A+ A

Baldones novada domes sēdes

Baldones novada domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst. 17.00

Baldones novada domes kārtējā sēde notiek otrdien, 2018.gada 28.augustā, plkst.17.00, Baldones novada domē, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.


Sākot ar 2018.gadu domes sēžu materiāli tiek publicēti vienkopus. Iepriekšējo gadu materiāli apskatāmi sadaļā Arhīvs, kurā darba kārtība, pieņemtie lēmumi un audioieraksti ir atsevišķās sadaļās.