A+ A

Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteja

komitejas priekšsēdētāja: V. Āboltiņa

komitejā darbojas:

R. Audzers
S. Freiberga
I. Jēkabsone
A. Požarnovs