A+ A

Vadība

Amats

Vārds uzvārds

kontaktinformācija

Priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

tālr.67932350
e-pasts: raimonds.audzers@baldone.lv

Pieņem:
Pirmdienās no plkst. 10.00-12.00, 13.00-19.00
Ceturtdienās no plkst. 10.00-12.00, 13.00-17.00

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Andrejs Požarnovs

e-pasts: andrejs.pozarnovs@baldone.lv

Pieņem:
Piektdienās no plkst. 10.00-12.00

Priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos Viola Āboltiņa

tālr.67932352
e-pasts: viola.aboltina@baldone.lv

Pieņem 214.kabinetā:
Pirmdienās no plkst.17.00 - 19.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 - 10.00

Izpilddirektors

Nelda Sniedze

tālr.67932066
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv

Pieņem:
Pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-19.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-17.00