A+ A

Attīstības komiteja

komitejas priekšsēdētājs:

komitejā darbojas:

A.Mačs
I.Romanovska
M.Rucis
E.Brigmanis
K.Putniņa