A+ A

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:

 • administratīvā komisija:
  Sigita Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja;
  Ilona Bēmere – komisijas sekretāre;
  Andris Graudiņš – komisijas loceklis;
  Vineta Vaičuka – komisijas loceklis;
  Lauris Vidruskis – komisijas loceklis.
  administratīvās komisijas nolikums (104.19 KB)
 • labiekārtošanas komisija:
  Diāna Vaidere;
  Raivis Širmelis;
  Aija Ciseļonoka;
  Kristaps Grunte;
  Daiga Kalniņa.
  labiekārtošanas komisijas nolikums (90.23 KB)
 • lauku attīstības komisija:
  Inese Jēkabsone – komisijas priekšsēdētāja;
  Daiga Kalniņa;
  Pauls Grants;
  Jānis Grundšteins;
  Māris Rucis.
 • vēlēšanu komisija:
  Ilva Šembele - komisijas priekšsēdētāja;
  Inese Upmale- komisijas sekretāre;
  Jeļena Gulbe;
  Inga Smilga-Vīgrante;
  Gints Englants;
  Diāna Pambakere;
  Linda Līmane.
  vēlēšanu komisijas nolikums (107.42 KB)
 • komercpārvadājumu licencēšanas komisija:
  Sigita Bērziņa;
  Andris Mačs;
  Karīna Lāce.
  komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums (86.51 KB)
 • vides komisija:
  Sarmīte Grundšteine – komisijas priekšsēdētāja;
  Brigita Laime;
  Andris Mačs;
  Irina Paegle;
  Raimonds Audzers;
  Sanita Galiņa-Ducmane.
  Baldones novada vides komisijas nolikums (80.83 KB)
 • ētikas komisija:
  Andris Mačs;
  Raimonds Audzers;
  Viola Āboltiņa;
  Inese Jēkabsone;
  Irina Paegle.
  ētikas komisijas nolikums (60.95 KB)
 • deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisija
  T. Tihoņenko - komisijas priekšsēdētāja;
  S. Ezera;
  A. Lapiņa.
  deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas nolikums (100.95 KB)
 • iepirkumu komisija
  Edgars Brigmanis;
  Solvita Zavacka;
  Viola Āboltiņa;
  Andrejs Požarnovs.
  iepirkumu komisijas nolikums (150.10 KB)
 • koku ciršanas komisija
  Būvinspektors;
  Dārzniece - brigadiere;
  Mežu apsaimniekotājs;
  Zemes ierīkotāja;
  Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs.
  koku ciršanas komisijas nolikums (88.15 KB)
 • Baldones novada Medību koordinācijas komisija
  komisijas priekšsēdētājs: Valdis Skadiņš - Baldones novada pašvaldības pārstāvis;
  komisijas loceklis: Sandis Lapiņš – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;
  komisijas loceklis: Andris Veidemanis – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virzmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis;
  komisijas loceklis: Sandris Upenieks – biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
  komisijas loceklis: Zigmārs Zaķis – biedrības “Latvijas Mednieku asociācijas” pārstāvis.
  Baldones novada medību koordinācijas komisijas nolikums (74.88 KB)
 • komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
  komisijas priekšsēdētāja: Inese Jēkabsone;
  komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Pauls Grants;
  komisijas loceklis: Tatjana Tihoņenko;
  komisijas loceklie: Aija Ciseļonoka;
  komisijas loceklis: Edmunds Valantis.
  Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums (123.21 KB)
 • nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisija
  komisijas priekšsēdētāja: Sigita Bērziņa;
  komisijas loceklis: Tatjana Tihoņenko;
  komisijas loceklis: Elīna Kaliksone.
  Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas nolikums (242.02 KB)
 • korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija
  Nelda Sniedze - komisijas priekšsēdētāja;
  Elīna Kaliksone - komisijas priekšsēdētājas vietniece;
  Sandija Ezera;
  Karīna Lāce.
  Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikums (299.45 KB)