A+ A

Kontaktinformācija

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Domes priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

tālr.67932350
e-pasts: raimonds.audzers@baldone.lv

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Andrejs Požarnovs

e-pasts: andrejs.pozarnovs@baldone.lv

Priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos Viola Āboltiņa

e-pasts: viola.aboltina@baldone.lv

Izpilddirektors

Nelda Sniedze

tālr.67932066
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv

Kancelejas vadītāja

Dace Grāvīte

tālr./fax 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv

Kancelejas lietvede Liene Veinberga e-pasts: liene.veinberga@baldone.lv
Domes lietvede Inese Kinerte tālr.67932885
e-pasts: inese.kinerte@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Guna Mugureviča

tālr.67350994
e-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aija Ozoliņa

tālr.67932304, mob.t. 28689335
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja

Evija Arāja

tālr.67350995
e-pasts: evija.araja@baldone.lv

Galvenā grāmatvede

Anita Vanaga

tālr.67932355
e-pasts: anita.vanaga@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Edīte Andreļevska

tālr.67932466
e-pasts: edite.andrelevska@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Aija Vilde

tālr.67932431
e-pasts: aija.vilde@baldone.lv

 

Vecākā grāmatvede

Inta Lisovska

tālr.67932431
e-pasts: inta.lisovska@baldone.lv

JURIDISKĀ DIENESTA NODAĻA

Juridiskā dienesta vadītāja

Sigita Bērziņa

tālr.67932884, mob.tālr.25666038
e-pasts: sigita.berzina@baldone.lv

  Maija Dadze Prombūtnē uz laiku
Juridiskā dienesta juriste Karīna Lāce

tālr.67932884, mob.tālr.27840242
e-pasts: karina.lace@baldone.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Attīstības nodaļas vadītāja

Līga Dāboliņa

mob.tālr. 29323110
e-pasts: attistiba@baldone.lvliga.dabolina@baldone.lv

Projektu vadītāja

Inese Done mob.tālr. 29323110; 29279478
e-pasts: inese.done@baldone.lv
  Irina Sietiņa

Prombūtnē uz laiku

Tūrisma organizatore

Sandra Puncule mob.tālr.29323110
e-pasts: turisms@baldone.lv;sandra.puncule@baldone.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs

mob.tālr.28663569
renars.manuilovs@baldone.lv
jaunatne@baldone.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja

Inguna Smildziņa

tālr.67350996, mob.tālr. 27840484
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Linda Lūse

tālr./fax 67932067, mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Ilga Deņisenoka

tālr. 67350993,  mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālās palīdzības organizators

Ilona Dombrovska

tālr./fax 67932067, mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem

Ineta Lazda

tālr./fax 67932067,  mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja

Anita Lapiņa

tālr.67932329,  mob. tālr.28327288
e-pasts: anita@baldone.lv

Zemes ierīkotāja

Aija Ciseļonoka

tālr.67932883,  mob.tālr.26393469
e-pasts: zemesierikotajs@baldone.lv

Nekustamo īpašumu pārzine

Tatjana Tihoņenko

tālr. 67932329,  mob.tālr.20283978
e-pasts: tatjana.tihonenko@baldone.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Elīna Kaliksone mob.tālr.28373171
e-pasts: elina.kaliksone@baldone.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja

 

mob.tālr.28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvinspektors

Guntis Millers

mob.tālr.28620884, 25638967
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvvaldes teritorijas plānotājs

Pauls Grants

mob.tālr.29209638
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvvaldes lietvede

Evita Miezīte

mob.tālr.28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Helmuts Nezinis

mob.tālr.29456953
e-pasts: helmuts.nezinis@baldone.lv

Pilsētas dārzniece

Daiga Kalniņa

mob.tālr.29391771

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Konsultants  
 
tālr.66954863
BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas vadītāja   tālr.67932323
e-pasts: biblioteka@baldone.lv

KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra direktors Gunārs Zeiferts tālr. 67932738, mob.tālr. 26720591
e-pasts: gunars.zeiferts@baldone.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže mob.tālr.29151386
e-pasts: inta.vidze@baldone.lv
BALDONES MUZEJS
Baldones muzeja vadītāja Elīna Rasnace mob.tālr.29149420. tālr.67932670
e-pasts: muzejs@baldone.lv,
elina.rasnace@baldone.lv
Muzeja krājuma glabātāja Anete Braufmane tālr.67932670
e-pasts: anete.braufmane@baldone.lv

SPECIĀLISTI

 

 

Galvenais enerģētiķis

Uldis Veinbergs

mob.tālr.29421655 
e-pasts: energo@baldone.lv

Lauku attīstības konsultante

Inese Lagzdiņa

tālr.67932025,  mob.tālr.26328940
e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Valdis Skadiņš

mob.tālr. 29463098
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: dome@baldone.lv

Iepirkumu speciālists

Solvita Zavacka

mob.tālr.28281721, tālr.67932669
solvita.zavacka@baldone.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Personāla vadītāja

Sandija Ezera

mob.tālr.26199621
e-pasts: sandija.ezera@baldone.lv

Personāla speciāliste

   

Datortehnikas inženieris

Andris Paupers

tālr.67932885
e-pasts: andris.paupers@baldone.lv

Administratīvo pārkāpumu inspektors, jaunsargu darba organizators

Juris Kārkliņš

mob.tālr.26849342 

Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču

Ilze Treimane

tālr.67932883,  mob.tālr.26430802

Pilsētas kapu pārzine

Ārija Bula

mob.tālr.26737040

Tirgus inspektore

Dzintra Cīrule

mob.tālr.26032503 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!