A+ A

Attīstības komiteja

komitejas priekšsēdētājs: A.Požarnovs

komitejā darbojas:

A.Mačs
M.Rucis
E.Brigmanis
K.Putniņa