A+ A

Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola

Adrese: Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Direktore: Dace Sloka, tālrunis: 67932069,
mob. 27840323
Dir.vietn.saimn.darbā: Solvita Freiberga, mob.26428271
e-pasts: baltapils@inbox.lv
mājas lapa: www.muzikasbaltapils.lv

JĀŅA DŪMIŅA BALDONES MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS - Skatīt