A+ A

Vadība

Amats

Vārds uzvārds

kontaktinformācija

Priekšsēdētāja

Karina Putniņa

tālr.67932350, mob.29481113
e-pasts: karina.putnina@baldone.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Inese Lagzdiņa

tālr.67932025,  mob.tālr.26328940
e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv

Izpilddirektore

Ilze Simsone

tālr.67932066, mob.29395816
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv