A+ A

Attīstības komiteja

komitejas priekšsēdētājs:  

komitejā darbojas:

A.Mačs
M.Rucis
E.Brigmanis
E.Valantis
H.Nezinis