.80250020242) sadali un apbūvi” (251.99 KB)
Nr.7 23.08.2006 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Ernesti ” detālplānojums” (176.85 KB)
Nr.8 20.09.2006 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Jaunaustras” detālplānojums” (245.94 KB)
Nr.12 22.11.2006 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu „Ābelītes ” un „Tērces”
detālplānojums”
(249.57 KB)
Nr.2 10.01.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Dundenieki” detālplānojums” (247.80 KB)
Nr.3 10.01.2007 „Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju saistošajos noteikumos Nr.12 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu „Ābelītes ” un „Tērces” detālplānojums”” (321.94 KB)
Nr.4 24.01.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Jaunsūnupi” detālplānojums” (248.40 KB)
Nr.8 07.02.2007
Nr.9 07.02.2007
Nr.11 11.04.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Cielaviņas” detālplānojums” (247.26 KB)
Nr.12 11.04.2007
Nr.15 15.08.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Audriņi” detālplānojums” (249.68 KB)
Nr.16 15.08.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Spices” detālplānojums” (250.25 KB)
Nr.17 29.08.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Raudzenes” detālplānojums” (171.85 KB)
Nr.18 29.08.2007
Nr.19 29.08.2007
Nr.25 17.10.2007
Nr.26 17.10.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Pladas” detālplānojums” (248.86 KB)
Nr.27 07.11.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Mežakākauļi” detālplānojums” (248.50 KB)
Nr.28 07.11.2007 „Baldones sanatorijas parka teritorijas detālplānojums” (249.82 KB)
Nr.29 05.12.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Skursteņi” detālplānojums” (248.42 KB)
Nr.30 05.12.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Zeltiņi” detālplānojums” (248.48 KB)
Nr.31 05.12.2007 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Bērzlejas” detālplānojums” (248.48 KB)
Nr.6 23.04.2008
Nr.9 18.06.2008 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu „Graudiņi”, „Jaungraudiņi” un „Sudmaliņas” detālplānojums” (189.99 KB)
Nr.18 22.10.2008 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu „Varavīksnes” un „Jaunklauģi” detālplānojums” (266.40 KB)
Nr.19. 22.10.2008 „Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala „Kalnabuciņi” detālplānojums” (333.99 KB)
Nr.5. 17.12.2008 "Baldones novada gruntsgabala „Inči” detālplānojums" (338.37 KB)
Nr.6. 04.02.2009. Baldones novada gruntsgabalu „ Jaundzelmes ” un „Avillas” detālplānojums (337.80 KB)
 • Par tirdzniecību un ražošanu
Nr.13 29.09.2015 Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā
(spēkā ar 24.10.2015) (101.17 KB)
Nr.17 02.06.2004 “ Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākumu
norises laikā”
(konsolidēti, spēkā ar 24.07.2013) (145.91 KB)
Nr.19 07.11.2012 Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā (Spēkā ar 24.12.2012) (209.65 KB)
 • Par lauksaimniecību un vides labiekārtošanu, apsaimniekošanu un tīrību
Nr.10 30.06.2015 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā" (Spēkā ar 24.10.2015) (70.23 KB)
Nr.11 13.08.2008
„Par Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu” (konsolidēti, spēkā ar 26.05.2014) (136.59 KB)
Nr.2 27.01.2015  Par Baldones novada teritorijas uzturēšanu un kopšanu (spēkā ar 27.06.2015) (173.01 KB)
Nr.2 31.01.2017 “Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Baldones novada uzturēšanu un kopšanu”” (Spēkā ar 25.03.2017) (83.21 KB)
Nr.16 19.09.2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā (spēkā ar 26.11.2012) (157.70 KB)
Nr.15 19.09.2012 Par koku ciršanu ārpus meža Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (konsolidēti, spēkā ar 01.01.2014) (100.48 KB)
 • Par īpaši aizsargājamiem objektiem
Nr.6 03.04.2013
 • Par pasažieru pārvadāšanu
Nr.24 05.08.2009 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" (240.01 KB)
 • Par izglītību
Nr.7 29.03.2016 Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai (spēkā ar 01.06.2016) (101.87 KB)
Nr.18 22.12.2015 Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē (spēkā ar 24.02.2016) (122.94 KB)
Nr.3 31.12.2017 Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”  (spēkā ar 22.04.2017) (99.96 KB)
Nr.15 28.10.2014 Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu (82.15 KB)
Nr.11 30.06.2015 Grozījumi 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” (spēkā ar 25.07.2015) (91.20 KB)
Nr.3 25.02.2014 Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs (spēkā ar 26.05.2014) (67.09 KB)
Nr.12 04.07.2012
Nr.8 23.05.2012
Nr.9 23.05.2012 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Mākslas skolā
(spēkā ar 22.08.2012) (54.75 KB)
Nr.17 22.12.2010