A+ A

Baldones novada Būvvalde

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 211.kabinetā
Būvvalde pieņem apmeklētājus

Pirmdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Būvvaldes vadītāja/galvenā arhitekte

 

mob.t.28620884

buvvalde@baldone.lv

Būvinspektors

Guntis Millers

mob.t.28620884, 25638967

Būvvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants mob.t.29209638

Lietvede

Evita Miezīte

mob.t.28620884

 

Baldones novada pašvaldības Būvvaldes nolikums
  (79.78 KB)