A+ A

Kontaktinformācija

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Domes priekšsēdētāja

Karina Putniņa

tālr.67932350, mob.tālr.29481113
e-pasts: karina.putnina@baldone.lv

Priekšsēdētājas vietniece

Inese Lagzdiņa

tālr.67932025,  mob.tālr.26328940
e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv

Izpilddirektore

Ilze Simsone

tālr.67932066, mob. tālr.29395816
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv

Kancelejas vadītāja

Liene Veinberga

tālr./fax 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv

Domes lietvede

Santa Rasnace

tālr.67932885
e-pasts: santa@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Guna Mugureviča

tālr.67350994
e-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aija Ozoliņa

tālr.67932304
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja

Evija Arāja

tālr.67350995
e-pasts: evija.araja@baldone.lv

Galvenā grāmatvede

Anita Vanaga

tālr.67932355
e-pasts: anita.vanaga@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Edīte Andreļevska

tālr.67932466
e-pasts: edite.andrelevska@baldone.lv

Vecākā grāmatvede

Aija Vilde

tālr.67932431
e-pasts: aija.vilde@baldone.lv

 

Vecākā grāmatvede

Inta Lisovska

tālr.67932431
e-pasts: inta.lisovska@baldone.lv

JURIDISKĀ DIENESTA NODAĻA

Juridiskā dienesta vadītāja

Sigita Bērziņa

mob.tālr.25666038
e-pasts: sigita.berzina@baldone.lv

  Maija Dadze Prombūtnē
Juridiskā dienesta juriste Karīna Lāce

mob.tālr.27840242
e-pasts: karina.lace@baldone.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Attīstības nodaļas vadītāja

Līga Dāboliņa

mob.tālr. 29323110
e-pasts: attistiba@baldone.lvliga.dabolina@baldone.lv

Projektu vadītāja

Inese Done mob.tālr. 29323110; 29279478
e-pasts: inese.done@baldone.lv
Tūrisma organizatore Irina Sietiņa

mob.tālr.29323110
e-pasts: turisms@baldone.lv; irina.sietina@baldone.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs

mob.tālr.28663569
renars.manuilovs@baldone.lv
jaunatne@baldone.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja

Inguna Smildziņa

tālr.67350996, mob.tālr. 27840484
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Linda Lūse

tālr./fax 67932067, mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Ilga Deņisenoka

tālr. 67350993,  mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālās palīdzības organizators

Ilona Dombrovska

tālr./fax 67932067, mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem

Ineta Lazda

tālr./fax 67932067,  mob.tālr.27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja

Anita Lapiņa

tālr.67932329,  mob. tālr.28327288
e-pasts: anita@baldone.lv

Zemes ierīkotāja

Aija Ciseļonoka

tālr.67932883,  mob.tālr.26393469
e-pasts: zemesierikotajs@baldone.lv

Nekustamo īpašumu pārzine

Tatjana Tihoņenko

tālr. 67932329,  mob.tālr.20283978
e-pasts: tanja.tihonenko@inbox.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja

Ilona Pētersone

tālr.67932884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvinspektors

Jānis Fricsons

tālr.67932884,  mob.tālr.28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvvaldes teritorijas plānotājs

Pauls Grants

tālr.67932884,  mob.tālr.29209638
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Būvvaldes lietvede

Evita Miezīte

tālr.67932884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Helmuts Nezinis

mob.tālr.29456953
e-pasts: helmutsnezinis@inbox.lv

Pilsētas dārzniece

Daiga Kalniņa

mob.tālr.29391771

KULTŪRAS CENTRS

   
Kultūras darba organizatore Inta Vidže mob.tālr.29151386
e-pasts: intavidze@inbox.lv
 
Baldones muzeja vadītāja Elīna Rasnace mob.tālr.29149420. tālr.67932670
e-pasts: muzejs@baldone.lv
Muzeja fonda glabātāja Māra Skuja  tālr.67932670
e-pasts: muzejs@baldone.lv

SPECIĀLISTI

 

 

Galvenais speciālists celtniecības jautājumos

Oskars Kleins

tālr.67932669, mob.t.29184892
e-pasts: oskars.kleins@baldone.lv

Galvenais enerģētiķis

Uldis Veinbergs

mob.tālr.29421655 
e-pasts: energo@baldone.lv

Lauku attīstības konsultante

Inese Lagzdiņa

tālr.67932025,  mob.tālr.26328940
e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Valdis Skadiņš

mob.tālr. 29463098
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: dome@baldone.lv

Iepirkumu speciālists

Solvita Zavacka

mob.tālr.28281721, tālr.67932669
solvita.zavacka@baldone.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Alma Šlosberga

mob.tālr.26450799 
e-pasts: almaslosberga@inbox.lv

Personāla vadītāja

Sandija Ezera

mob.tālr.26199621
e-pasts: sandija.ezera@inbox.lv

Personāla speciāliste

Liene Leimane mob.tālr.26199621
e-pasts: lieneleimane@baldone.lv

Datortehnikas inženieris

Aivars Grišāns

tālr.67932885
e-pasts: baldones.dome@gmail.com

Darba drošības un civilās aizsardzības speciāliste

Līga Rosoha

e-pasts: darbadrosiba@baldone.lv

Administratīvo pārkāpumu inspektors, jaunsargu darba organizators

Juris Kārkliņš

mob.tālr.26849342 

Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču

Ilze Treimane

tālr.67932883,  mob.tālr.26430802

Pilsētas kapu pārzine

Ārija Bula

mob.tālr.26737040

Tirgus inspektore

Dzintra Cīrule

mob.tālr.26032503 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!