A+ A

Kontaktinformācija

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Domes priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

tālr. 67932350
e-pasts: raimonds.audzers@baldone.lv

Priekšsēdētāja vietniece

Inese Jēkabsone

tālr. 67932025
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv

Izpilddirektors

Nelda Sniedze

tālr. 67932066, mob. tālrunis 29395816
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
"Baldones ziņas" redaktore

Elīna Ose

tālr. 26363871
e-pasts: elina.ose@baldone.lv
e-pasts rakstu iesūtīšanai izdevumam "Baldones Ziņas": baldoneszinas@baldone.lv

Kancelejas vadītāja

Dace Grāvīte

tālr./fax 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv

Kancelejas lietvede Liene Veinberga e-pasts: liene.veinberga@baldone.lv
Domes lietvede Inese Kinerte tālr. 67932885
e-pasts: inese.kinerte@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sigita Bērziņa

tālr. 67350994
e-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aija Ozoliņa

tālr. 67932304, mob.t. 28689335
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

Bāriņtiesas sekretāre

Guna Mugureviča

tālr. 67932304
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja

Evija Arāja

tālr. 67350995
e-pasts: evija.araja@baldone.lv

Galvenā grāmatvede

Anita Vanaga

tālr. 67932355
e-pasts: anita.vanaga@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Edīte Andreļevska

tālr. 67932466
e-pasts: edite.andrelevska@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Aija Vilde

tālr. 67932431
e-pasts: aija.vilde@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Inta Lisovska

tālr. 67932431
e-pasts: inta.lisovska@baldone.lv

JURIDISKAIS DIENESTS

Juridiskā dienesta vadītāja

Maija Lemkina tālr. 67932884, mob.tālr. 27840242
e-pasts: maija.lemkina@baldone.lv

Juridiskā dienesta juriste

Sigita Bērziņa tālr. 67350994
e-pasts: sigita.berzina@baldone.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Attīstības nodaļas vadītāja

Līga Dāboliņa

mob.tālr. 29323110
e-pasts: attistiba@baldone.lvliga.dabolina@baldone.lv

Projektu vadītāja

Inese Done mob.tālr. 29323110; 29279478
e-pasts: inese.done@baldone.lv
  Irina Sietiņa

Prombūtnē uz laiku

Tūrisma informācijas punkts - Mercendarbes muižā

Tūrisma organizatore

Sandra Krūmiņa mob.tālr.28692654
e-pasts:
turisms@baldone.lv; sandra.krumina@baldone.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs

mob.tālr.28663569
renars.manuilovs@baldone.lv
jaunatne@baldone.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja

Inguna Smildziņa

tālr.67350996, mob.tālr. 27840484
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Linda Lūse

tālr./fax 67932067, mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Ilga Deņisenoka

tālr. 67350993,  mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos

Ilona Dombrovska

tālr./fax 67932067, mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem

Ineta Lazda

tālr./fax 67932067,  mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja

Anita Lapiņa

tālr.67932329,  mob. tālr.28327288
e-pasts: anita@baldone.lv

Zemes ierīkotāja

Aija Ciseļonoka

tālr.67932883,  mob.tālr.26393469
e-pasts: zemesierikotajs@baldone.lv

Nekustamo īpašumu pārzine

Tatjana Tihoņenko

tālr. 67932329,  mob.tālr.20283978
e-pasts: tatjana.tihonenko@baldone.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Elīna Kaliksone mob.tālr.28373171
e-pasts: elina.kaliksone@baldone.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītājs

Armands Krastiņš

mob.tālr.28620884, 25638967
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvinspektors

Guntis Millers

mob.tālr.28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvvaldes teritorijas plānotājs

Pauls Grants

mob.tālr.29209638
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvvaldes lietvede

Evita Miezīte

mob.tālr.28620884, 25638967
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

 

 

Pilsētas dārzniece

Daiga Kalniņa

mob.tālr.29391771

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Konsultants  
 
tālr.66954863
BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas vadītāja Inga Pipare tālr.67932323
e-pasts: inga.pipare@baldone.lv
biblioteka@baldone.lv

KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra direktors Gunārs Zeiferts tālr. 67932738, mob.tālr. 26720591
e-pasts: gunars.zeiferts@baldone.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže mob.tālr.29151386
e-pasts: inta.vidze@baldone.lv
Kultūras darba metodiķis Reinis Vējiņš  
BALDONES MUZEJS
Baldones muzeja vadītāja p.i. Anete Braufmane mob.tālr.29149420
e-pasts: muzejs@baldone.lv
Muzeja krājuma glabātāja Anete Braufmane tālr.29149420
e-pasts: anete.braufmane@baldone.lv

SPECIĀLISTI

Galvenais enerģētiķis

Uldis Veinbergs

mob.tālr.29421655 
e-pasts: energo@baldone.lv

Lauku attīstības konsultante

Inese Jēkabsone

tālr.67932025,  mob.tālr.26328940
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Valdis Skadiņš

mob.tālr. 29463098
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: dome@baldone.lv

Iepirkumu speciālists

Solvita Zavacka

mob.tālr.28281721, tālr.67932669
solvita.zavacka@baldone.lv

Personāla vadītāja

Sandija Ezera

mob.tālr.26199621
e-pasts: sandija.ezera@baldone.lv

Personāla speciāliste

Liene Leimane e-pasts: liene.leimane@baldone.lv

Būvniecības speciālists

Jānis Fricsons e-pasts: janis.fricsons@baldone.lv

Datortehnikas inženieris

Andris Paupers

tālr.67932885
e-pasts: andris.paupers@baldone.lv

Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču

Ilze Treimane

tālr.67932883,  mob.tālr.26430802

Pilsētas kapu pārzine

Ārija Bula

mob.tālr.26737040

Tirgus inspektore

Dzintra Cīrule

mob.tālr.26032503 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!