A+ A

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:

 • administratīvā komisija:
  Sigita Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja;
  Ilona Bēmere – komisijas sekretāre;
  Andris Graudiņš – komisijas loceklis;
  Vineta Vaičuka – komisijas loceklis;
  Lauris Vidruskis – komisijas loceklis.
  administratīvās komisijas nolikums (141.61 KB)
 • labiekārtošanas komisija:
  Mārtiņš Šternbergs;
  Raivis Širmelis;
  Aija Ciseļonoka;
  Kristaps Grunte;
  Daiga Kalniņa.
  labiekārtošanas komisijas nolikums (130.51 KB)
 • lauku attīstības komisija:
  Inese Lagzdiņa;
  Daiga Kalniņa;
  Pauls Grants;
  Jānis Grundšteins;
  Māris Rucis.
 • vēlēšanu komisija:
  Ilva Šembele – komisijas priekšsēdētāja
  Jānis Jansons
  Sandra Lapiņa-Kupča
  Gunārs Zeiferts
  Diāna Straume
  Dace Pokšāne
  Guna Zīle
  vēlēšanu komisijas nolikums (107.42 KB)
 • pilsētas zemes komisija:
  A. Lapiņa - komisijas priekšsēdētāja
  A. Ciseļonoka
  K. Putniņa
  I. Pētersone
  T. Tihoņenko
  zemes komisijas nolikums
    (123.74 KB)
 • komercpārvadājumu licencēšanas komisija:
  Andris Vidžis;
  Andris Mačs;
  Karīna Lāce.
  komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums (175.94 KB)
 • vides komisija:
  Sarmīte Grundšteine
  Brigita Laime
  Andris Mačs
  Irina Paegle
  Raimonds Audzers
  Sanita Galiņa-Ducmane
  Baldones novada vides komisijas nolikums (79.47 KB)
 • ētikas komisija:
  Andris Mačs;
  Raimonds Audzers;
  Viola Āboltiņa;
  Inese Lagzdiņa;
  Irina Paegle.
  ētikas komisijas nolikums (60.95 KB)
 • deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisija
  T. Tihoņenko - komisijas priekšsēdētāja
  S. Ezera
  A. Lapiņa
  deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas nolikums (181.63 KB)
 • iepirkumu komisija
  Andris Mačs;
  Solvita Zavacka;
  Viola Āboltiņa;
  Inese Upmale;
  Irina Paegle.
  iepirkumu komisijas nolikums (105.51 KB)
 • koku ciršanas komisija
  Būvinspektors;
  Dārzniece - brigadiere;
  Mežu apsaimniekotājs;
  Zemes ierīkotāja;
  Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs.
  koku ciršanas komisijas nolikums
    (175.18 KB)
 • komisija ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā
  pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs);    
  pašvaldības arhitekts (būvvaldes vadītājs);   
  pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;
  būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar 
  Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.
 • Baldones novada Medību koordinācijas komisija
  komisijas priekšsēdētājs: Valdis Skadiņš - Baldones novada pašvaldības pārstāvis;
  komisijas loceklis: Sandis Lapiņš – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;
  komisijas loceklis: Andris Veidemanis – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virzmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis;
  komisijas loceklis: Sandris Upenieks – biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
  komisijas loceklis: Zigmārs Zaķis – biedrības “Latvijas Mednieku asociācijas” pārstāvis.
  Baldones novada medību koordinācijas komisijas nolikums (74.88 KB)
 • komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
  komisijas priekšsēdētāja: Inese Lagzdiņa;
  komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Pauls Grants;
  komisijas loceklis: Tatjana Tihoņenko;
  komisijas loceklie: Aija Ciseļonoka;
  komisijas loceklis: Edmunds Valantis.
  Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums (80.56 KB)