A+ A

Finanšu komiteja

komitejas priekšsēdētājs: Raimonds Audzers

komitejā darbojas:

A.Mačs
E.Valantis
I.Paegle
H.Nezinis
I.Lagzdiņa