A+ A

Attīstības komiteja

komitejas priekšsēdētājs: A.Mačs

komitejā darbojas:

I.Romanovska
M.Rucis
E.Brigmanis
K.Putniņa