A+ A

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:

 • Administratīvā komisija:
  Sigita Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja;
  Ilona Bēmere – komisijas sekretāre;
  Andris Graudiņš – komisijas loceklis;
  Vineta Vaičuka – komisijas loceklis;
  Lauris Vidruskis – komisijas loceklis.
  Administratīvās komisijas nolikums (104.19 KB)

 • Baldones novada Medību koordinācijas komisija
  komisijas priekšsēdētājs: Valdis Skadiņš - Baldones novada pašvaldības pārstāvis;
  komisijas loceklis: Sandis Lapiņš – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;
  komisijas loceklis: Andris Veidemanis – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virzmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis;
  komisijas loceklis: Sandris Upenieks – biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
  komisijas loceklis: Zigmārs Zaķis – biedrības “Latvijas Mednieku asociācijas” pārstāvis.
  Baldones novada medību koordinācijas komisijas nolikums (74.88 KB)


 • Ētikas komisija:
  Andris Mačs;
  Raimonds Audzers;
  Viola Āboltiņa;
  Inese Jēkabsone;
  Irina Paegle.
  Ētikas komisijas nolikums (60.95 KB)

 • Iepirkumu komisija
  Solvita Zavacka;
  Edgars Brigmanis;
  Andris Gādmanis;
  Elīna Kaliksone;
  Andris Mačs - komisijas priekšsēdētājs
  Iepirkumu komisijas nolikums (150.10 KB)

 • Koku ciršanas komisija
  Būvinspektors;
  Dārzniece - brigadiere;
  Mežu apsaimniekotājs;
  Zemes ierīkotāja;
  Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs.
  Koku ciršanas komisijas nolikums (88.15 KB)

 • Lauku attīstības komisija:
  Inese Jēkabsone – komisijas priekšsēdētāja;
  Daiga Kalniņa;
  Pauls Grants;
  Jānis Grundšteins;
  Māris Rucis.


 • Vēlēšanu komisija:
  Ilva Šembele - komisijas priekšsēdētāja;
  Inese Upmale- komisijas sekretāre;
  Jeļena Gulbe;
  Inga Smilga-Vīgrante;
  Gints Englants;
  Diāna Pambakere;
  Linda Līmane.
  Vēlēšanu komisijas nolikums (107.42 KB)

 • Vides komisija:
  Sarmīte Grundšteine – komisijas priekšsēdētāja;
  Brigita Laime;
  Andris Mačs;
  Irina Paegle;
  Raimonds Audzers;
  Sanita Galiņa-Ducmane.
  Vides komisijas nolikums (80.83 KB)