A+ A

Darba kārtība

Baldones novada domes kārtējā sēde notiek otrdien, 2018.gada 24.aprīlī, plkst.17.00, Baldones novada domē, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

*2018.gada 24.aprīļa novada domes sēdes Nr.4 darba kārtība - Skatīt (214.64 KB)Notikušo sēžu darba kārtība:

*2018.gada 26.marta novada domes sēdes Nr.3 darba kārtība - Skatīt
*2018.gada 27.februāra novada domes sēdes Nr.2 darba kārtība - Skatīt
*2018.gada 30.janvāra novada domes sēdes Nr.1 darba kārtība - Skatīt
*2017.gada 19.decembra novada domes sēdes Nr.18 (24) darba kārtība - Skatīt
*2017.gada 7.decembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.17 (23) darba kārtība - Skatīt
*2017.gada 28.novembra novada domes sēdes Nr.16 (22) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 4.novembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.15(21) darba kārtība:
1) Par Baldones novada domes priekšsēdētāja Andreja Požarnova atbrīvošanu no ieņemamā amata.
*2017.gada 31.oktobra novada domes sēdes Nr.14(20) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 19.oktobra novada domes ārkārtas sēdes Nr.13(19) darba kārtība:
1) Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.10.2017. vēstulē Nr. 1-18/7749 izteiktajiem iebildumiem par Baldones novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves".
2) Par 26.09.2017. saistošo noteikumu Nr.15 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā" precizēšanu.
* 2017.gada 28.septembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.12(18) darba kārtība:
1. Par PII Vāverīte pedagogu atalgojumu.
* 2017.gada 26.septembra novada domes sēdes Nr.11(17) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 7.septembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.10(16) darba kārtība:
1. Par Baldones novada domes izpilddirektores Ausmas Plūmes darba tiesisko attiecību pārbaudes laiku.
* 2017.gada 29.augusta novada domes sēdes Nr.9(15) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 16.augusta novada domes ārkārtas sēdes Nr.8(14) darba kārtība - Skatīt
2017.gada 25.jūlija novada domes sēdes Nr.7 (13) darba kārtība - Skatīt (41.15 KB)
* 2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.6(12) darba kārtība:
1. Par domes 2017. gada 20. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma 1.1.§ “Par finanšu-attīstības komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54. pantu.
2. Par domes 2017. gada 22. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma  “Par sociālo jautājumu komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55. panta 2. daļu.
* 2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.5(11) darba kārtība:
1. Par amatu savienošanas atļauju.
* 2017.gada 27.jūnija novada domes sēdes Nr.4(10) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 22.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.3(9) darba kārtība:
1. Par Sociālo jautājumu komitejas sastāvu.
* 2017.gada 20.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.2(8) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 20.jūnija jaunievēlētās novada domes pirmās sēdes darba kārtība - Skatīt (205.58 KB) (197.81 KB) (198.18 KB) (41.64 KB) (21.34 KB) (43.40 KB) (293.75 KB) (89.40 KB) (78.97 KB) (44.47 KB) (42.74 KB) (21.67 KB) (21.84 KB)