A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Numurs Nosaukums Veids Statuss
BND 2018/18„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā” Atklāts konkurssPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
2-15.1/25“Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Baldones novada pašvaldībā”Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BND 2018/17“Degvielas iegāde Baldones novada domes vajadzībām”Atklāts konkurssPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BŪKS 2018/08“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vanagkalna ielā 15, Baldonē”Cenu aptaujaNoslēdzies
BŪKS 2018/07“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pārupes ielā 2, Baldonē”Cenu aptaujaNoslēdzies
BŪKS 2018/06 “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Zīļu ielā 13, Baldonē”Cenu aptaujaNoslēdzies
2-15.1/24“Baldones novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Baldones ziņas” izdošana”Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
2-15.1/23“Dolomīta šķembu piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam” Cenu aptaujaNoslēdzies
BND 2018/16„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā”Atklāts konkurssPārtraukts
2-15.1/22“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone”Cenu aptaujaNoslēdzies