A+ A

Kontaktinformācija

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers tālr. 67932350
e-pasts: raimonds.audzers@baldone.lv
Priekšsēdētāja vietniece Inese Jēkabsone tālr. 67932025
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv
Izpilddirektors Tatjana Tihoņenko tālr. 67932066, mob.tālr. 29395816
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists
"Baldones ziņas" redaktors
Rūdis Pētersons mob.tālr. 27896866
e-pasts: rudis.petersons@baldone.lv
e-pasts rakstu iesūtīšanai izdevumam "Baldones Ziņas": baldoneszinas@baldone.lv
Kancelejas vadītāja Dace Grāvīte tālr./fax 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Kancelejas lietvede Inese Kinerte e-pasts: inese.kinerte@baldone.lv
Domes lietvede Evita Miezīte tālr. 67932885
e-pasts: evita.miezite@baldone.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa tālr. 67350994
e-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Linda Lūse tālr. 67932304, mob.t. 28689335
e-pasts: barintiesa@baldone.lv
Bāriņtiesas sekretāre Guna Mugureviča tālr. 67932304
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja Evija Arāja tālr. 67350995
e-pasts: evija.araja@baldone.lv
Galvenā grāmatvede Anita Vanaga tālr. 67932355
e-pasts: anita.vanaga@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Edīte Andreļevska tālr. 67932466
e-pasts: edite.andrelevska@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Aija Vilde tālr. 67932431
e-pasts: aija.vilde@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Inta Lisovska tālr. 67932431
e-pasts: inta.lisovska@baldone.lv

JURIDISKAIS DIENESTS

Juridiskā dienesta vadītāja   tālr. 67932884
e-pasts:
Juridiskā dienesta juriste Sigita Bērziņa tālr. 67350994
e-pasts: sigita.berzina@baldone.lv
Juridiskā dienesta juriste   e-pasts:

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Attīstības nodaļas vadītājs Andris Gādmanis mob.tālr. 29323110
e-pasts: attistiba@baldone.lv;
Projektu vadītājs Renārs Manuilovs e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv

Tūrisma informācijas punkts - Mercendarbes muižā

Tūrisma organizatore Irina Sietiņa mob.tālr. 28692654
e-pasts: turisms@baldone.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs mob.tālr. 28663569
e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv
jaunatne@baldone.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja Inguna Smildziņa tālr. 67350996, mob.tālr. 27840484
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem   tālr./fax 67932067, mob.tālr. 27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ilga Deņisenoka tālr. 67350993, mob.tālr. 27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos Ilona Dombrovska tālr./fax 67932067, mob.tālr. 27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Ineta Lazda tālr./fax 67932067, mob.tālr. 27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja Anita Lapiņa tālr. 67932329,  mob.tālr. 28327288
e-pasts: anita@baldone.lv
Zemes ierīkotāja Aija Ciseļonoka tālr. 67932883,  mob.tālr. 26393469
e-pasts: zemesierikotajs@baldone.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Ginta Erdmane tālr. 67932329
e-pasts: ginta.erdmane@baldone.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītājs Armands Krastiņš mob.tālr. 25638967
e-pasts: armands.krastins@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvinspektors Guntis Millers mob.tālr. 25638967
e-pasts: guntis.millers@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants mob.tālr. 28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte mob.tālr. 28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Leitāns mob.tālr. 27896898
e-pasts: pucud@baldone.lv
Pilsētas dārzniece Daiga Kalniņa mob.tālr. 29391771

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Konsultants   tālr. 66954863
e-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv

BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja Inga Pipare tālr. 67932323
e-pasts: inga.pipare@baldone.lv
biblioteka@baldone.lv

KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra direktors Gunārs Zeiferts tālr. 67932738, mob.tālr. 26720591
e-pasts: gunars.zeiferts@baldone.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže e-pasts: inta.vidze@baldone.lv
Kultūras darba metodiķis Reinis Vējiņš  

BALDONES MUZEJS

Baldones muzeja vadītāja p.i. Anete Braufmane mob.tālr. 29149420
e-pasts: muzejs@baldone.lv
Muzeja krājuma glabātāja Anete Braufmane tālr. 29149420
e-pasts: anete.braufmane@baldone.lv

SPECIĀLISTI

Galvenais enerģētiķis Uldis Veinbergs mob.tālr. 29421655 
e-pasts: energo@baldone.lv
Lauku attīstības konsultante Inese Jēkabsone tālr. 67932025,  mob.tālr. 26328940
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv
Pašvaldības mežu apsaimniekotājs Valdis Skadiņš mob.tālr. 29463098
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: dome@baldone.lv
Iepirkumu speciālists Solvita Zavacka mob.tālr. 28281721, tālr. 67932669
solvita.zavacka@baldone.lv
Personāla vadītāja Sandija Ezera mob.tālr. 26199621
e-pasts: sandija.ezera@baldone.lv
Personāla speciāliste Liene Leimane e-pasts: liene.leimane@baldone.lv
Būvniecības speciālists Jānis Fricsons e-pasts: janis.fricsons@baldone.lv
Datortehnikas inženieris Andris Paupers tālr. 67932885
e-pasts: andris.paupers@baldone.lv
Datu aizsardzības speciālists   tālr.
e-pasts:
Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču Ilze Treimane tālr. 67932883,  mob.tālr. 26430802
Pilsētas kapu pārzine Ārija Bula mob.tālr. 26737040
Tirgus inspektore Dzintra Cīrule mob.tālr. 26032503

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!