A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Visa informācija par Baldones novada pašvaldības un tās iestāžu iepirkumiem turpmāk būs pieejama EIS pasūtītāja profilā.

Numurs Nosaukums Veids Statuss
2-15.1/28“Āra trenažieru komplekta piegāde un uzstādīšana”Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
2-15.1/27“Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, zemes ierīcības projekta izstrāde un robežzīmju atjaunošana”Cenu aptaujaAktīvs
2-15.1/26“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana projektā “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība” Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BND 2018/18„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā” Atklāts konkurssPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
2-15.1/25“Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Baldones novada pašvaldībā”Cenu aptaujaNoslēdzies
BND 2018/17“Degvielas iegāde Baldones novada domes vajadzībām”Atklāts konkurssNoslēdzies
BŪKS 2018/08“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vanagkalna ielā 15, Baldonē”Cenu aptaujaNoslēdzies
BŪKS 2018/07“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pārupes ielā 2, Baldonē”Cenu aptaujaNoslēdzies
BŪKS 2018/06 “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Zīļu ielā 13, Baldonē”Cenu aptaujaNoslēdzies
2-15.1/24“Baldones novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Baldones ziņas” izdošana”Cenu aptaujaNoslēdzies