A+ A

Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteja

komitejas priekšsēdētāja: V. Āboltiņa

komitejā darbojas:

K.Putniņa
A.Vidžis
M.Rucis
A.Požarnovs