A+ A

Komitejas

Finanšu komiteja

komitejas priekšsēdētājs:

 • Raimonds Audzers

komitejā darbojas:

 • A.Mačs
 • E.Valantis
 • I.Paegle
 • H.Nezinis
 • I.Jēkabsone

Attīstības komiteja

komitejas priekšsēdētājs:

 •  

komitejā darbojas:

 • A.Mačs
 • M.Rucis
 • E.Brigmanis
 • E.Valantis
 • H.Nezinis

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

komitejas priekšsēdētāja:

 • I.Romanovska

komitejā darbojas:

 • J.Dūmiņš
 • R.Audzers
 • G.Tamanis
 • K.Putniņa

Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteja

komitejas priekšsēdētāja:

 • V. Āboltiņa

komitejā darbojas:

 • K.Putniņa
 • S.Freiberga
 • I.Jēkabsone
 • A.Požarnovs