A+ A

Vadība

Amats

Vārds uzvārds

kontaktinformācija

Priekšsēdētājs

Andrejs Požarnovs

tālr.67932350, mob.27807996
e-pasts: andrejs.pozarnovs@baldone.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

Andris Mačs

mob.23306414
e-pasts: macs.andris@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks Viola Āboltiņa mob.29464544
e-pasts: viola.aboltina@baldone.lv

Izpilddirektors

 

tālr.67932066
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv