A+ A

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:

 • administratīvā komisija:
  Juris Vasiļevskis- komisijas priekšsēdētājs
  Andris Graudiņš
  Ilona Bēmere
  Vineta Vaičuka
  Sigita Bērziņa
  administratīvās komisijas nolikums (141.61 KB)
 • labiekārtošanas komisija:
  Helmuts Nezinis
  Raivis Širmelis
  Aija Ciseļonoka
  Aija Strēle
  Daiga Kalniņa
  labiekārtošanas komisijas nolikums (130.51 KB)
 • lauku attīstības komisija:
  Inese Lagzdiņa
  Daiga Kalniņa
  Ivars Pundiņš
  Pauls Grants
  Jānis Grundšteins
 • vēlēšanu komisija:
  Ilva Šembele – komisijas priekšsēdētāja
  Jānis Jansons
  Sandra Lapiņa-Kupča
  Gunārs Zeiferts
  Diāna Straume
  Dace Pokšāne
  Guna Zīle
  vēlēšanu komisijas nolikums (107.42 KB)
 • pilsētas zemes komisija:
  A. Lapiņa - komisijas priekšsēdētāja
  A. Ciseļonoka
  K. Putniņa
  I. Pētersone
  T. Tihoņenko
  zemes komisijas nolikums
    (123.74 KB)
 • komercpārvadājumu licencēšanas komisija:
  Andris Vidžis
  Andris Mačs
  Aija Leitāne
  komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums (175.94 KB)
 • vides komisija:
  Sarmīte Grundšteine
  Brigita Laime
  Andris Mačs
  Irina Paegle
  Raimonds Audzers
  Sanita Galiņa-Ducmane
  Baldones novada vides komisijas nolikums (79.47 KB)
 • ētikas komisija:

  ētikas komisijas nolikums (123.87 KB)
 • deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisija
  T. Tihoņenko - komisijas priekšsēdētāja
  S. Ezera
  A. Lapiņa
  deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas nolikums (181.63 KB)
 • iepirkumu komisija

  Solvita Zavacka
  Oskars Kleins
  Andris Mačs
  Andris Vidžis
  iepirkumu komisijas nolikums
    (105.51 KB)
 • koku ciršanas komisija
  Būvinspektors;
  Dārzniece - brigadiere;
  Mežu apsaimniekotājs;
  Zemes ierīkotāja;
  Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs.
  koku ciršanas komisijas nolikums
    (175.18 KB)
 • komisija ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā
  - pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs);    
  - pašvaldības arhitekts (būvvaldes vadītājs);   
  - pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;
  - būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar 
  Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.
 • Baldones novada Medību koordinācijas komisija
  - komisijas priekšsēdētājs: Valdis Skadiņš - Baldones novada pašvaldības pārstāvis;
  - komisijas loceklis: Sandis Lapiņš – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;
  - komisijas loceklis: Andris Veidemanis – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virzmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis;
  - komisijas loceklis: Sandris Upenieks – biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
  - komisijas loceklis: Zigmārs Zaķis – biedrības “Latvijas Mednieku asociācijas” pārstāvis.
  Baldones novada medību koordinācijas komisijas nolikums (94.85 KB)
 • komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
  - komisijas priekšsēdētāja: Inese Lagzdiņa;
  - komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Pauls Grants;
  - komisijas loceklis: Tatjana Tihoņenko;
  - komisijas loceklie: Aija Ciseļonoka;
  - Edmunds Valantis – komisijas loceklis.
  Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums (80.56 KB)