A+ A

Finanšu komiteja

komitejas priekšsēdētājs:

komitejā darbojas:

Andrejs Požarnovs
A.Mačs
E.Valantis
I.Paegle
H.Nezinis
I.Lagzdiņa