A+ A

Darba kārtība

Baldones novada domes ārkārtas sēde notiek ceturtdien, 2017.gada 7.septembrī, plkst.18.00, Baldones novada domē - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

2017.gada 7.septembrī
sēdes Nr.10 (16) darba kārtība

1. Par Baldones novada domes izpilddirektores Ausmas Plūmes darba tiesisko attiecību pārbaudes laiku.
 


Notikušo sēžu darba kārtība:

*2017.gada 29.augusta novada domes sēdes Nr.9(15) darba kārtība - Skatīt
*2017.gada 16.augusta novada domes ārkārtas sēdes Nr.8(14) darba kārtība - Skatīt
2017.gada 25.jūlija novada domes sēdes Nr.7 (13) darba kārtība - Skatīt (41.15 KB)
*2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.6(12) darba kārtība:
1.Par domes 2017. gada 20. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma 1.1.§ “Par finanšu-attīstības komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54. pantu.
2.Par domes 2017. gada 22. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma  “Par sociālo jautājumu komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55. panta 2. daļu.
*2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.5(11) darba kārtība:
1. Par amatu savienošanas atļauju.
*2017.gada 27.jūnija novada domes sēdes Nr.4(10) darba kārtība - Skatīt
*2017.gada 22.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.3(9) darba kārtība:
1. Par Sociālo jautājumu komitejas sastāvu.
*2017.gada 20.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.2(8) darba kārtība - Skatīt
*2017.gada 20.jūnija jaunievēlētās novada domes pirmās sēdes darba kārtība - Skatīt (78.97 KB) (44.47 KB) (42.74 KB) (21.67 KB) (21.84 KB)