A+ A

Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

  

 

Pārtikas preču komplektu izdale visā Latvijā no 5.maija

 

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī uzsākta pārtikas preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā.  Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju.
Baldones novadā pārtikas preču izdale tiks uzsākta 2015. gada 8. maijā, Sociālās aprūpes centrā “Baldone”, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125 no Plkst. 1400-1700. Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdale tiks organizēta katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no plkst. 1400-1700 .

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos varēs tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas.
Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā. Par precīzu datumu informēsim atsevišķi.

Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16

Izziņa uz 3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Reizi ceturksnī tiks organizēti papildpasākumi, lai veicinātu personu izpratni par higiēnas normām ģimenē, veselīgu dzīvesveidu, kā arī papildinātu zināšanas ar jaunām receptēm no pārtikas produktiem, kuri pieejami gandrīz katrās mājās.

Kontaktpersona: Baldones novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizators Ilona Dombrovska, 67932067, 27840484

Labklājības ministrija ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi informatīvu materiālu par fonda atbalstu "Ceļš līdz ES atbalstsa pakām: kas un kā? (skat. pielikumā) (3.74 MB)

Aktualitātes

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujā var piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.

Aptauja

(21.02.2017.)

Janvārī trūcīgām ģimenēm sāks dalīt pārtikas komplektus maziem bērniem

Domājot par ģimenēm un to vajadzībām, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ir rasta iespēja papildus atbalstīt tās trūcīgās un krīzes situācijā nonākušās ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem.

No 2017.gada janvāra tiks uzsākta papildus pārtikas preču komplektu maziem bērniem vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem izdale. Komplektos trīs vecuma grupām iekļautas tādas pārtikas preces kā mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un maziem bērniem, biezputras maisījums, augļu un dārzeņu biezeņi, biezeņi ar gaļu un sausiņi. No komplektos esošām precēm piecas ir BIO preces, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu, ekoloģiski tīru, pilnvērtīgu pārtiku ar augstu uzturvērtību un bez mākslīgām piedevām. Plašāka informācija par komplektiem pieejama šeit.

Pārtikas komplektus maziem bērniem piegādās iepirkuma rezultātā uzvarējusī SIA “Lat Eko Food”.  Par komplektu izdali rūpēsies 21 partnerorganizācija vairāk nekā 470 atbalsta sniegšanas vietās visā Latvijas teritorijā. Par komplektu pieteikšanas un saņemšanas iespējām aicinām interesēties dzīvesvietai tuvākajā atbalsta sniegšanas vietā. Informāciju par atbalsta sniegšanas vietām aicinām skatīt mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā Atbalsta vietas.

(02.01.2017.)

Pārtikas pakas iedzīvotājiem kļūst daudzveidīgākas un augstvērtīgākas.

Apritējis gads kopš Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām sniedz atbalstu trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot tos ar pārtikas preču komplektiem visā Latvijas teritorijā. Uzklausot atbalsta saņēmēju ieteikumus un novērojumus, 2016. gada pārtikas preču komplekta saturs būs kvalitatīvāks un daudzveidīgāks.

Pārtikas preču komplektu piegāde un izdale visā Latvijas teritorijā notiek no 2015. gada aprīļa. No 2016. gada 1. jūnija atbalsta komplektu izdales vietās uzsāks jauno 2016. gada pārtikas preču komplektu izdali. Pārtikas komplektos, ņemot vērā pārtikas preču komplektu saņēmēju ieteikumus mainīti produktu apjomi, piemēram, palielināts makaronu daudzums no viena kilograma uz pusotru kilogramu, un papildus līdzšinējiem pārtikas produktiem ievietos arī sautētās liellopu gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes pagatavošanai, kas dos iespēju izsniegt vairāk maltītes. To saņems partnerorganizācijas, kas nodrošina zupas virtuves pakalpojumu.

"Sabiedrības integrācijas fonds saņem pārtikas preču komplektu saņēmēju ieteikumus par precēm, kuras ietilpst šī brīža pārtikas preču komplektos un tādēļ, esam gandarīti, ka 2016. gada komplektos esošie produkti atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem," norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

Izveidots īpašs marķējums, Bordo un Zaļā karotīte, kas apzīmē augsto produkta kvalitāti. Zaļo karotīti piešķir produktiem, kurus ražo Latvijā un 75% no produkta ražošanā izmantotajām izejvielām ir vietējās, bet Bordo karotīti piešķir produktiem, kuru pilns ražošanas cikls notiek Latvijā un produktu ražošanai nepieciešamās izejvielas var nebūt vietējās.

2016. gada pārtikas preču komplektā 8 preces būs ar augstākminētajiem marķējumiem (Bordo vai Zaļā karotīte) - auzu pārslas, makaroni, pilnpiena pulveris, augstākā labuma kviešu milti, kartupeļu biezputra bez piena, manna, sautēta cūkgaļa un sautēta liellopu gaļa un 2 preces – ražotas videi draudzīgā ražotnē, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām - griķi un, auksti spiesta nerafinēta rapšu eļļa.

Atgādinām, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalsta komplektus var saņemt personas (ģimenes), kam piešķirts trūcīgas vai ārkārtas/krīzes situācijā nonākušas personas statuss.

Visas izdales vietu adreses un to darba laiki publicēti Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" sadaļā "Atbalsta vietas" un tīmekļvietnes www.atbalstapakas.lv sadaļā "Atbalsta vietas". Pieejama arī interneta vietne http://pakas.lm.gov.lv, kurā attēloti atbalsta komplektu izsniegšanas punkti Latvijā.

(25.05.2016.)

  • Nākamais neformāli izglītojošais pasākums sadzīves iemaņu attīstībai notiek 18.03.2016. Plkst 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads. Aicinām pasākumu apmeklēt trūcīgās personas novadā. Pasākuma tēma "Ēst gatavošana".

 

No 2015. gada 20. novembra pieejama jauna interneta mājaslapa http://atbalstapakas.lv . Tā izstrādāta ar mērķi lietotājiem draudzīgā vidē sniegt informāciju par aktualitātēm Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. 

 

  • Nākamais neformāli izglītojošais pasākums sadzīves iemaņu attīstībai notiek 04.12.2015. Plkst 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads. Aicinām pasākumu apmeklēt trūcīgās personas novadā. Pasākuma tēma "Ēst gatavošana".

 

Eiropas atbalsta vistrūcīgākajām personām pasākuma ietvaros tiek organizēti papildpasākumi trūcīgajām personām un ģimenēm.

2015. gadā ir norisinājušās 3 lekcijas, kas norisinājās Iecavas ielā 4, lai trūcīgās personas un ģimenes papildinātu zināšanas par higiēnas normu ievērošanu un ēst gatavošanu.

19.06.2015. "Higiēnas normu ievērošana ģimenē" plkst. 1730, Iecavas iela 4, baldone, baldones novads.

21.08.2015. "Praktisku iemaņu attīstība - ēst gatavošana" plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

04.12.2015. "Ēst gatavošana", plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

Tika organizētas izglītojošas lekcijas par veļas mazgāšanu, mājas uzkopšanu un personīgo higiēnu. Tika uzlabotas prasmes un izpratne par higiēnas un tīrības uzturēšanas pamatnoteikumiem. Lai rosinātu ģimenes īzmantot lietderīgi viegli pieejamos pārtikas produktus un Eiropas paku sagatavoto pārtiku, tika organizēts ēst gatavošanas pasākums, kurā, izmantojot vienkāršas receptes, tika gatavoti gardi ēdieni.