A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Numurs Nosaukums Veids Statuss
2-15.1/14“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta pieteikuma sagatavošana”Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
2-15.1-13"Tirdzniecības galdu un atkritumu konteineru nojumes izgatavošana un piegāde Baldones tirgus laukumā"Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BŪKS 2018/03Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (5.3.1.0/17/I/006) ietvarosCiti iepirkumiAktīvs
BŪKS 2018/04Būvuzraudzība sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu posmu izbūve ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (5.3.1.0/17/I/006) ietvarosCiti iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BND 2018/09 „Pārvietojamo tribīņu piegāde un montāža Baldones vidusskolas stadionā”no 10 000 līdz 42 000 EURPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BND 2018/08“Pārvietojamo tribīņu piegāde un montāža Baldones vidusskolas stadionā”no 10 000 līdz 42 000 EURPārtraukts
BND 2018/07“Jumta seguma nomaiņas būvdarbi Baldones novada domes īpašuma “Mercendarbe” muižas ēkai”no 20 000 līdz 170 000 EURNoslēdzies
BND 2018/06Minerālmateriālu maisījums (drupināta grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”no 10 000 līdz 42 000 EURNoslēdzies
BND 2018/05„Lietota mikroautobusa ar kravas kasti iegāde Baldones novada teritorijas apsaimniekošanas vajadzībām”no 10 000 līdz 42 000 EURNoslēdzies
BND 2018/04“Trīs Baldones pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" rotaļu laukumu labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai”no 10 000 līdz 42 000 EURNoslēdzies