A+ A

Vadība

Amats

Vārds uzvārds

kontaktinformācija

Priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

tālr.67932350
e-pasts: raimonds.audzers@baldone.lv

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Andrejs Požarnovs

e-pasts: andrejs.pozarnovs@baldone.lv

Priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos Viola Āboltiņa

e-pasts: viola.aboltina@baldone.lv

Pieņem: Pirmdienās no plkst.17.00 - 19.00
Ceturtdienās no plkst. 08.00 - 10.00

Izpilddirektors

Nelda Sniedze

tālr.67932066
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv