A+ A

Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

  

Baldones novadā atbalsta paku izdale tiek veikta katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā, Sociālās aprūpes centrā “Baldone”, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125 no Plkst. 1400-1700.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt atbalsta komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem), kur līdz 10 gadu vecumam klāt nāk soma, papildus pārtikas preču komplekti maziem bērniem līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču komplekti maziem bērniem līdz 24 mēnešiem..

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
 

Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

Atbalsta paku izdales biežums: Skatīt šeit

Izdales komplektu saturs: Skatīt šeit

Izdales grafiks Baldones novadā, Iecavas iela 4: Skatīt šeit (11.73 KB)

 

Aktualitātes:

2017. gadā ir norisinājušās 3 lekcijas, kas norisinājās Iecavas ielā 4, lai trūcīgās personas un ģimenes papildinātu zināšanas par higiēnas normu ievērošanu un ēst gatavošanu.

24.02.2017. “Praktisku iemaņu attīstība - ēst gatavošana” plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

16.06.2017. "Higiēnas normu ievērošana ģimenē"  plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

18.08.2017. “Praktisku iemaņu attīstība - ēst gatavošana”, plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

Tika organizētas izglītojošas lekcijas par veļas mazgāšanu, mājas uzkopšanu un personīgo higiēnu. Tika uzlabotas prasmes un izpratne par higiēnas un tīrības uzturēšanas pamatnoteikumiem. Lai rosinātu ģimenes izmantot lietderīgi viegli pieejamos pārtikas produktus un Eiropas paku sagatavoto pārtiku, tika organizēts ēst gatavošanas pasākums, kurā, izmantojot vienkāršas receptes, tika gatavoti gardi ēdieni.

(24.08.2017.)